Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HABERTURK.COM

Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf 2020 yılında Bankanın tarım kredilerindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ziraat Bankası’nın son 5 yılda doğrudan tarımsal üreticilere kullandırdığı tarım kredilerinin hacminin 202 milyar TL’yi; kredi kullandırılan üretici sayısının ise 2,3 milyon kişiyi aştığını belirten Ferhat Pişmaf, “Halen kredileri devam eden yaklaşık 685 bin üreticimizin Bankamızdaki tarım kredisi miktarı 80 milyar TL’nin üzerindedir. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 77’si Hazine ve Maliye Bakanlığımızın faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşuyor” dedi.

Tarım kredilerinin 2019 yılsonuna göre yüzde 24 oranında arttığını belirten Pişmaf, “Toplam tarım kredilerimiz 80 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu dönemde kısa vadeli işletme kredilerimizdeki artış yüzde 22 düzeyinde gerçekleşirken; uzun vadeli yatırım kredilerimizdeki artış yüzde 28 oldu. Yatırım kredilerinin bu dönemde daha yüksek oranda artmasını ülke tarımının geleceğine duyulan güven ve umudun bir göstergesi olması açısından önemsiyoruz. Bu yatırımlar bir iki yıl içerisinde bizlere üretim ve verim artışı olarak geri dönecektir” dedi.

TAKİPTEKİ KREDİ VE ÜRETİCİ SAYISI AZALDI

Pandemi sürecinin yaşandığı son bir yılda zaman zaman eksik bilgi ile sunulanların aksine tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi miktarının ve takipteki üretici sayısının azaldığını ifade eden Ferhat Pişmaf, “2020 yılında takipteki kredilerimiz yüzde 5,4; kredileri takip hesaplarında izlenen üretici sayımız ise yüzde 2,3 oranında azaldı. Tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi (TOA) oranımız da son bir yılda yüzde 2,05’ten yüzde 1,57’ye geriledi. Bu yönüyle Bankamızın tarım kredileri sektördeki kredilerden önemli ölçüde ayrışmaktadır” dedi.

Genel yapıda görülen iyileşmeye rağmen bireysel olarak ödeme güçlüğüne düşen üreticiler için alternatif çözümler sunduklarını belirten Ferhat Pişmaf, “Sübvansiyonlu tarım kredisi kullanan üreticilerimiz, ürünlerinin doğal afetlerden zarar görmesi halinde 2020/2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında kredilerinin ilgili kısmını 1 yıla kadar erteleyebiliyor veya 5 yıla kadar taksitlendirebiliyorlar. Bu durumda 1 yıla kadar ertelemelerde faizin yüzde 25’ini, 5 yıla kadar taksitlendirmelerde faizin yüzde 20’sini Hazine ve Maliye Bakanlığı çiftçi adına karşılıyor. Ayrıca kredinin sübvansiyonlu ya da sübvansiyonsuz olduğuna bakılmaksızın, herhangi bir nedenle nakit akışı bozulan ve ödeme güçlüğüne düşen üreticilerimizin kredileri, Bankamız uygulamaları kapsamında 5 yıla kadar taksitlendirilebiliyor. Halihazırda 25 bini sübvansiyon uygulamaları, 122 bini de Bankamız uygulamaları kapsamında olmak üzere yaklaşık 145 bin üreticimiz bu imkanlardan faydalanmış durumdadır. Hem bu kapsama alınan kredilerin geçen sürede tahsil edilerek azalması, hem de aynı dönemde takibe intikal eden tarım kredilerindeki düşüş, bu uygulamaların ne kadar olumlu sonuçlar verdiğini açıkça göstermektedir” dedi.

FAİZ KÜÇÜK ÜRETİCİYİ ETKİLEMİYOR

Piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak tarım kredilerine uygulanan faiz oranlarının da zaman zaman aşağı ya da yukarı yönlü güncellendiğini belirten Ferhat Pişmaf, “Bankamızca kullandırılan tarım kredilerinin yüzde 77’si Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşmaktadır. Bu kapsamda küçük ölçekli üreticilerimizin yararlandığı geleneksel bitkisel üretim konusunda 50 bin TL’ye kadar; geleneksel hayvansal üretimde ise 100 bin TL’ye kadar olan kredilerde yüzde 100 faiz sübvansiyonu (desteği) uygulanmakta ve faizin tamamı Devlet tarafından karşılanmaktadır. Bitkisel üretimde üreticilerin yüzde 64’ü; hayvansal üretimde ise yüzde 75’i belirtilen sınırların altında kredi kullanan üreticilerden oluşuyor. Dolayısıyla bu sınırların altında kredi kullanan üreticiler, yüzde 100 faiz desteği sağlandığı için herhangi bir şekilde faiz değişikliklerinden etkilenmiyor. 2021 yılının başından itibaren sübvansiyonlu tarım kredisi kullanacak üreticilerimize yansıyan en yüksek faiz oranı yıllık yüzde 12,75 düzeyinde olup, piyasadaki faiz oranlarının oldukça altındadır. Üretim konularına ve belirlenen kriterlerin sağlanmasına bağlı olarak bu oran yüzde 0’a kadar inebilmektedir” dedi.

Pandemi sürecinde üretime ara vermeyerek ülkemizin gıda güvenliği açısından hiçbir sorun yaşamadan bu dönemi yönetmesine önemli katkı sunan Anadolu’nun dört bir yanındaki çiftçilerimize hepimizin teşekkür borçlu olduğunu belirten Ferhat Pişmaf, “Kuruluşundan itibaren ülke tarımının en büyük finans kaynağı olan Ziraat Bankası önümüzdeki dönemde de uygun koşullarla sağladığı kredilerle ve hayata geçireceği yeni uygulamalarla ülkemiz tarımını, üreticilerimizi ve tarladan sofraya kadar olan sürecin tamamını bugüne kadar olduğu gibi, “bir bankadan daha fazlası” olarak desteklemeye devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.