Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Türkiye'deki serbest bölgelerde mevcut işletme sözleşmelerinin süresinin uzatılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ticaret Bakanlığının Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'de halihazırda 18 aktif serbest bölge bulunuyor. Serbest bölgenin ve bölge kurucu işleticinin veya bölge işleticisinin, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilmesini müteakip, Bakanlık ile bölge kurucu ve işleticisi (BKİ) veya işleticisi arasında bir sözleşme akdediliyor.

Bu sözleşmeyle tarafların karşılıklı karşı hak ve yükümlülükleri yanında gelir paylaşım modeli de belirleniyor. Ancak bu sözleşmelerin hitamı veya yenilenmesinin gerekmesi durumunda uyulacak usul ve esasların detaylı bir şekilde düzenlendiği alt düzenlemeye ihtiyaç duyuldu. Daha önce yapılan düzenlemelerle serbest bölgelerde işletme sözleşme süresinin Ticaret Bakanlığınca belirlenen süreler itibarıyla uzatılabilmesi mümkün hale getirildi. Bu kapsamda, Bakanlık ile işletici arasında akdedilen işletme süresinin uzatılması veya işletme izninin yeniden verilmesi hususlarına ilişkin yönetmelik düzenlemesi yapılması ihtiyacı hasıl oldu.

Yönetmelik değişikliğiyle mevcut işletme sözleşmelerinin süresinin uzatılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, mevcut sözleşmelerin süre uzatımları, geçmiş sözleşme dönemindeki yatırım taahhütlerinin yerine getirilmiş olması ve bölgenin geliştirilmesi ve yenilenmesi için Bakanlığın mevcut BKİ şirketten talep ettiği alt ve üstyapı yatırımlarının yapılacağının taahhüt edilmesi temel şartına bağlanarak, süre uzatımı başvurusu ve değerlendirme usulü, uzatma süresi, arazisi Hazineye ait bölgelerde üstyapıların hazineye intikal tarihi ve benzeri konular düzenlendi.

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine eklenen madde ile mevcut serbest bölgelerde 27/A numaralı maddede yer alan şartların sağlanamaması veya sair nedenlerle işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesi sona erecek serbest bölgelerde, işletme veya kuruluş ve işletme izninin 49 yılı geçmemek üzere yeniden verilmesinin ihaleye tabi olduğu hususuna yer verilerek, tespit komisyonu ve ihale komisyonunun teşkili, ihale şartnamesinin unsurları ve ihalenin sonuçlanmasına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

Yönetmelik değişikliğinin diğer maddelerinde ise arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde üstyapıların yeniden kullandırılması, bölge arazisinin kullanımına ilişkin mekansal yönetim planının hazırlanması ve benzeri konularda, alt-üst mevzuat uyumunun daha açık hale getirilmesine yönelik düzenlemeler yer aldı.