Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HABERTURK.COM

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması, Türk işverenlerin 2020 ilk çeyreğine yönelik olarak umutlu işe alım beklentilerine sahip olduğunu ortaya koydu. 1.001 Türk işverenin görüşlerine dayanan verilere göre Türk işverenlerin %18'i 2020'nin ilk üç ayında istihdam artışı beklerken %13'ü azalma öngörüyor ve %67'si de değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Mevsimsel verilerden arındırılmış olarak İstihdam Görünümü ise +%10'u gösteriyor. Önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4 puan artan işe alım beklentileri, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9 puan daha güçlü.

 

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye'nin 2020 ilk çeyrek istihdam görünümü hakkında şunları söyledi: “2020'nin ilk üç ayı için istihdam görünümünün +%10 olduğu görülüyor. Araştırmaya dahil olan beş bölgenin tümünde ve 11 sektörün 10'unda istihdam artışı beklentisinin belirtilmesi işverenler için daha olumlu bir istihdam ortamına işaret ediyor. Bu eğilimde başta enflasyon oranı olmak üzere birçok makroekonomik göstergede yaşanan iyileşme sinyalleri etkili olmuş olabilir. İlaç sektörünün %29 mevsimsel verilerden arındırılmış istihdam görünümüne sahip olması ve bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 20 puan artış göstermesi önümüzdeki döneme dair çarpıcı bir veri.”
 
EN YÜKSEK İSTİHDAM ARTIŞI İLAÇ SEKTÖRÜNDE

İşverenlerin en güçlü işe alım beklentileri bildirdiği sektör İlaç sektörü olurken, Üretim, Madencilik ve Ulaştırma, Depolama ve İletişim sektörleri İlaç sektörünü takip etti. Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık ile Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektörlerinde işverenler orta düzeyde iyileşme öngörürken, İnşaat sektörü işverenleri işe alım beklentilerinde belirsiz bir görünüm verdiler.
 

 MVA İstihdam Görünümü (%)
İLAÇ+29
ÜRETİM+14
MADENCİLİK+13
ULAŞTIRMA, DEPOLAMA VE İLETİŞİM+12
TARIM, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK+11
FİNANS, SİGORTA, GAYRİMENKUL VE KURUMSAL HİZMETLER+11
RESTORAN VE OTELCİLİK+8
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET+8
ELEKTRİK, GAZ VE SU HİZMETLERİ+7
KAMU VE SOSYAL HİZMETLER+7
İNŞAAT-1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2019'un dördüncü çeyreğine kıyasla işe alım beklentileri 11 sektörün yedisinde yükseliş gösteriyor. Madencilik ve Ulaştırma, Depolama ve İletişim sektörleri sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 10 puanlık yükseliş bildiriyor. Toptan ve Perakende Ticaret ile Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektörleri ise sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 6 puan yükseliş öngörülerini paylaşıyorlar. Bununla birlikte İnşaat sektörü işverenleri yüzde 3 puanlık bir düşüş bekliyor.

 

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla 11 sektörün 10'unda işe alım beklentilerinde yükseliş gözleniyor. İlaç sektörü işverenleri yüzde 30 puanlık bir yükseliş öngörürken, Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık sektörü işverenleri yüzde 20 puanlık bir artış beklentisini iletiyorlar. Yüzde 17 ve yüzde 14 puanlık artışın beklendiği Ulaştırma, Depolama ve İletişim sektörü ile Toptan ve Perakende Satış sektörünün yanı sıra Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektörü de yüzde 10 puanlık artışla öne çıkıyor. Kamu ve Sosyal Hizmetler sektöründeki işverenlerse bir yıl öncekine kıyasla işe alım planlarında bir değişiklik bildirmiyor.
 
EN GÜÇLÜ İSTİHDAM GÖRÜNÜMÜ EGE'DE

Beş bölgenin tamamında işverenler, önümüzdeki çeyrek boyunca personel sayısının artmasını bekliyor. Ege Bölgesi'nin 2020 yılının ilk çeyreğinde en güçlü istihdam piyasasına ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu ve Marmara bölgeleri +%10 Görünümle orta düzeyde işe alım beklentisi sergilerken Akdeniz +%5, Karadeniz ise +%1 Görünüm ile ihtiyatlı işe alım beklentisi bildiriyor.

 MVA İstihdam Görünümü (%)
EGE+16
İÇ ANADOLU+10
MARMARA+10
AKDENİZ+5
KARADENİZ+1

 
 
 
 
 
 
 
 

Geçtiğimiz çeyreğe kıyasla beş bölgenin ikisinde –Ege ve İç Anadolu- işe alım planlarında 6'şar puanlık artış bildiriyor. Marmara bölgesi işverenleri yüzde 2'lik artış bildirirken Karadeniz ve Akdeniz'deki Görünümlerde kayda değer bir değişim gözlenmiyor.
 
Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında işe alım beklentileri beş bölgenin dördünde yükseliş gösteriyor. Ege'de yüzde 12 puanlık bir yükseliş gözlenirken, Marmara'da da yüzde 8 puanlık artış dikkat çekiyor. İşe alım beklentileri sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 4 puan ile İç Anadolu ve Akdeniz'de güçlenmiş görünüyor. Karadeniz'de ise İstihdam Görünümünde yüzde 3 azalma bulunuyor.
 
2020'nin ilk çeyreğinde dört işletme ölçeği kategorisinin tümünde işverenler, istihdam seviyelerinde artış bekliyor. En yüksek işe alım planları mevsimsel verilerden arındırılmış olarak +%25 İstihdam Görünümüyle büyük ölçekli işverenler tarafından bildirilirken, Küçük ve Orta ölçekli işletmeler kategorisinde İstihdam Görünümleri +%9 ve +%7 olarak sıralanıyor. Bununla birlikte Mikro ölçekli işverenler +%2'lik görünüm sunuyor.
 
Önceki çeyrekle karşılaştırıldığında dört işletme ölçeği kategorisinin üçünde işe alım beklentilerinde yükseliş gözleniyor. Küçük ölçekli işletmeler yüzde 6 puanlık artışla en kaydadeğer yükselişi sergilerken Büyük ve Mikro ölçekli işletmelerdeki işverenler, sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 4 puan daha güçlü Görünümler sergiliyorlar. Orta ölçekli işletmelerdeki işverenlerse istihdam planlarında değişiklik öngörmüyor.
 
Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında Büyük ve Küçük ölçekli işletme kategorilerinde işe alım beklentilerinin sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 11 puan artış gösterdiği gözlemleniyor. Mikro ve Orta ölçekli işletmelerdeki işverenlerse yüzde 2 puanlık yükseliş bildiriyorlar.