Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HABERTURK.COM

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, 2019 yılı finansal verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir, “Ziraat Katılım 2019 yıl sonu itibarıyla toplam aktiflerini bir önceki yıl sonuna göre yüzde 64 artırarak 36,4 milyar TL bilanço büyüklüğüne ulaşmıştır.  Kullandırdığımız nakdi fonlar, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 63 artarak 28,9 milyar TL’ye, gayri nakdi fonlar ise yüzde 10’luk büyüme ile 11,3 milyar TL’ye ulaşmıştır" şeklide konuştu.

KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün finansmanına yönelik desteğin devam ettiğini söyleyen Özdemir, "2019 yıl sonu itibarıyla toplanan fonlar, önceki yıla göre yüzde 68 oranında artarak 25,5 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır.” dedi.

Ziraat Katılım’ın 2019 yılında toplamda 8,2 milyar TL’ye ulaşan 19 adet kira sertifikası ihracını başarıyla tamamlandığını açıklayan Özdemir, “Kaynak yapısını zenginleştirme stratejisinin bir parçası olarak sermaye piyasalarında aktif rol alan Ziraat Katılım, iştirakleri Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ve ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ile yerel piyasada TL cinsinden kira sertifikası ihraçları gerçekleştirmek üzere SPK’dan 500 milyon TL, 1,5 milyar TL, 1,5 milyar TL, 2 milyar TL, 4 milyar TL ve 8 milyar TL olmak üzere altı ayrı kira sertifikası ihraç tavanı onayı almıştır. Bu çerçevede, Ziraat Katılım kurulduğu tarihten 2019 yılsonuna kadar değişik tutarlı tertipler halinde 13 milyar TL’lik ihraç gerçekleştirmiştir.” ifadelerini kullandı.

KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

Kaynak çeşitliliği ile ilgili detaylı bilgi veren Metin Özdemir: “Ziraat Katılım ilave kaynak sağlamak ve kaynak çeşitliliğini artırmak için 17 banka ve finansal kuruluşun katılımı ile 250 Milyon ABD doları tutarında murabaha sendikasyonu temin etmiştir. Bu işlemle bilanço ve likidite yönetimine esneklik sağlanmış, uygun vade ve maliyetlerle ilave kaynak temin edilmiş ve ülke ekonomisine dış kaynak girişi gerçekleştirilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

18/10/2018 tarihli ve 30569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Yatırım Vekâleti Sözleşmesi ile katılım bankalarına fon toplama konusunda yeni bir uygulamanın önü açılmıştır. Bu uygulamaya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Özdemir: “Ziraat Katılım 15.07.2019 tarihinden itibaren Tüzel müşteriler için Yatırım Vekâleti Sözleşmesi ile fon toplama işlemlerine başlamıştır. 22/06/2019 tarihli 30809 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ kapsamında Yatırım Vekâleti Sözleşmesine dayalı katılma hesaplarının 1 ayın altında vadelerde de açılabilmesi ile tüzel müşterilere 1 ayın altında vadelerle katılma hesabı açılabilmektedir.” şeklinde konuştu.

TÜKETİCİLERE FİNANSMAN ALTERNATİFİ

2019 yılında konut finansman kampanyası gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir: “Müşterilerimizin konut edinimini desteklemek ve inşaat sektörüne hareketlilik sağlamak noktasında, kamu bankalarımızla birlikte konut finansmanı kampanyası yaptık. Yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği yaparak, sıfır km yerli üretim binek ve ticari araçları satın alacak müşterilerimize yerli üretime özel taşıt finansmanı paketi oluşturduk.” dedi.

 

Özdemir, 2019 yılı içerisinde 13 yeni şube açtıklarını ve toplamda 93 şubeye ulaştıklarını ifade etti.