Türkiye Genel Durum
Toplam Vaka 236.112
Toplam Kurtarılan 219.506
Toplam Ölüm 5.784
Dünya Geneli
Toplam Vaka 18.799.373
Toplam Kurtarılan 11.364.310
Toplam Ölüm 707.174
Dünya Geneli Günlük Vaka
Bölgesel Vaka
Tüm Ülkeler 18.799.373
Diğer Ülkeler 18.462.147
Çin 88.423
İtalya 248.803
Coronavirus COVID-19 Global Vakaları
Toplam Vaka 18.799.373
Toplam Kurtarılan 11.364.310
Toplam Ölüm 707.174
Toplam Ülke 182
Toplam Şehir 247
Coronavirüs Nedir?
Coronavirüs Belirtileri nelerdir?
Coronavirüs Nasıl bulaşır?
Coronavirüs Kimler risk taşıyor?
Coronavirüs Nasıl korunmalı?
Coronavirüs Tanı&Tedavi

COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Corona Virüsü Nedir?

Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.

 • Beta-coronavirus ailesi içinde: SARS-CoV ve MERS-CoV da aynı aile içinde
 • Fatalite hızı
 • SARS salgınında %11
 • MERS-CoV’da %35-50
 • SARS-CoV-2’de %3,8 (eldeki verilere göre)

Epidemiyoloji

31 Aralık 2019 DSÖ:

 • Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde
 • Etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirimi
 • Wuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Şehir Pazarında (farklı hayvan türleri satan bir toptan balık ve canlı hayvan pazarı) çalışanlarda kümelenme

13 Ocak 2020: İlk importe vaka- Tayland

7 Ocak 2020 Etkenin Tanımlanması:

 • Daha önce insanlarda tespit edilmemiş
 • Yeni bir coronavirus olarak tanımlanmış

Enfeksiyon Kaynağı

 • Henüz netlik kazanmamış
 • Henüz netlik kazanmamış
 • SARS-CoV-2’nin kökeni hala araştırılmakta

Eldeki veriler, Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı olarak satılan vahşi hayvanları işaret etmekte

Coronavirus COVID-19 Belirtileri Nelerdir?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

Hastalığın Klinik Özellikleri

 • Solunum semptomları; ateş, öksürük ve dispne vb.
 • Daha ciddi vakalarda; pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm
 • Asemptomatik kişiler solunum yolunda virus taşımakla birlikte majör bulaş yolu değil

Olası Vaka

A

 • Ateş ve akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),

VE

 • Klinik tablonun başka bir etiyoloji ile açıklanamaması

VE

 • Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde yurt dışında bulunma öyküsü

VEYA

B

 • Akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),

VE

 • Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas eden

VEYA

C:

 • Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),

VE

 • Hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI)*,

VE

 • Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması

Coronavirus COVID-19 Nasıl Bulaşır?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

 • Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır
 • Virüs, hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (eller ile göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir
 • Asemptomatik kişilerin solunum yolu salgılarında virus tespit edilebilmekte, ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır.

İnkübasyon Süresi

 • Ortalama 5-6 gün (2-14 gün) olduğu gözlenmiştir.

Bulaştırıcılık Süresi

 • Kesin olarak bilinmemektedir.
 • Semptomatik dönemden 1-2 gün önce başlayıp semptomların kaybolmasıyla sona erdiği düşünülmektedir.

Coronavirus COVID-19 Kimler Risk Taşıyor?

COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

 • Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.
 • Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
 • Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

 • 60 yaş üstü olanlar
 • Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
  • Kalp hastalığı
  • Hipertansiyon
  • Diyabet
  • Kronik Solunum yolu hastalığı
  • Kanser gibi
 • Sağlık Çalışanları

Çocuklar Risk Altında Mı?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir.

Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir.

Hamileler Risk Altında Mı?

COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar COVID-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

Coronavirus COVID-19 Nasıl Korunmalı?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

 • El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
 • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
 • Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
 • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
 • Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
 • Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
 • Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
 • Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
 • Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

Coronavirus COVID-19 Tedavisi Nasıl Yapılır?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.Hastalığın virüse etkili bir tedavisi yoktur. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır. Bazı ilaçların virüs üzerindeki etkinliği araştırılmaktadır. Ancak şu an için virüse etkili bir ilaç yoktur.Aantibiyotikler virüslere etki etmez, sadece bakterilere karşı etkilidir. Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) bir virüstür ve bu nedenle enfeksiyonu önlemek veya tedavi etmek amacıyla antibiyotikler kullanılmamalıdır.Henüz geliştirilmiş bir aşısı bulunmamaktadır.Teknolojideki gelişmelere rağmen insanlar üzerinde güvenle kullanılabilecek bir aşının en erken bir yılda üretilebileceğibildirilmektedir.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

Coronavirus COVID-19

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLER

Türkiye Geneli
Toplam Vaka 236.112
Toplam Kurtarılan 219.506
Toplam Ölüm 5.784
Dünya Geneli
Toplam Vaka 18.799.373
Toplam Kurtarılan 11.364.310
Toplam Ölüm 707.174
Dünya Geneli Günlük Vaka
Bölgesel Vaka
Tüm Ülkeler 18.799.373
Diğer Ülkeler 18.462.147
Çin 88.423
İtalya 248.803
Toplam Ülke 182
Toplam Şehir 247
Son Güncelleme 2020-08-06 17:20:02
Toplam Ölüm 707.174
Ülkelere ve bölgelere göre onaylanmış vakalar
 • Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 158.300
 • Brezilya Brezilya 97.256
 • Hindistan Hindistan 40.699
 • Rusya Rusya 14.579
 • Güney Afrika Güney Afrika 9.298
 • Meksika Meksika 49.698
 • Peru Peru 20.228
 • Şili Şili 9.792
 • Kolombiya Kolombiya 11.624
 • İran İran 17.976
 • Birleşik Krallık Birleşik Krallık 46.295
 • İspanya İspanya 28.499
 • Suudi Arabistan Suudi Arabistan 3.055
 • Pakistan Pakistan 6.035
 • Bangladeş Bangladeş 3.306
 • İtalya İtalya 35.181
 • Türkiye Türkiye 5.784
 • Fransa Fransa 30.297
 • Arjantin Arjantin 4.106
 • Almanya Almanya 9.180
 • Irak Irak 5.161
 • Kanada Kanada 9.010
 • Filipinler Filipinler 2.150
 • Endonezya Endonezya 5.521
 • Katar Katar 178
 • Kazakistan Kazakistan 1.058
 • Mısır Mısır 4.930
 • Ekvador Ekvador 5.847
 • Çin Çin 4.678
 • Bolivya Bolivya 3.385
 • İsveç İsveç 5.766
 • Umman Umman 492
 • Ukrayna Ukrayna 1.846
 • İsrail İsrail 569
 • Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 1.222
 • Belçika Belçika 9.859
 • Panama Panama 1.553
 • Kuveyt Kuveyt 469
 • Beyaz Rusya Beyaz Rusya 580
 • Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 353
 • Romanya Romanya 2.566
 • Hollanda Hollanda 6.173
 • Singapur Singapur 27
 • Guatemala Guatemala 2.072
 • Portekiz Portekiz 1.740
 • Polonya Polonya 1.774
 • Honduras Honduras 1.423
 • Nijerya Nijerya 927
 • Japonya Japonya 1.034
 • Bahreyn Bahreyn 156
 • Ermenistan Ermenistan 772
 • Gana Gana 199
 • Kırgızistan Kırgızistan 1.447
 • Afganistan Afganistan 1.298
 • İsviçre İsviçre 1.985
 • Azerbaycan Azerbaycan 479
