IPSOS Şirketi "Türkiye'nin DNA'sı 2019" başlığıyla şahane bir araştırma yayınladı.
En azından ben kişisel olarak şahane buldum, çünkü epey ilginç veriler koyuyor ortaya...
Bugün, araştırmanın bir bölümünü sizlerle de paylaşmak istiyorum.
Hepimiz, Türkiye'nin birçok farklı sosyo kültürel yapıyı bünyesinde barındırdığını biliyoruz. Ancak, bu "toplumsal kümelerin" tam olarak neleri kapsadığını belki çok iyi tahlil edemiyoruz. IPSOS'un sonuçlarına göre, Türkiye'de birbirinden farklılaşan 7 toplumsal küme var. Onları da şu şekilde açıyor:

MEMNUN MUHAFAZAKARLAR

• Yaş dağılımı anlamında Türkiye ortalamasından farklılaşmayan bu segmentteki bireyler, ortalamaya göre daha çoğu Doğu & Güneydoğu, İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz bölgelerinde yaşıyor ve orta sosyo ekonomik statüde farklılaşıyor.
• Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumdan en memnun grup bunlar..

KAYGILI MODERNLER
 
• Yaş ortalaması ortalamanın üzerinde olan bu kümedeki bireyler, yine Türkiye ortalamasına kıyasla daha yüksek sosyoekonomik statüden, eğitimli ve çoğunlukla Marmara ve Ege’de ikamet edenlerden oluşuyor.
• Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumdan memnun değiller, devletin Suriyelilere verdiği desteği onaylamıyorlar.

KOYU MUHAFAZAKARLAR

• Türkiye geneli ile kıyaslandığında; ortalamaya göre daha kalabalık hanelerden oluşan, daha az eğitimli, İç Anadolu ve Doğu & Güneydoğu Anadolu’da ortalamanın üzerinde ikame eden bireylerden oluşuyorlar.
• Dini inançları, siyasi ve sosyal hayatlarındaki bütün tutumlarını etkiliyor.

ÖZGÜRLÜKÇÜ MODERNLER

• Türkiye geneli ile kıyaslandığında kentlerde, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yaşama ve 14-25 yaş grubunda olma oranı daha yüksek olan bir grup.
• Farklı etnik köken, siyasi eğilim, cinsel eğilimi olan kişilere hoşgörüyle yaklaşılması gerektiğini düşünen, çevre duyarlılığı
yüksek, sosyal yaşamda oldukça aktif bireyler bu grupta öne çıkıyor.

YILGIN DEMOKRATLAR

• Türkiye geneli ile kıyasla Marmara ve Ege bölgelerinde yaşama; orta yaş ve üzerinde ve daha eğitimli olma özellikleri, bu grupta öne çıkıyor.
• Bu kişiler, geçim zorluğu nedeniyle hayatlarından memnun değiller, gelecekten beklentileri düşük, ülkelerinin ve ailelerinin geleceğiyle ilgili de kaygılılar.

KAYGISIZ ŞİKAYETÇİLER

• Eğitim düzeyi Türkiye ortalamasının altında olan, 26-35 yaş aralığında farklılaşan, düşük-orta sosyo ekonomik statünün görece daha baskın olduğu bir grup.
• Türkiye geneline kıyasla, sosyal yaşantısı çok fazla olmayan, ailesinden çok arkadaşlarına zaman ayırmayı tercih eden, erkekleri mahalle kahvesinde vakit geçirmeyi seven bu bireylerin teknoloji merakları yüksek.

MAZBUT KANAATKARLAR

• Türkiye geneline kıyasla; daha çok kırda ve Karadeniz-Akdeniz Bölgesi’nde ikamet eden, 36 yaş üzerinde olan yine Türkiye ortalamasına göre düşük sosyoekonomik seviye, az eğitimli ve kalabalık hanelerde yaşayan bireylerden oluşuyorlar.
• Sosyal olarak daha çok ailesiyle vakit geçiren, yaşadığı mahalleyi ve hayatı seven, dini inançlarına bağlı bireyler bu gruba giriyorlar.

*

Araştırmayı incelediğimde, sonuçlara hiç itiraz edemedim, hepsini kabul ettim, çünkü gerçekten de ülkemizde aynen bu şekilde yaşayan toplumsal kümeler var. Elbette her ülkenin benzer farklılıkları bulunur, bir toplum tamamen aynı olamaz, aynı düşünemez, aynı düşünceleri taşıyamaz. Bence burada mühim olan, farklılıkları bir arada tutabilmek ve onları zenginlik olarak görebilmektir. Ne mutlu bize ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberlik tutkalı bellidir, nettir, kuvvetlidir, o da bize bu ülkeyi kurup emanet eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yaşam tarzımız, örf ve adetlerimiz, eğitim seviyelerimiz, kültürümüz ne kadar farklı olursa olsun, sonuçta Atamızın güçlü ve adaletli kolları hepimizi sarar, bizi tek yürek, tek vücut olarak her daim ayakta tutar. 

 

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!