Türkiye Genel Durum
Toplam Vaka 5.370.299
Toplam İyileşen 5.232.638
Toplam Ölüm 49.185
Dünya Geneli
Toplam Vaka 178.580.948
Toplam İyileşen 116.518.815
Toplam Ölüm 3.868.089
Dünya Geneli Günlük Vaka
Bölgesel Vaka
Tüm Ülkeler 178.580.948
Diğer Ülkeler 174.224.426
Çin 103.546
İtalya 4.252.976
Coronavirus COVID-19 Global Vakaları
Toplam Vaka 178.580.948
Toplam İyileşen 116.518.815
Toplam Ölüm 3.868.089
Toplam Ülke 182
Toplam Şehir 249
Coronavirüs Nedir?
Coronavirüs Belirtileri nelerdir?
Coronavirüs Nasıl bulaşır?
Coronavirüs Kimler risk taşıyor?
Coronavirüs Nasıl korunmalı?
Coronavirüs Tanı&Tedavi

COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Corona Virüsü Nedir?

Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.

 • Beta-coronavirus ailesi içinde: SARS-CoV ve MERS-CoV da aynı aile içinde
 • Fatalite hızı
 • SARS salgınında %11
 • MERS-CoV’da %35-50
 • SARS-CoV-2’de %3,8 (eldeki verilere göre)

Epidemiyoloji

31 Aralık 2019 DSÖ:

 • Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde
 • Etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirimi
 • Wuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Şehir Pazarında (farklı hayvan türleri satan bir toptan balık ve canlı hayvan pazarı) çalışanlarda kümelenme

13 Ocak 2020: İlk importe vaka- Tayland

7 Ocak 2020 Etkenin Tanımlanması:

 • Daha önce insanlarda tespit edilmemiş
 • Yeni bir coronavirus olarak tanımlanmış

Enfeksiyon Kaynağı

 • Henüz netlik kazanmamış
 • Henüz netlik kazanmamış
 • SARS-CoV-2’nin kökeni hala araştırılmakta

Eldeki veriler, Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı olarak satılan vahşi hayvanları işaret etmekte

Coronavirus COVID-19 Belirtileri Nelerdir?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

Hastalığın Klinik Özellikleri

 • Solunum semptomları; ateş, öksürük ve dispne vb.
 • Daha ciddi vakalarda; pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm
 • Asemptomatik kişiler solunum yolunda virus taşımakla birlikte majör bulaş yolu değil

Olası Vaka

A

 • Ateş ve akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),

VE

 • Klinik tablonun başka bir etiyoloji ile açıklanamaması

VE

 • Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde yurt dışında bulunma öyküsü

VEYA

B

 • Akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),

VE

 • Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas eden

VEYA

C:

 • Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),

VE

 • Hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI)*,

VE

 • Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması

Coronavirus COVID-19 Nasıl Bulaşır?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

 • Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır
 • Virüs, hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (eller ile göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir
 • Asemptomatik kişilerin solunum yolu salgılarında virus tespit edilebilmekte, ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır.

İnkübasyon Süresi

 • Ortalama 5-6 gün (2-14 gün) olduğu gözlenmiştir.

Bulaştırıcılık Süresi

 • Kesin olarak bilinmemektedir.
 • Semptomatik dönemden 1-2 gün önce başlayıp semptomların kaybolmasıyla sona erdiği düşünülmektedir.

Coronavirus COVID-19 Kimler Risk Taşıyor?

COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

 • Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.
 • Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
 • Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

 • 60 yaş üstü olanlar
 • Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
  • Kalp hastalığı
  • Hipertansiyon
  • Diyabet
  • Kronik Solunum yolu hastalığı
  • Kanser gibi
 • Sağlık Çalışanları

Çocuklar Risk Altında Mı?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir.

Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir.

Hamileler Risk Altında Mı?

COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar COVID-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

Coronavirus COVID-19 Nasıl Korunmalı?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

 • El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
 • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
 • Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
 • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
 • Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
 • Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
 • Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
 • Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
 • Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

Coronavirus COVID-19 Tedavisi Nasıl Yapılır?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.Hastalığın virüse etkili bir tedavisi yoktur. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır. Bazı ilaçların virüs üzerindeki etkinliği araştırılmaktadır. Ancak şu an için virüse etkili bir ilaç yoktur.Aantibiyotikler virüslere etki etmez, sadece bakterilere karşı etkilidir. Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) bir virüstür ve bu nedenle enfeksiyonu önlemek veya tedavi etmek amacıyla antibiyotikler kullanılmamalıdır.Henüz geliştirilmiş bir aşısı bulunmamaktadır.Teknolojideki gelişmelere rağmen insanlar üzerinde güvenle kullanılabilecek bir aşının en erken bir yılda üretilebileceğibildirilmektedir.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

Coronavirus COVID-19

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLER

Türkiye Geneli
Toplam Vaka 5.370.299
Toplam İyileşen 5.232.638
Toplam Ölüm 49.185
Dünya Geneli
Toplam Vaka 178.580.948
Toplam İyileşen 116.518.815
Toplam Ölüm 3.868.089
Dünya Geneli Günlük Vaka
Bölgesel Vaka
Tüm Ülkeler 178.580.948
Diğer Ülkeler 174.224.426
Çin 103.546
İtalya 4.252.976
Toplam Ülke 182
Toplam Şehir 249
Son Güncelleme 2021-06-21 19:30:02
Toplam Ölüm 3.868.089
Ülkelere ve bölgelere göre onaylanmış vakalar
 • Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 601.846
 • Hindistan Hindistan 388.135
 • Brezilya Brezilya 501.825
 • Fransa Fransa 110.906
 • Türkiye Türkiye 49.185
 • Rusya Rusya 127.641
 • Birleşik Krallık Birleşik Krallık 128.240
 • Arjantin Arjantin 89.043
 • İtalya İtalya 127.270
 • Kolombiya Kolombiya 99.934
 • İspanya İspanya 80.652
 • Almanya Almanya 90.407
 • İran İran 83.101
 • Polonya Polonya 74.829
 • Meksika Meksika 231.187
 • Ukrayna Ukrayna 54.192
 • Peru Peru 190.202
 • Endonezya Endonezya 54.956
 • Güney Afrika Güney Afrika 58.702
 • Hollanda Hollanda 18.008
 • Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 30.280
 • Şili Şili 31.513
 • Kanada Kanada 26.055
 • Filipinler Filipinler 23.749
 • Irak Irak 16.910
 • İsveç İsveç 14.574
 • Romanya Romanya 32.391
 • Belçika Belçika 25.136
 • Pakistan Pakistan 22.007
 • Portekiz Portekiz 17.065
 • Bangladeş Bangladeş 13.626
 • İsrail İsrail 6.427
 • Macaristan Macaristan 29.959
 • Japonya Japonya 14.385
 • Ürdün Ürdün 9.671
 • Sırbistan Sırbistan 7.004
 • İsviçre İsviçre 10.874