 • Cezayir Cezayir 1.261
 • Fas Fas 435
 • Özbekistan Özbekistan 175
 • Sırbistan Sırbistan 621
 • İrlanda İrlanda 1.763
 • Moldova Moldova 823
 • Kenya Kenya 391
 • Venezuela Venezuela 195
 • Nepal Nepal 65
 • Avusturya Avusturya 719
 • Kosta Rika Kosta Rika 191
 • Etiyopya Etiyopya 356
 • Avustralya Avustralya 255
 • El Salvador El Salvador 513
 • Kamerun Kamerun 391
 • Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 388
 • Fildişi Sahili Fildişi Sahili 103
 • Danimarka Danimarka 617
 • Güney Kore Güney Kore 302
 • Bosna-Hersek Bosna-Hersek 384
 • Bulgaristan Bulgaristan 424
 • Madagaskar Madagaskar 134
 • Sudan Sudan 763
 • Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya 517
 • Senegal Senegal 223
 • Norveç Norveç 256
 • Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa) 215
 • Kosova Kosova 296
 • Malezya Malezya 125
 • Gabon Gabon 51
 • Gine Gine 49
 • Haiti Haiti 171
 • Finlandiya Finlandiya 331
 • Zambiya Zambiya 176
 • Lüksemburg Lüksemburg 118
 • Moritanya Moritanya 157
 • Paraguay Paraguay 61
 • Arnavutluk Arnavutluk 182
 • Lübnan Lübnan 68
 • Hırvatistan Hırvatistan 155
 • Cibuti Cibuti 59
 • Yunanistan Yunanistan 210
 • Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi 83
 • Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 59
 • Macaristan Macaristan 600
 • Maldivler Maldivler 19
 • Zimbabve Zimbabve 84
 • Nikaragua Nikaragua 123
 • Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville) 58
 • Karadağ Karadağ 57
 • Tayland Tayland 58
 • Somali Somali 93
 • Esvati̇ni̇ Esvati̇ni̇ 53
 • Sri Lanka Sri Lanka 11
 • Küba Küba 88
 • Cape Verde Cape Verde 27
 • Namibya Namibya 12
 • Slovakya Slovakya 29
 • Slovenya Slovenya 125
 • Litvanya Litvanya 81
 • Estonya Estonya 63
 • Ruanda Ruanda 5
 • Surinam Surinam 27
 • Benin Benin 38
 • İzlanda İzlanda 10
 • Tunus Tunus 51
 • Yeni Zelanda Yeni Zelanda 22
 • Angola Angola 62
 • Uruguay Uruguay 37
 • Letonya Letonya 32
 • Ürdün Ürdün 11
 • Uganda Uganda 5
 • Liberya Liberya 78
 • Gürcistan Gürcistan 17
 • KKTC KKTC 19
 • Burkina Faso Burkina Faso 54
 • Nijer Nijer 69
 • Togo Togo 21
 • Malta Malta 9
 • Çad Çad 75
 • Andorra Andorra 52
 • Gambiya Gambiya 16
 • Jamaika Jamaika 12
 • Vietnam Vietnam 10
 • Cruise Gemisi Cruise Gemisi 10
 • San Marino San Marino 42
 • Guyana Guyana 22
 • Tanzanya Tanzanya 21
 • Tayvan Tayvan 7
 • Mauritius Mauritius 10
 • Moğolistan Moğolistan 0
 • Eritre Eritre 0
 • Kamboçya Kamboçya 0
 • Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 8
 • Papua Yeni Gine Papua Yeni Gine 2
 • Brunei Brunei 3
 • Barbados Barbados 7
 • Seyşeller Seyşeller 0
 • Monako Monako 4
 • Bhutan Bhutan 0
 • Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda 3
 • Lihtenştayn Lihtenştayn 1
 • Saint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler 0
 • Guadeloupe Guadeloupe 0
 • Reunion Reunion 0
 • Martinik Martinik 1
 • Fiji Fiji 1
 • Saint Lucia Saint Lucia 0
 • Doğu Timor Doğu Timor 0
 • Fransız Guyanası Fransız Guyanası 0
 • Vatikan Vatikan 0
 • Mayotte Mayotte 0
 • Guam Guam 0
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Aruba Aruba 0
 • Porto Riko Porto Riko 0
 • Jersey Jersey 0
 • Gambiya Gambiya 0
 • Doğu Timor Doğu Timor 0
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 0
 • Guernsey Guernsey 0
 • Gambia Gambia 0
 • Cayman Adaları Cayman Adaları 1
 • Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 0
 • Grönland Grönland 0
Toplam Kurtarılan 11.364.310
Ülkelere ve bölgelere göre onaylanmış vakalar
 • Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 1.577.851
