Türkiye Genel Durum
Toplam Vaka 16.873.793
Toplam Ölüm 101.139
Dünya Geneli
Toplam Vaka 618.552.705
Toplam Ölüm 6.548.559
Dünya Geneli Günlük Vaka
Bölgesel Vaka
Tüm Ülkeler 618.552.705
Diğer Ülkeler 593.239.522
Çin 2.770.615
İtalya 22.542.568
Coronavirus COVID-19 Global Vakaları
Toplam Vaka 618.552.705
Toplam Ölüm 6.548.559
Toplam Ülke 182
Toplam Şehir 249
Coronavirüs Nedir?
Coronavirüs Belirtileri nelerdir?
Coronavirüs Nasıl bulaşır?
Coronavirüs Kimler risk taşıyor?
Coronavirüs Nasıl korunmalı?
Coronavirüs Tanı&Tedavi

COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Corona Virüsü Nedir?

Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.

 • Beta-coronavirus ailesi içinde: SARS-CoV ve MERS-CoV da aynı aile içinde
 • Fatalite hızı
 • SARS salgınında %11
 • MERS-CoV’da %35-50
 • SARS-CoV-2’de %3,8 (eldeki verilere göre)

Epidemiyoloji

31 Aralık 2019 DSÖ:

 • Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde
 • Etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirimi
 • Wuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Şehir Pazarında (farklı hayvan türleri satan bir toptan balık ve canlı hayvan pazarı) çalışanlarda kümelenme

13 Ocak 2020: İlk importe vaka- Tayland

7 Ocak 2020 Etkenin Tanımlanması:

 • Daha önce insanlarda tespit edilmemiş
 • Yeni bir coronavirus olarak tanımlanmış

Enfeksiyon Kaynağı

 • Henüz netlik kazanmamış
 • Henüz netlik kazanmamış
 • SARS-CoV-2’nin kökeni hala araştırılmakta

Eldeki veriler, Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı olarak satılan vahşi hayvanları işaret etmekte

Coronavirus COVID-19 Belirtileri Nelerdir?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

Hastalığın Klinik Özellikleri

 • Solunum semptomları; ateş, öksürük ve dispne vb.
 • Daha ciddi vakalarda; pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm
 • Asemptomatik kişiler solunum yolunda virus taşımakla birlikte majör bulaş yolu değil

Olası Vaka

A

 • Ateş ve akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),

VE

 • Klinik tablonun başka bir etiyoloji ile açıklanamaması

VE

 • Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde yurt dışında bulunma öyküsü

VEYA

B

 • Akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),

VE

 • Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas eden

VEYA

C:

 • Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),

VE

 • Hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI)*,

VE

 • Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması

Coronavirus COVID-19 Nasıl Bulaşır?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

 • Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır
 • Virüs, hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (eller ile göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir
 • Asemptomatik kişilerin solunum yolu salgılarında virus tespit edilebilmekte, ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır.

İnkübasyon Süresi

 • Ortalama 5-6 gün (2-14 gün) olduğu gözlenmiştir.

Bulaştırıcılık Süresi

 • Kesin olarak bilinmemektedir.
 • Semptomatik dönemden 1-2 gün önce başlayıp semptomların kaybolmasıyla sona erdiği düşünülmektedir.

Coronavirus COVID-19 Kimler Risk Taşıyor?

COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

 • Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.
 • Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
 • Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

 • 60 yaş üstü olanlar
 • Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
  • Kalp hastalığı
  • Hipertansiyon
  • Diyabet
  • Kronik Solunum yolu hastalığı
  • Kanser gibi
 • Sağlık Çalışanları

Çocuklar Risk Altında Mı?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir.

Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir.

Hamileler Risk Altında Mı?

COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar COVID-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

Coronavirus COVID-19 Nasıl Korunmalı?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

 • El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
 • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
 • Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
 • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
 • Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
 • Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
 • Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
 • Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
 • Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

Coronavirus COVID-19 Tedavisi Nasıl Yapılır?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.Hastalığın virüse etkili bir tedavisi yoktur. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır. Bazı ilaçların virüs üzerindeki etkinliği araştırılmaktadır. Ancak şu an için virüse etkili bir ilaç yoktur.Aantibiyotikler virüslere etki etmez, sadece bakterilere karşı etkilidir. Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) bir virüstür ve bu nedenle enfeksiyonu önlemek veya tedavi etmek amacıyla antibiyotikler kullanılmamalıdır.Henüz geliştirilmiş bir aşısı bulunmamaktadır.Teknolojideki gelişmelere rağmen insanlar üzerinde güvenle kullanılabilecek bir aşının en erken bir yılda üretilebileceğibildirilmektedir.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

Coronavirus COVID-19

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLER

Türkiye Geneli
Toplam Vaka 16.873.793
Toplam Ölüm 101.139
Dünya Geneli
Toplam Vaka 618.552.705
Toplam Ölüm 6.548.559
Dünya Geneli Günlük Vaka
Bölgesel Vaka
Tüm Ülkeler 618.552.705
Diğer Ülkeler 593.239.522
Çin 2.770.615
İtalya 22.542.568
Toplam Ülke 182
Toplam Şehir 249
Son Güncelleme 2022-10-04 06:40:01
Toplam Ölüm 6.548.559
Ülkelere ve bölgelere göre onaylanmış vakalar
 • Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 1.059.866
 • Hindistan Hindistan 528.701
 • Fransa Fransa 156.238
 • Brezilya Brezilya 686.371
 • Almanya Almanya 150.064
 • Güney Kore Güney Kore 28.528
 • Birleşik Krallık Birleşik Krallık 207.908
 • İtalya İtalya 177.197
 • Japonya Japonya 45.143
 • Rusya Rusya 379.725
 • Türkiye Türkiye 101.139
 • İspanya İspanya 114.179
 • Vietnam Vietnam 43.149
 • Avustralya Avustralya 15.228
 • Arjantin Arjantin 129.937
 • Hollanda Hollanda 23.292
 • İran İran 144.448
 • Meksika Meksika 330.131
 • Tayvan Tayvan 11.201
 • Endonezya Endonezya 158.143
 • Kolombiya Kolombiya 141.794
 • Polonya Polonya 117.598
 • Portekiz Portekiz 25.058
 • Ukrayna Ukrayna 117.040
 • Avusturya Avusturya 20.758
 • Yunanistan Yunanistan 33.111
 • Malezya Malezya 36.376
 • Tayland Tayland 32.771
 • İsrail İsrail 11.706
 • Şili Şili 61.219
 • Belçika Belçika 32.690
 • Kanada Kanada 45.455
 • Peru Peru 216.596
 • Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 41.118
 • İsviçre İsviçre 14.009
 • Güney Afrika Güney Afrika 102.185
 • Filipinler Filipinler 63.042
 • Danimarka Danimarka 7.136
 • Romanya Romanya 67.034
 • Çin Çin 15.408
 • Slovakya Slovakya 20.462
 • İsveç İsveç 20.225
 • Irak Irak 25.356
 • Sırbistan Sırbistan 17.031
 • Macaristan Macaristan 47.503