 • Malezya Malezya 4.477
 • Avusturya Avusturya 10.680
 • Nepal Nepal 8.772
 • Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 1.763
 • Lübnan Lübnan 7.822
 • Fas Fas 9.238
 • Suudi Arabistan Suudi Arabistan 7.691
 • Kazakistan Kazakistan 3.510
 • Ekvador Ekvador 21.293
 • Bolivya Bolivya 16.132
 • Bulgaristan Bulgaristan 17.990
 • Yunanistan Yunanistan 12.542
 • Beyaz Rusya Beyaz Rusya 3.053
 • Paraguay Paraguay 11.633
 • Panama Panama 6.475
 • Slovakya Slovakya 12.496
 • Tunus Tunus 14.038
 • Hırvatistan Hırvatistan 8.182
 • Gürcistan Gürcistan 5.175
 • Uruguay Uruguay 5.271
 • Kosta Rika Kosta Rika 4.473
 • Kuveyt Kuveyt 1.870
 • Azerbaycan Azerbaycan 4.963
 • Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 3.756
 • Danimarka Danimarka 2.532
 • Guatemala Guatemala 8.694
 • Litvanya Litvanya 4.367
 • Mısır Mısır 15.859
 • Etiyopya Etiyopya 4.283
 • İrlanda İrlanda 4.979
 • Bahreyn Bahreyn 1.306
 • Venezuela Venezuela 2.958
 • Slovenya Slovenya 4.415
 • Moldova Moldova 6.170
 • Honduras Honduras 6.766
 • Umman Umman 2.741
 • Sri Lanka Sri Lanka 2.581
 • Ermenistan Ermenistan 4.499
 • Tayland Tayland 1.658
 • Katar Katar 583
 • Bosna-Hersek Bosna-Hersek 9.630
 • Kenya Kenya 3.456
 • Küba Küba 1.159
 • Nijerya Nijerya 2.117
 • Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya 5.477
 • Güney Kore Güney Kore 2.004
 • Letonya Letonya 2.496
 • Cezayir Cezayir 3.631
 • Arnavutluk Arnavutluk 2.454
 • Estonya Estonya 1.268
 • Zambiya Zambiya 1.691
 • Norveç Norveç 790
 • Kırgızistan Kırgızistan 1.937
 • Kosova Kosova 2.256
 • Özbekistan Özbekistan 718
 • Afganistan Afganistan 4.215
 • Çin Çin 4.846
 • Karadağ Karadağ 1.605
 • Moğolistan Moğolistan 447
 • Gana Gana 793
 • Finlandiya Finlandiya 967
 • Kamerun Kamerun 1.313
 • El Salvador El Salvador 2.336
 • Namibya Namibya 1.164
 • KKTC KKTC 374
 • Maldivler Maldivler 206
 • Uganda Uganda 660
 • Lüksemburg Lüksemburg 818
 • Singapur Singapur 34
 • Jamaika Jamaika 1.033
 • Fildişi Sahili Fildişi Sahili 308
 • Kamboçya Kamboçya 441
 • Senegal Senegal 1.158
 • Madagaskar Madagaskar 903
 • Zimbabve Zimbabve 1.672
 • Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa) 879
 • Angola Angola 859
 • Sudan Sudan 2.737
 • Cape Verde Cape Verde 283
 • Ruanda Ruanda 382
 • Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 737
 • Malta Malta 420
 • Avustralya Avustralya 910
 • Gabon Gabon 158
 • Gine Gine 168
 • Moritanya Moritanya 481
 • Surinam Surinam 460
 • Guyana Guyana 447
 • Esvati̇ni̇ Esvati̇ni̇ 677
 • Haiti Haiti 369
 • Papua Yeni Gine Papua Yeni Gine 173
 • Somali Somali 775
 • Seyşeller Seyşeller 55
 • Tayvan Tayvan 569
 • Andorra Andorra 127
 • Togo Togo 128
 • Vietnam Vietnam 67
 • Burkina Faso Burkina Faso 167
 • Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville) 161
 • Cibuti Cibuti 155
 • Doğu Timor Doğu Timor 19
 • Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi 120
 • Benin Benin 103
 • Nikaragua Nikaragua 188
 • Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 98
 • İzlanda İzlanda 29
 • Gambiya Gambiya 181
