Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Akademiden yapılan açıklamaya göre, söz konusu rapor, TÜBA Kanser, Gıda ve Beslenme ile Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu, TÜBA Genç Akademi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu uzman bilim insanları bir araya gelerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendiren açık kaynaklardan da yararlanarak oluşturuldu.

Rapor, en başta tıp olmak üzere iktisattan ekonomiye pek çok alanda gerçekleştirilen çalışmaları ve alınan önlemlerle ilgili açıklayıcı verileri içeriyor. 10 Mayıs'ta Güncelleme 4.0 versiyonuyla Kovid-19'un ülkedeki ve dünyadaki güncel seyrini ve etkilerini gösterir veriler ışığında hazırlanan rapor daha teorik ve kapsamlı olarak yeniden ele alındı.

Son olarak 5.0 versiyonuyla hazırlanan rapora, "Serolojik Tanı-Seroprevalans: Bir Enfeksiyon Hastalığının Tanı Süreci", "Dünya Sağlık Örgütünün Küresel Salgınlardaki Rolü ve Önemi" başlıkları da eklendi. Ayrıca Sağlık Bakanlığının sağlık donanım ve altyapı verileri güncellendi.

Raporun ilk bölümü terminoloji, tanımlar, tarihçenin yanı sıra Türkiye'de Kovid-19 salgınının durumu ve ülkenin mevcut sağlık altyapısı hakkında açıklayıcı veriler sunuyor.

Kovid-19 ile ilgili salgın süreç yönetiminin bulunduğu ikinci bölümde, Pandemi Süreç Yönetimi, Bilim Disiplinleri Etkileşimi ve Bilişim Teknolojileri ele alındı. Üçüncü bölümde, pandeminin diğer bilim disiplinleriyle etkileşimi değerlendiriliyor.

Dördüncü bölümde, salgının ekonomik ve toplumsal etkilerine, tarihteki benzer salgınlara da değinilerek, gelecek projeksiyonu ortaya konuluyor. Beşinci bölümde, dünya bilim akademilerinin Kovid-19 raporlamalarının yanı sıra TÜBA üyelerinin yürüttüğü bazı Kovid-19 araştırma ve projeleri bulunuyor. Raporun son kısmında Türkiye'de ve dünyada hangi kanallardan veriye ulaşılabileceği hakkında zengin ve detaylı kaynakça yer alıyor.

Raporda güncellenmiş şekilde temel üreme sayısı ve toplumsal bağışıklık konuları da bulunuyor.

Ayrıca OECD ve UNESCO'nun pandemi sürecine dair raporlarındaki veriler, Kovid-19 hakkında öne çıkan başvuru kaynakları son güncellemeyle zenginleştirildi.

Kovid-19 küresel salgınıyla mücadelenin ülkeler arası değerlendirme kıstaslarına ve küresel salgının ülke ekonomilerine maliyetleri konularına başlıklar açılan raporda, sürveyans bilgileri ve filyasyona ilişkin bilimsel veriler de yer aldı.

Raporun tüm versiyonlarına "www.tuba.gov.tr" internet adresi üzerinden erişilebiliyor.