Bakış - 30 Ocak 2019 (Küresel risk raporu değerlendirmesi)
30 Ocak 2019 Çarşamba Süre: 24:44

Bakış'ta Noyan Doğan'ın bugünkü konuğu Zurich Sigorta CEO'su Yılmaz Yıldız. Yıldız, geçtiğimiz günlerde yayınlanan küresel risk raporunun ayrıntılarını değerlendirdi.

Geçen yıl ile arasında fark var mı?

Riskler her yıl var, neler yapılmalı?