Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

YSK'nın ittifak usülüne ilişkin karara göre, seçim ittifakı seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında yapılabilecek. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, YSK'ca hazırlanarak ilan edilen seçim takviminde belirlenen 6 Mayıs 2018 Pazar günü saat 17.00'ye kadar genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ya teslim edecek.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre, belirlenen bu tarih ve saatten sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dâhil edilemeyecek. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için seçim takviminde ilan edilen süre gözetilerek 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, aday listelerinin teslime dilmesi için seçim takviminde ilan edilen süre gözetilerek 18 Mayıs 2018 Cuma günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilecekler. Vazgeçme halinde, ittifak diğer partiler arasında devam edecek. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00'ye kadar, ittifak içerisindeki diğer siyasi partiler ittifak protokolünü değiştirebilecek veya ittifaktan vazgeçebilecek.

100 BİN İMZA İLE ADAYLIK USÜLÜ

Seçmenler, ancak YSK tarafından yapılan ilanda belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak. Başvuranın, seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra, ilan edilen listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, adaylık teklifi için Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na bizzat başvuracak. Başvuran seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilecek. Aday gösterme formları, elektronik ortamda YSK'ya iletilecek ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanacak. Belirlenen süre içinde yüz bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek.

 

139 BİN 160 TL YATIRACAK

Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı örneği, Yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarının on katının (139 bin 160 TL) ilgili maliye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzu, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden veya e- devlet üzerinden milletvekili adaylığı için alınan adlî sicil ve arşiv kaydının aslını, 6 adet (4x6) santimetre ebadında arka fonu beyaz (arka fonda bayrak, resim, dini sembol vs. olmayan) vesikalık renkli fotoğrafları ile oy pusulasında yer almak üzere fotoğrafın yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış hâli başvuru dilekçesine eklenecek.

13 MAYIS'A KADAR GÖREVDELER

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 13 Mayıs 2018 Pazar günü Resmî Gazete'de yayımlanacak. Cumhurbaşkanı adayı gösterilen kamu görevlileri de (belediye başkanları dahil) aday listesinin kesinleştiği 13 Mayıs 2018 Pazar günü itibarıyla görevlerinden ayrılmış sayılacak. Bu durum YSK tarafından aday gösterilenin bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma derhâl bildirilecek.