HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (Setbir) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, kaliteli ve hesaplı hayvansal protein kaynağı ile beslenme için, et ve sütte kayıt dışının ortadan kaldırılması ve fiyat istikrarının sağlanması çağrısı yaptı.

Mevsimsellik nedeniyle oluşan arz-talep kaymalarını telafi edecek, müdahale alımı gibi müdahale satışını da öngören bir müdahale sistemi kurulması gerektiğini vurgulayan Tezel, "Gerek süt fiyatı, gerekse et fiyatı ile hayvan besleme maliyeti arasında karşılıklı bir değer (parite) belirlenmeli ve yıl boyunca bu paritedeki sapmaları telafi edecek bir 'çiğ süt destekleme' ve 'kırmızı et piyasa düzenleme' sistemi oluşturulmalı" dedi.

Kesif yem üretiminin yüzde 60'ının ithal girdilere dayandığına işaret den Tezel, "Çiğ süt ve kırmızı et maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen yem fiyat istikrarı için yem sektörü desteklenmeli. Kaba ve kesif yem hammaddesi ihtiyacının karşılanması için hayvancılığa dayalı yem bitkisi üretimi teşvik edilmeli. Meraların, ihtisas sahibi üreticilere, ıslah şartıyla kiralanacağı bir düzen getirilmeli" dedi ve şöyle devam etti:

"Öte yandan et ve süt üretimi ile ilgili olarak tüketicilerimizin aklını karıştıran bilgi kirliliği ile topyekûn mücadele gerekiyor. Nitekim ümitle ve sevinerek gördük ki bu konu Tarım Şurası kararlarına da girdi. Sonuç olarak, halkımızın en kaliteli ve en hesaplı hayvansal protein kaynağı ile beslenmesini sağlamalı ve bunu sürdürebilmeliyiz. Bize göre, bu hedeflere ulaşabilmek için öncelikle yapılması gereken dört temel iş var:

1- Kayıtdışını ortadan kaldırmalıyız.

2- Fiyat istikrarını sağlamalıyız.

3- Arz-talep dengesini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmalıyız.

4- Süt ve et ürünlerine yönelik bilgi kirliliğini gidermeliyiz."

Yurtiçi hayvan kaynağını geliştirmek ve bugün 80 milyon olan, 2023'te 87 milyon, 2050'de 105 milyon olması öngörülen nüfusun hayvansal protein ihtiyacını karşılayabilmek için hayvan sayısının da artırılması gerektiğini vurgulayan Tezel, "Bunun için de hayvancılığa yatırım yapmak şart" dedi ve şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılının tarım ve gıda vizyonu, toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılayabilen, biyolojik çeşitliliğini koruyan ve toplumsal yarara dönüştürebilen, verimliliği artan tarım ve tarımsal sanayinin de katkısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir Türkiye olmalıdır. Bunun için biz Setbir üyesi sanayici ve üreticiler, hedeflerimize inançla odaklanarak daha çok çalışacağız."