 • Bangladeş Bangladeş 29.371
 • Singapur Singapur 1.622
 • Yeni Zelanda Yeni Zelanda 2.039
 • Gürcistan Gürcistan 16.900
 • Ürdün Ürdün 14.122
 • İrlanda İrlanda 7.942
 • Pakistan Pakistan 30.616
 • Kazakistan Kazakistan 19.050
 • Norveç Norveç 4.098
 • Finlandiya Finlandiya 5.981
 • Fas Fas 16.278
 • Bulgaristan Bulgaristan 37.727
 • Litvanya Litvanya 9.327
 • Hırvatistan Hırvatistan 16.922
 • Lübnan Lübnan 10.679
 • Slovenya Slovenya 6.826
 • Tunus Tunus 29.249
 • Guatemala Guatemala 19.808
 • Kosta Rika Kosta Rika 8.970
 • Küba Küba 8.530
 • Bolivya Bolivya 22.237
 • Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 2.345
 • Ekvador Ekvador 35.899
 • Nepal Nepal 12.018
 • Beyaz Rusya Beyaz Rusya 7.118
 • Panama Panama 8.502
 • Uruguay Uruguay 7.495
 • Moğolistan Moğolistan 2.131
 • Letonya Letonya 5.998
 • Azerbaycan Azerbaycan 9.919
 • Suudi Arabistan Suudi Arabistan 9.357
 • Paraguay Paraguay 19.591
 • Bahreyn Bahreyn 1.520
 • Sri Lanka Sri Lanka 16.763
 • Kuveyt Kuveyt 2.563
 • Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 4.384
 • Estonya Estonya 2.681
 • Moldova Moldova 11.844
 • KKTC KKTC 1.182
 • Venezuela Venezuela 5.816
 • Mısır Mısır 24.797
 • Etiyopya Etiyopya 7.572
 • Honduras Honduras 10.993
 • Katar Katar 682
 • Ermenistan Ermenistan 8.691
 • Bosna-Hersek Bosna-Hersek 16.138
 • Umman Umman 4.628
 • Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya 9.537
 • Kenya Kenya 5.678
 • Zambiya Zambiya 4.017
 • Arnavutluk Arnavutluk 3.589
 • Lüksemburg Lüksemburg 1.129
 • Karadağ Karadağ 2.782
 • Kosova Kosova 3.200
 • Cezayir Cezayir 6.879
 • Nijerya Nijerya 3.155
 • Mauritius Mauritius 1.026
 • Zimbabve Zimbabve 5.603
 • Özbekistan Özbekistan 1.637
 • Brunei Brunei 225
 • Kırgızistan Kırgızistan 2.991
 • İzlanda İzlanda 213
 • El Salvador El Salvador 4.229
 • Afganistan Afganistan 7.803
 • Maldivler Maldivler 308
 • Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 4.207
 • Gana Gana 1.459
 • Uganda Uganda 3.630
 • Namibya Namibya 4.080
 • Jamaika Jamaika 3.320
 • Kamboçya Kamboçya 3.056
 • Ruanda Ruanda 1.467
 • Kamerun Kamerun 1.935
 • Malta Malta 806
 • Angola Angola 1.917
 • Barbados Barbados 560
 • Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa) 1.443
 • Senegal Senegal 1.968
 • Fildişi Sahili Fildişi Sahili 826
 • Surinam Surinam 1.385
 • Esvati̇ni̇ Esvati̇ni̇ 1.422
 • Guyana Guyana 1.281
 • Fiji Fiji 878
 • Madagaskar Madagaskar 1.410
 • Sudan Sudan 4.961
 • Moritanya Moritanya 995
 • Cape Verde Cape Verde 410
 • Bhutan Bhutan 21
 • Gabon Gabon 306
 • Seyşeller Seyşeller 169
 • Andorra Andorra 155
 • Papua Yeni Gine Papua Yeni Gine 668
 • Tanzanya Tanzanya 845
 • Togo Togo 285
 • Gine Gine 453
 • Haiti Haiti 857
 • Saint Lucia Saint Lucia 393
 • Benin Benin 163
 • Somali Somali 1.361
 • Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville) 386
 • Doğu Timor Doğu Timor 138
 • Burkina Faso Burkina Faso 387
 • San Marino San Marino 118
 • Lihtenştayn Lihtenştayn 86
 • Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi 183
 • Cibuti Cibuti 189
 • Nikaragua Nikaragua 245
 • Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 113
 • Monako Monako 63
 • Gambiya Gambiya 372
 • Eritre Eritre 103
 • Saint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler 116
