Bazı rüyaların yorumu oldukça güzeldir. İnsanı mutlu edecek şekilde anlamları vardır. Bu rüyalardan biri de bir daha yapılmalarına imkan olmadığı için eski insanların acaib-i seb'a (yedi büyük eser) dedikleri eserlerden birini rüyada görmek.

Rüyada Acaib-i seb'a Görmek:

Rüyayı gören kişinin hayal ettiği bir şeyin gerçekleşeceğinin işaretidir. Uzun süredir istediği bir şeyin artık gerçek olacağına delalettir. Bir başka yoruma göre ise kişinin yakın zamanda iyi haber alacağına işaret eder.

Acaib-i seb'a-i alem kelimesinin anlamı, dünyanın yedi harikası demektir. Dünyanın yedi tane şaşılacak, acaib şeyi Mesela Çin seddi bunlardan biridir.