Yeni sisteme uyum için ikinci KHK yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
07 Temmuz 2018 Cumartesi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla çıkarılan 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) bazı kanunlarda yer alan hükümler yürürlükten kaldırıldı.