 • Nijer Nijer 313
 • Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda 146
 • Liberya Liberya 294
 • Çad Çad 193
 • Cruise Gemisi Cruise Gemisi 10
 • Guadeloupe Guadeloupe 0
 • Reunion Reunion 0
 • Martinik Martinik 1
 • Vatikan Vatikan 0
 • Fransız Guyanası Fransız Guyanası 0
 • Mayotte Mayotte 0
 • Guam Guam 0
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Aruba Aruba 0
 • Porto Riko Porto Riko 0
 • Jersey Jersey 0
 • Gambiya Gambiya 0
 • Doğu Timor Doğu Timor 0
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 0
 • Gambia Gambia 0
 • Guernsey Guernsey 0
 • Cayman Adaları Cayman Adaları 1
 • Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 0
 • Grönland Grönland 0
Toplam Vaka 618.552.705
Ülkelere ve bölgelere göre onaylanmış vakalar
 • Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 96.438.726
 • Hindistan Hindistan 44.594.909
 • Fransa Fransa 35.701.024
 • Brezilya Brezilya 34.684.529
 • Almanya Almanya 33.386.229
 • Güney Kore Güney Kore 24.848.184
 • Birleşik Krallık Birleşik Krallık 23.893.497
 • İtalya İtalya 22.542.568
 • Japonya Japonya 21.356.343
 • Rusya Rusya 20.771.538
 • Türkiye Türkiye 16.873.793
 • İspanya İspanya 13.422.984
 • Vietnam Vietnam 11.481.314
 • Avustralya Avustralya 10.243.195
 • Arjantin Arjantin 9.711.355
 • Hollanda Hollanda 8.541.287
 • İran İran 7.550.021
 • Meksika Meksika 7.090.330
 • Tayvan Tayvan 6.581.117
 • Endonezya Endonezya 6.435.719
 • Kolombiya Kolombiya 6.307.372
 • Polonya Polonya 6.297.656
 • Portekiz Portekiz 5.498.126
 • Ukrayna Ukrayna 5.478.864
 • Avusturya Avusturya 5.162.934
 • Yunanistan Yunanistan 4.920.192
 • Malezya Malezya 4.845.691
 • Tayland Tayland 4.682.132
 • İsrail İsrail 4.665.267
 • Şili Şili 4.633.128
 • Belçika Belçika 4.553.333
 • Kanada Kanada 4.283.165
 • Peru Peru 4.145.301
 • Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 4.109.072
 • İsviçre İsviçre 4.103.959
 • Güney Afrika Güney Afrika 4.019.077
 • Filipinler Filipinler 3.955.758
 • Danimarka Danimarka 3.349.047
 • Romanya Romanya 3.270.591
 • Çin Çin 2.770.615
 • Slovakya Slovakya 2.626.750
 • İsveç İsveç 2.588.441
 • Irak Irak 2.460.318
 • Sırbistan Sırbistan 2.367.015
 • Macaristan Macaristan 2.094.142
 • Bangladeş Bangladeş 2.026.908
 • Singapur Singapur 1.916.993
 • Yeni Zelanda Yeni Zelanda 1.795.894
 • Gürcistan Gürcistan 1.780.691
 • Ürdün Ürdün 1.746.997
 • İrlanda İrlanda 1.663.653
 • Pakistan Pakistan 1.572.598
 • Kazakistan Kazakistan 1.483.764
 • Norveç Norveç 1.462.560
 • Finlandiya Finlandiya 1.292.940
 • Fas Fas 1.264.978
 • Bulgaristan Bulgaristan 1.261.287
 • Litvanya Litvanya 1.251.410
 • Hırvatistan Hırvatistan 1.233.787
 • Lübnan Lübnan 1.216.142
 • Slovenya Slovenya 1.187.592
 • Tunus Tunus 1.145.686
 • Guatemala Guatemala 1.125.287
 • Kosta Rika Kosta Rika 1.117.989
 • Küba Küba 1.111.206
 • Bolivya Bolivya 1.108.347
 • Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 1.028.717
 • Ekvador Ekvador 1.005.521
 • Nepal Nepal 999.789
 • Beyaz Rusya Beyaz Rusya 994.037
 • Panama Panama 987.613
 • Uruguay Uruguay 986.446
 • Moğolistan Moğolistan 983.004
 • Letonya Letonya 932.485
 • Azerbaycan Azerbaycan 821.661
 • Suudi Arabistan Suudi Arabistan 816.820
 • Paraguay Paraguay 716.543