 • Nijer Nijer 193
 • Eritre Eritre 19
 • Saint Lucia Saint Lucia 80
 • San Marino San Marino 90
 • Çad Çad 174
 • Barbados Barbados 47
 • Lihtenştayn Lihtenştayn 59
 • Liberya Liberya 95
 • Yeni Zelanda Yeni Zelanda 26
 • Monako Monako 33
 • Saint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler 12
 • Fiji Fiji 7
 • Bhutan Bhutan 1
 • Mauritius Mauritius 18
 • Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda 42
 • Cruise Gemisi Cruise Gemisi 10
 • Tanzanya Tanzanya 21
 • Brunei Brunei 3
 • Guadeloupe Guadeloupe 0
 • Reunion Reunion 0
 • Martinik Martinik 1
 • Vatikan Vatikan 0
 • Fransız Guyanası Fransız Guyanası 0
 • Mayotte Mayotte 0
 • Guam Guam 0
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Aruba Aruba 0
 • Porto Riko Porto Riko 0
 • Jersey Jersey 0
 • Gambiya Gambiya 0
 • Doğu Timor Doğu Timor 0
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 0
 • Guernsey Guernsey 0
 • Gambia Gambia 0
 • Cayman Adaları Cayman Adaları 1
 • Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 0
 • Grönland Grönland 0
Toplam İyileşen 116.518.815
Ülkelere ve bölgelere göre onaylanmış vakalar
 • Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 0
 • Hindistan Hindistan 28.844.199
 • Brezilya Brezilya 15.745.463
 • Fransa Fransa 402.148
 • Türkiye Türkiye 5.232.638
 • Rusya Rusya 4.821.808
 • Birleşik Krallık Birleşik Krallık 15.612
 • Arjantin Arjantin 3.890.213
 • İtalya İtalya 4.037.996
 • Kolombiya Kolombiya 3.667.161
 • İspanya İspanya 150.376
 • Almanya Almanya 3.604.150
 • İran İran 2.760.229
 • Polonya Polonya 2.650.648
 • Meksika Meksika 1.971.470
 • Ukrayna Ukrayna 2.208.665
 • Peru Peru 1.982.916
 • Endonezya Endonezya 1.801.761
 • Güney Afrika Güney Afrika 1.647.503
 • Hollanda Hollanda 27.209
 • Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 1.633.162
 • Şili Şili 1.445.703
 • Kanada Kanada 1.377.887
 • Filipinler Filipinler 1.284.643
 • Irak Irak 1.204.879
 • İsveç İsveç 0
 • Romanya Romanya 1.045.207
 • Belçika Belçika 0
 • Pakistan Pakistan 893.148
 • Portekiz Portekiz 819.688
 • Bangladeş Bangladeş 785.482
 • İsrail İsrail 833.051
 • Macaristan Macaristan 735.574
 • Japonya Japonya 750.274
 • Ürdün Ürdün 730.831
 • Sırbistan Sırbistan 0
 • İsviçre İsviçre 317.600
 • Malezya Malezya 633.624
 • Avusturya Avusturya 636.365
 • Nepal Nepal 559.928
 • Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 592.984
 • Lübnan Lübnan 529.618
 • Fas Fas 513.681
 • Suudi Arabistan Suudi Arabistan 457.128
 • Kazakistan Kazakistan 436.955
 • Ekvador Ekvador 415.508
 • Bolivya Bolivya 339.104
 • Bulgaristan Bulgaristan 392.816
 • Yunanistan Yunanistan 93.764
 • Beyaz Rusya Beyaz Rusya 404.025
 • Paraguay Paraguay 343.959
 • Panama Panama 376.761
 • Slovakya Slovakya 255.300
 • Tunus Tunus 332.962
 • Hırvatistan Hırvatistan 350.467
 • Gürcistan Gürcistan 345.582
 • Uruguay Uruguay 323.494
 • Kosta Rika Kosta Rika 272.128
 • Kuveyt Kuveyt 319.885
 • Azerbaycan Azerbaycan 329.599
 • Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 258.173
 • Danimarka Danimarka 285.547
