Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    T.C.
    REYHANLI
    2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

    Sayı : E.36986964-2015/308-Ceza Dava Dosyası
    05.07.2024

    GAZETE İLANI
    HÜKÜM ÖZETİ


    Esas No : 2015/308

    Karar No :2022/508
    Sanık :ZEEN HARAK, Zuheyr ve Şükriye oğlu, 01/01/1998 İdlip doğumlu.
    Suç : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan
    Suç Tarihi : 21/12/2014
    Karar Tarihi : 08/12/2022
    Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Zeen Harak hakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında Muhakemenin Durması kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
    Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

    #ilangovtr
    #Basın no ILN02058585