 • Bahreyn Bahreyn 681.675
 • Sri Lanka Sri Lanka 670.805
 • Kuveyt Kuveyt 658.520
 • Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 645.952
 • Estonya Estonya 601.993
 • Moldova Moldova 589.437
 • KKTC KKTC 587.994
 • Venezuela Venezuela 544.874
 • Mısır Mısır 515.645
 • Etiyopya Etiyopya 493.616
 • Honduras Honduras 456.391
 • Katar Katar 453.496
 • Ermenistan Ermenistan 443.785
 • Bosna-Hersek Bosna-Hersek 398.796
 • Umman Umman 398.424
 • Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya 343.069
 • Kenya Kenya 338.449
 • Zambiya Zambiya 333.555
 • Arnavutluk Arnavutluk 332.290
 • Lüksemburg Lüksemburg 291.758
 • Karadağ Karadağ 280.557
 • Kosova Kosova 272.078
 • Cezayir Cezayir 270.682
 • Nijerya Nijerya 265.431
 • Mauritius Mauritius 262.648
 • Zimbabve Zimbabve 257.538
 • Özbekistan Özbekistan 244.245
 • Brunei Brunei 227.756
 • Kırgızistan Kırgızistan 206.160
 • İzlanda İzlanda 205.637
 • El Salvador El Salvador 201.785
 • Afganistan Afganistan 199.545
 • Maldivler Maldivler 185.082
 • Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 183.181
 • Gana Gana 169.685
 • Uganda Uganda 169.396
 • Namibya Namibya 169.253
 • Jamaika Jamaika 151.931
 • Kamboçya Kamboçya 137.893
 • Ruanda Ruanda 132.504
 • Kamerun Kamerun 121.652
 • Malta Malta 114.730
 • Angola Angola 103.131
 • Barbados Barbados 102.580
 • Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa) 92.893
 • Senegal Senegal 88.408
 • Fildişi Sahili Fildişi Sahili 87.293
 • Surinam Surinam 81.106
 • Esvati̇ni̇ Esvati̇ni̇ 73.410
 • Guyana Guyana 71.351
 • Fiji Fiji 68.242
 • Madagaskar Madagaskar 66.684
 • Sudan Sudan 63.285
 • Moritanya Moritanya 62.829
 • Cape Verde Cape Verde 62.376
 • Bhutan Bhutan 62.095
 • Gabon Gabon 48.713
 • Seyşeller Seyşeller 47.141
 • Andorra Andorra 46.227
 • Papua Yeni Gine Papua Yeni Gine 45.010
 • Tanzanya Tanzanya 39.440
 • Togo Togo 39.105
 • Gine Gine 37.909
 • Haiti Haiti 33.756
 • Saint Lucia Saint Lucia 29.408
 • Benin Benin 27.638
 • Somali Somali 27.216
 • Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville) 24.837
 • Doğu Timor Doğu Timor 23.257
 • Burkina Faso Burkina Faso 21.631
 • San Marino San Marino 20.828
 • Lihtenştayn Lihtenştayn 19.859
 • Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi 17.016
 • Cibuti Cibuti 15.690
 • Nikaragua Nikaragua 15.070
 • Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 14.923
 • Monako Monako 14.622
 • Gambiya Gambiya 12.508
 • Eritre Eritre 10.173
 • Saint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler 9.448
 • Nijer Nijer 9.408
 • Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda 9.098
 • Liberya Liberya 7.974
 • Çad Çad 7.590
 • Cruise Gemisi Cruise Gemisi 712
 • Guadeloupe Guadeloupe 56
 • Reunion Reunion 47
 • Martinik Martinik 37
 • Vatikan Vatikan 29
 • Fransız Guyanası Fransız Guyanası 18
 • Mayotte Mayotte 11
 • Guam Guam 5
 • Bahamalar Bahamalar 4
 • Aruba Aruba 4
 • Porto Riko Porto Riko 3
 • Jersey Jersey 2
 • Gambiya Gambiya 1
 • Doğu Timor Doğu Timor 1
 • Bahamalar Bahamalar 1
 • Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 1
 • Gambia Gambia 1
 • Guernsey Guernsey 1
 • Cayman Adaları Cayman Adaları 1
 • Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 1
 • Grönland Grönland 1