 • Guatemala Guatemala 253.940
 • Litvanya Litvanya 265.633
 • Mısır Mısır 205.613
 • Etiyopya Etiyopya 254.948
 • İrlanda İrlanda 23.364
 • Bahreyn Bahreyn 253.910
 • Venezuela Venezuela 240.933
 • Slovenya Slovenya 251.024
 • Moldova Moldova 249.177
 • Honduras Honduras 91.728
 • Umman Umman 220.171
 • Sri Lanka Sri Lanka 201.389
 • Ermenistan Ermenistan 216.112
 • Tayland Tayland 26.873
 • Katar Katar 218.435
 • Bosna-Hersek Bosna-Hersek 179.858
 • Kenya Kenya 122.704
 • Küba Küba 158.488
 • Nijerya Nijerya 163.557
 • Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya 149.877
 • Güney Kore Güney Kore 143.268
 • Letonya Letonya 132.721
 • Cezayir Cezayir 94.571
 • Arnavutluk Arnavutluk 129.918
 • Estonya Estonya 126.696
 • Zambiya Zambiya 110.450
 • Norveç Norveç 17.998
 • Kırgızistan Kırgızistan 105.410
 • Kosova Kosova 105.025
 • Özbekistan Özbekistan 102.163
 • Afganistan Afganistan 65.071
 • Çin Çin 98.114
 • Karadağ Karadağ 98.167
 • Moğolistan Moğolistan 63.468
 • Gana Gana 92.881
 • Finlandiya Finlandiya 46.000
 • Kamerun Kamerun 35.261
 • El Salvador El Salvador 71.347
 • Namibya Namibya 59.676
 • KKTC KKTC 39.061
 • Maldivler Maldivler 66.379
 • Uganda Uganda 49.532
 • Lüksemburg Lüksemburg 69.294
 • Singapur Singapur 62.042
 • Jamaika Jamaika 28.620
 • Fildişi Sahili Fildişi Sahili 47.445
 • Kamboçya Kamboçya 38.003
 • Senegal Senegal 40.914
 • Madagaskar Madagaskar 40.469
 • Zimbabve Zimbabve 37.184
 • Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa) 27.938
 • Angola Angola 31.676
 • Sudan Sudan 30.062
 • Cape Verde Cape Verde 30.988
 • Ruanda Ruanda 26.704
 • Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 21.608
 • Malta Malta 30.147
 • Avustralya Avustralya 23.742
 • Gabon Gabon 24.264
 • Gine Gine 22.250
 • Moritanya Moritanya 19.413
 • Surinam Surinam 15.323
 • Guyana Guyana 17.073
 • Esvati̇ni̇ Esvati̇ni̇ 18.017
 • Haiti Haiti 12.667
 • Papua Yeni Gine Papua Yeni Gine 16.396
 • Somali Somali 7.150
 • Seyşeller Seyşeller 12.505
 • Tayvan Tayvan 1.133
 • Andorra Andorra 13.665
 • Togo Togo 13.355
 • Vietnam Vietnam 5.453
 • Burkina Faso Burkina Faso 13.293
 • Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville) 11.211
 • Cibuti Cibuti 11.427
 • Doğu Timor Doğu Timor 7.667
 • Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi 8.489
 • Benin Benin 7.979
 • Nikaragua Nikaragua 4.225
 • Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 6.859
 • İzlanda İzlanda 6.476
 • Gambiya Gambiya 5.827
 • Nijer Nijer 5.178
 • Eritre Eritre 4.818
 • Saint Lucia Saint Lucia 5.061
 • San Marino San Marino 4.999
 • Çad Çad 4.768
 • Barbados Barbados 3.986
 • Lihtenştayn Lihtenştayn 2.955
 • Liberya Liberya 2.105
 • Yeni Zelanda Yeni Zelanda 2.671
 • Monako Monako 2.474
 • Saint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler 1.935
 • Fiji Fiji 532
 • Bhutan Bhutan 1.676
 • Mauritius Mauritius 1.265
 • Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda 1.221
 • Cruise Gemisi Cruise Gemisi 587
 • Tanzanya Tanzanya 183
 • Brunei Brunei 244
 • Guadeloupe Guadeloupe 0
 • Reunion Reunion 0
