Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın ''Halkta yeterince duyarlılık geliştirilemediğini'' dile getirdiği akılcı ilaç kullanımı için kampanyaya hız verilecek.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca sağlıkçılarla vatandaşların bilinçlendirilmesi için ''çok değil, bilinçli ilaç'' mesajı verilecek.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Saim Kerman'dan alınan bilgiye göre, ''Akılcı İlaç Kullanımı'', ''Uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en uygun maliyette ve kolayca ulaşım'' şeklinde tanımlanıyor.

Bu konuda toplumsal bilincin artırılması ve farkındalık oluşturulması politikasını benimseyen bakanlığın Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'te akılcı ilaç kullanımıyla ilgili düzenlemeye gittiğini hatırlatan Kerman, tüm hastanelerde bununla ilgili ekip oluşturulmasının sağlandığını söyledi.

ETKİNLİK, GÜVENLİK, UYGUNLUK

Kerman'ın verdiği bilgiye göre, akılcı ilaç kullanımı şu unsurları içeriyor:

''İlaç ancak doğru kullanılırsa etkilidir. Ancak tüm dünyada ilaçların yaklaşık yüzde 50'si uygunsuz şekilde kullanılıyor.

Bir endikasyon için uygun ilaç etkinlik, güvenlik, uygunluk ve maliyet kriterleri dikkate alındığında 'akılcı' olarak nitelendirilebilir.

Akılcı ilaç kullanımı öncelikle halkın sağlığını ve toplumun çıkarını gözetir."

DOĞRU TEŞHİS

Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda öncelikle hastanın probleminin tanımlanması, yani hekim tarafından doğru teşhisin konulması gerektiğini ifade eden Kerman, buna paralel olarak ilaçlı veya ilaçsız etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması, ilaçla tedavi uygulanacaksa da uygun ilacın seçilmesi, her bir ilaç için uygun doz ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılmasının yerinde olacağını belirtti.

Hastanın kullandığı ilaçlarla ilgili hekimi bilgilendirmesinin şart olduğunu kaydeden Kerman, ilaçların nasıl, hangi sıklıkta, ne kadar süre kullanılacağı ve hangi koşullarda saklanacağının ise hastaya anlatılmasının önemine işaret etti.

''ECZACI, HASTA, HEMŞİRE SORUMLULUK SAHİBİ"

Hasta ve yakınlarının ilacın olası yan etkileri, besin ve ilaç etkileşimleri konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Kerman, şunlara dikkati çekti:

''Hamilelik ve emzirme döneminde, çocuklarda, yaşlılarda, böbrek ve karaciğer yetmezliğinde, ilaç alerjisi olanlarda ilaç kullanımı konusunda daha dikkatli olunmalıdır. Çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı yer ve ambalajda saklanması gereken ilaçların kullanımı yarıda kesilmemeli, hekime danışmadan doz değişikliğine gidilmemelidir. Kesilmiş veya açılmış ambalajlar satın alınmamalı, son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır.''

Bu konuda hekim, eczacı ve sektöre görev düştüğünü ifade eden Kerman, ''Hangi ilacın kullanılacağına karar veren hekim, ilacı uygun şartlarda sağlayan eczacı ve ilacı uygulayan hemşire veya hasta, akılcı ilaç kullanımında sorumluluk sahibidir'' diye konuştu.

''ÇOK DEĞİL BİLİNÇLİ İLAÇ"
Sağlık Bakanlığı'nın akılcı ilaç kullanımı için hız vereceği kampanya ile sağlıklı hayat için ''çok değil, bilinçli ilaç'' mesajı verilmesi planlanıyor.

Kısa film, afiş ve broşürlerle anlatılması öngörülen kampanyada, TV dizileri aracılığıyla da akılcı ilaç kullanımının öneminin vurgulanması öngörülüyor.

KAYIP 8 MİLYAR LİRAYI BULUYOR
Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada üretilen ilaçların yaklaşık yarısı uygunsuz reçete ediliyor, satılıyor, kullanılıyor. Hastaların yarısından fazlası da ilacını doğru almıyor.

Türkiye'de yılda 1,3 milyar kutu ilaç tüketildiği, piyasada ise toplamda 2,5 milyon kutu ilacın dolaşımda olduğu tahmin ediliyor.

Kişi başına 30 kutu ilaç düştüğü, bunların da yarısının boşa kullanıldığı göz önüne alındığında, ekonomik kaybın 8 milyar lirayı bulduğu tahmin ediliyor.


AA