Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    Örnek No:51*

    T.C.
    İSTANBUL
    13. İCRA DAİRESİ
    2024/15617 ESAS
    TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

    Aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

    Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
    2.580.000,00 1 Taşıt 34AFY828 Plakalı , 2023 Model , MERCEDES-BENZ Marka , CLA 200 4MATİC Tipli , 28291480975055 Motor No'lu , W1K5J8JB3PN381296 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Çekiş Tipi 4WD(Sürekli) , Motor Hacmi 1332cm3 , Rengi Gri ,
    Tetkik ve Tespit Edilen Hususlar:
    (a) Söz konusu 34 AFY 828 plakalı 2023 model MERCEDESCLA 2004MATİC marka /tipGri renkli Binek Otomobilin M1 sınıfı yolcu naklinde kullanılan /hususi araç olduğu,
    b)Aracın ön arka plakalarının üzerinde bulunduğu, Araç şasi numarasıW1K5J8JB3PN381296 Olduğu, motor şanzımanın araç üzerinde çalışır vaziyette bulunduğu,
    (c)Araç vitesinin (şanzıman) 4 çeker Otomatik olduğu, araç içi koltukların muayyer olduğu,
    (d) Araç üzerinde bulunan225/ 40 R 19W tip Jant ve lastikleri üzerinde olduğu, ön-arka lastik diş derinliklerinin %70 civarında iyi durumda bulunduğu ,
    (e)Cam tavanlı Araç üzerinde bariz şekilde çiziklerin olmadığı, sağ arka tampon üzerinde bulunan sıyrıkların ,pasta- cila ile çıkabilecek şekilde bulunduğu tespiti yapılmıştır.
    Değer tespiti için İncelenen Söz konusu 34 AFY 828 plakalı 2023 model MERCEDESCLA 200
    4MATİC marka /tip Gri renkli Binek Otomobilin Muayyer ? kullanılabilir düzeyde olduğu.
    Araç yakalamasının yeni tarihli olması nedeniyle Akü vb. masraf çıkartmayacağı, düşünülmektedir.
    DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİLİRKİŞİ RAPORU EKLENMİŞTİR.

    Artırma Bilgileri

    1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:35
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 13:35
    2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 13:35
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 13:35

    Satış şartları:
    1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.
    2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.
    3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
    4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
    5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.
    6- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.
    7- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.
    8- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.
    9- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.
    10- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.
    11-%1 KDV, damga vergisi ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.) 08/07/2024
    (İİK m.114)

    #ilangovtr
    #Basın no ILN02058887