 • Martinik Martinik 0
 • Vatikan Vatikan 27
 • Fransız Guyanası Fransız Guyanası 6
 • Mayotte Mayotte 0
 • Guam Guam 0
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Aruba Aruba 0
 • Porto Riko Porto Riko 0
 • Jersey Jersey 0
 • Gambiya Gambiya 0
 • Doğu Timor Doğu Timor 0
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 0
 • Guernsey Guernsey 0
 • Gambia Gambia 0
 • Cayman Adaları Cayman Adaları 0
 • Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 0
 • Grönland Grönland 0
Toplam Vaka 178.580.948
Ülkelere ve bölgelere göre onaylanmış vakalar
 • Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 33.543.261
 • Hindistan Hindistan 29.935.221
 • Brezilya Brezilya 17.927.928
 • Fransa Fransa 5.819.603
 • Türkiye Türkiye 5.370.299
 • Rusya Rusya 5.272.328
 • Birleşik Krallık Birleşik Krallık 4.646.068
 • Arjantin Arjantin 4.268.789
 • İtalya İtalya 4.252.976
 • Kolombiya Kolombiya 3.945.166
 • İspanya İspanya 3.757.442
 • Almanya Almanya 3.730.259
 • İran İran 3.105.620
 • Polonya Polonya 2.878.840
 • Meksika Meksika 2.477.283
 • Ukrayna Ukrayna 2.291.722
 • Peru Peru 2.026.729
 • Endonezya Endonezya 2.004.445
 • Güney Afrika Güney Afrika 1.823.319
 • Hollanda Hollanda 1.707.170
 • Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 1.666.082
 • Şili Şili 1.517.018
 • Kanada Kanada 1.416.206
 • Filipinler Filipinler 1.364.239
 • Irak Irak 1.292.700
 • İsveç İsveç 1.084.636
 • Romanya Romanya 1.080.282
 • Belçika Belçika 1.079.415
 • Pakistan Pakistan 949.175
 • Portekiz Portekiz 865.050
 • Bangladeş Bangladeş 856.304
 • İsrail İsrail 839.940
 • Macaristan Macaristan 807.630
 • Japonya Japonya 786.157
 • Ürdün Ürdün 747.000
 • Sırbistan Sırbistan 715.841
 • İsviçre İsviçre 701.994
 • Malezya Malezya 701.019
 • Avusturya Avusturya 649.670
 • Nepal Nepal 622.640
 • Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 613.993
 • Lübnan Lübnan 543.505
 • Fas Fas 526.651
 • Suudi Arabistan Suudi Arabistan 475.403
 • Kazakistan Kazakistan 466.125
 • Ekvador Ekvador 446.441
 • Bolivya Bolivya 422.047
 • Bulgaristan Bulgaristan 421.032
 • Yunanistan Yunanistan 418.342
 • Beyaz Rusya Beyaz Rusya 411.153
 • Paraguay Paraguay 406.220
 • Panama Panama 393.727
 • Slovakya Slovakya 391.326
 • Tunus Tunus 382.950
 • Hırvatistan Hırvatistan 359.184
 • Gürcistan Gürcistan 359.141
 • Uruguay Uruguay 354.865
 • Kosta Rika Kosta Rika 350.630
 • Kuveyt Kuveyt 339.032
 • Azerbaycan Azerbaycan 335.521
 • Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 316.787
 • Danimarka Danimarka 292.616
 • Guatemala Guatemala 280.507
 • Litvanya Litvanya 278.407
 • Mısır Mısır 277.288
 • Etiyopya Etiyopya 275.194
 • İrlanda İrlanda 269.037
 • Bahreyn Bahreyn 262.892
 • Venezuela Venezuela 260.740
 • Slovenya Slovenya 257.001
 • Moldova Moldova 256.140
 • Honduras Honduras 253.875
 • Umman Umman 250.572
 • Sri Lanka Sri Lanka 239.689
 • Ermenistan Ermenistan 224.253
 • Tayland Tayland 221.306
 • Katar Katar 220.930
 • Bosna-Hersek Bosna-Hersek 204.814
 • Kenya Kenya 179.075
 • Küba Küba 167.804
 • Nijerya Nijerya 167.206
 • Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya 155.627
 • Güney Kore Güney Kore 151.506
 • Letonya Letonya 136.850
 • Cezayir Cezayir 135.821
 • Arnavutluk Arnavutluk 132.490
 • Estonya Estonya 130.818
 • Zambiya Zambiya 130.631
 • Norveç Norveç 129.333
 • Kırgızistan Kırgızistan 115.615
 • Kosova Kosova 107.247
 • Özbekistan Özbekistan 106.452
 • Afganistan Afganistan 103.902
 • Çin Çin 103.546
 • Karadağ Karadağ 100.075
 • Moğolistan Moğolistan 95.819
 • Gana Gana 94.913
 • Finlandiya Finlandiya 94.379
 • Kamerun Kamerun 80.328
 • El Salvador El Salvador 77.100
 • Namibya Namibya 74.682
 • KKTC KKTC 73.643
 • Maldivler Maldivler 71.896
 • Uganda Uganda 71.543
 • Lüksemburg Lüksemburg 70.516
 • Singapur Singapur 62.414
 • Jamaika Jamaika 49.668
 • Fildişi Sahili Fildişi Sahili 48.044
 • Kamboçya Kamboçya 43.446
 • Senegal Senegal 42.437
 • Madagaskar Madagaskar 42.137
 • Zimbabve Zimbabve 41.779
 • Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa) 37.809
 • Angola Angola 37.678
 • Sudan Sudan 36.347
 • Cape Verde Cape Verde 32.002
 • Ruanda Ruanda 30.813
 • Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 30.619
 • Malta Malta 30.590
 • Avustralya Avustralya 30.356
 • Gabon Gabon 24.864
 • Gine Gine 23.450
 • Moritanya Moritanya 20.336
 • Surinam Surinam 20.025
 • Guyana Guyana 19.096
 • Esvati̇ni̇ Esvati̇ni̇ 18.813
 • Haiti Haiti 17.061
 • Papua Yeni Gine Papua Yeni Gine 17.013
 • Somali Somali 14.852
 • Seyşeller Seyşeller 14.123
 • Tayvan Tayvan 14.080
 • Andorra Andorra 13.864
 • Togo Togo 13.721
 • Vietnam Vietnam 13.483
 • Burkina Faso Burkina Faso 13.469
 • Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville) 12.298
 • Cibuti Cibuti 11.587
 • Doğu Timor Doğu Timor 8.728
 • Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi 8.698
 • Benin Benin 8.140
 • Nikaragua Nikaragua 7.696
 • Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 7.101
 • İzlanda İzlanda 6.555
 • Gambiya Gambiya 6.024
 • Nijer Nijer 5.469
 • Eritre Eritre 5.362
 • Saint Lucia Saint Lucia 5.216
 • San Marino San Marino 5.090
 • Çad Çad 4.946
 • Barbados Barbados 4.043
 • Lihtenştayn Lihtenştayn 3.026
 • Liberya Liberya 2.995
 • Yeni Zelanda Yeni Zelanda 2.721
 • Monako Monako 2.548
 • Saint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler 2.195
 • Fiji Fiji 2.090
 • Bhutan Bhutan 1.924
 • Mauritius Mauritius 1.701
 • Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda 1.263
 • Cruise Gemisi Cruise Gemisi 712
 • Tanzanya Tanzanya 509
 • Brunei Brunei 255
 • Guadeloupe Guadeloupe 56
 • Reunion Reunion 47
 • Martinik Martinik 37
 • Vatikan Vatikan 27
 • Fransız Guyanası Fransız Guyanası 18
 • Mayotte Mayotte 11
 • Guam Guam 5
 • Bahamalar Bahamalar 4
 • Aruba Aruba 4
 • Porto Riko Porto Riko 3
 • Jersey Jersey 2
 • Gambiya Gambiya 1
 • Doğu Timor Doğu Timor 1
 • Bahamalar Bahamalar 1
 • Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 1
 • Guernsey Guernsey 1
 • Gambia Gambia 1
 • Cayman Adaları Cayman Adaları 1
 • Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 1
 • Grönland Grönland 1