İHA

Katı yakıtlarda geçen yılın kasım ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Buna göre, kasımda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 7 milyon 140 bin 423 ton, taş kömürü kokunda 375 bin 784 ton ve taş kömüründe 104 bin 309 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 7 milyon 29 bin 464 ton, taş kömüründe 3 milyon 47 bin 517 ton ve taş kömürü kokunda 451 bin 652 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,4 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 83,2 ve linyitte de yüzde 101,6 oldu.

Katı yakıtları teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 54,9'u termik santrallere, yüzde 15'i kok tesislerine, yüzde 6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Linyit teslimatının yüzde 87,7'si termik santrallere ve yüzde 7,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 95,3'ü de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.