Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    İLAN
    SALİHLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

    ESAS NO : 2022/448 Esas
    KARAR NO : 2024/14


    DAHİLİ DAVALILAR: AHMET UÇAKDAĞ, ALİ URA, AYHAN UÇAKDAĞ, EMİNE UÇAKSOY, GÜLLÜZAR LOFÇALI,HÜSEYİN UÇAKSOY, HÜSEYİN URA, İSMAİL UÇAKDAĞ, KEMAL UÇAKSOY, KEVSER UÇAKSOY, MERYEM UÇAKSOY, NİYAZİ UÇAKSOY, SÜLEYMAN UÇAKSOY (24340791718), SÜLEYMAN UÇAKSOY (14306126272), ŞAKİR UÇAKSOY, ŞÜKRÜYE UÇAKSOY ve ZEYNEP UÇAKSOY
    Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davaname ile mahkememizde görülen Hürmüz Uçaksoy ile Hatice İriyiğit'in Nüfus (Mükerrer Kaydın İptali İstemli) davasının yapılan yargılamasında;


    HÜKÜM :
    1-Davanın REDDİNE,
    2-Mahkememizin 16/11/2023 tarihli duruşmasında dinlenilen 24181797054 T.C.Kimlik numaralı Cansel Yıldız ile davana meye ekli hazırlık evraklarında kollukça 04/01/2022 tarihinde ifadesi alınan 14276127224 T.C.Kimlik numaralı Uğur Uçaksoy'un ifadelerinde nüfus kaydında anneleri gözüken Hürmüz Uçaksoy'un biyolojik anneleri olmayıp babaanneleri olduğunu beyan etmeleri, yine Cansel Yıldız'ın babası gözüken Şahin İriyiğit'in de dedesi olduğunu beyan etmesi nedeniyle nüfus kayıtlarının hatalı tutulduğu, nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme işleminin yapılması gerektiği anlaşılmakla Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına gereği için ihbarda bulunulmasına,
    3-Davanın mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına,
    4-Davacı kamu hukuku olup dava dava name ile açıldığından ve davanın mahiyeti dikkate alınarak dava sonucunda miras hak ve hukukları etkilenebilecek kişilerin davaya dahil edilerek taraf teşkili sağlanması yasal zorunluluk olduğundan yargılama sırasında kendisini vekille temsil ettiren dahili davalılar Ahmet Demirel, Kamile Eriş, Kıymet Rüzgar ve Sabriye Kama lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
    5-Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
    Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere hazır bulunan nüfus müdürlüğü temsilcisinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 11/01/2024
    Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/05/2024

    #ilangovtr
    #Basın no ILN02058510