 • Brezilya Brezilya 2.190.361
 • Hindistan Hindistan 1.328.336
 • Rusya Rusya 675.069
 • Güney Afrika Güney Afrika 377.266
 • Meksika Meksika 361.764
 • Peru Peru 306.430
 • Şili Şili 338.291
 • Kolombiya Kolombiya 186.317
 • İran İran 277.463
 • Birleşik Krallık Birleşik Krallık 1.447
 • İspanya İspanya 150.376
 • Suudi Arabistan Suudi Arabistan 247.089
 • Pakistan Pakistan 256.058
 • Bangladeş Bangladeş 143.824
 • İtalya İtalya 200.976
 • Türkiye Türkiye 219.506
 • Fransa Fransa 82.298
 • Arjantin Arjantin 96.948
 • Almanya Almanya 195.137
 • Irak Irak 101.025
 • Kanada Kanada 104.377
 • Filipinler Filipinler 66.837
 • Endonezya Endonezya 75.645
 • Katar Katar 108.831
 • Kazakistan Kazakistan 68.871
 • Mısır Mısır 47.182
 • Ekvador Ekvador 71.168
 • Çin Çin 81.563
 • Bolivya Bolivya 26.437
 • İsveç İsveç 0
 • Umman Umman 70.910
 • Ukrayna Ukrayna 43.812
 • İsrail İsrail 53.362
 • Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 40.122
 • Belçika Belçika 17.661
 • Panama Panama 44.792
 • Kuveyt Kuveyt 61.610
 • Beyaz Rusya Beyaz Rusya 63.756
 • Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 55.385
 • Romanya Romanya 28.992
 • Hollanda Hollanda 211
 • Singapur Singapur 47.768
 • Guatemala Guatemala 41.199
 • Portekiz Portekiz 37.565
 • Polonya Polonya 35.642
 • Honduras Honduras 6.116
 • Nijerya Nijerya 32.165
 • Japonya Japonya 28.858
 • Bahreyn Bahreyn 39.576
 • Ermenistan Ermenistan 31.556
 • Gana Gana 36.384
 • Kırgızistan Kırgızistan 30.099
 • Afganistan Afganistan 25.840
 • İsviçre İsviçre 31.600
 • Azerbaycan Azerbaycan 29.275
 • Cezayir Cezayir 22.802
 • Fas Fas 19.994
 • Özbekistan Özbekistan 19.291
 • Sırbistan Sırbistan 0
 • İrlanda İrlanda 23.364
 • Moldova Moldova 18.167
 • Kenya Kenya 9.930
 • Venezuela Venezuela 12.146
 • Nepal Nepal 15.389
 • Avusturya Avusturya 19.596
 • Kosta Rika Kosta Rika 6.851
 • Etiyopya Etiyopya 8.598
 • Avustralya Avustralya 11.146
 • El Salvador El Salvador 9.157
 • Kamerun Kamerun 15.320
 • Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 11.909
 • Fildişi Sahili Fildişi Sahili 12.191
 • Danimarka Danimarka 12.993
 • Güney Kore Güney Kore 13.501
 • Bosna-Hersek Bosna-Hersek 7.031
 • Bulgaristan Bulgaristan 7.154
 • Madagaskar Madagaskar 10.148
 • Sudan Sudan 6.194
 • Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya 7.480
 • Senegal Senegal 7.101
 • Norveç Norveç 8.857
 • Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa) 8.048
 • Kosova Kosova 5.190
 • Malezya Malezya 8.713
 • Gabon Gabon 5.609
 • Gine Gine 6.632
 • Haiti Haiti 4.832
 • Finlandiya Finlandiya 6.980
 • Zambiya Zambiya 5.667
 • Lüksemburg Lüksemburg 5.623
 • Moritanya Moritanya 5.291
 • Paraguay Paraguay 4.839
 • Arnavutluk Arnavutluk 3.123
 • Lübnan Lübnan 1.880
 • Hırvatistan Hırvatistan 4.688
 • Cibuti Cibuti 5.057
 • Yunanistan Yunanistan 1.374
 • Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi 2.182
 • Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 1.640
 • Macaristan Macaristan 3.463
 • Maldivler Maldivler 2.706
 • Zimbabve Zimbabve 1.264
 • Nikaragua Nikaragua 2.913
 • Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville) 1.589
 • Karadağ Karadağ 2.032
 • Tayland Tayland 3.148
 • Somali Somali 1.728
 • Esvati̇ni̇ Esvati̇ni̇ 1.385
 • Sri Lanka Sri Lanka 2.537
 • Küba Küba 2.396
 • Cape Verde Cape Verde 1.955
 • Namibya Namibya 556
 • Slovakya Slovakya 1.824
 • Slovenya Slovenya 1.909
 • Litvanya Litvanya 1.656
 • Estonya Estonya 1.954
 • Ruanda Ruanda 1.237
 • Surinam Surinam 1.327
 • Benin Benin 1.600
 • İzlanda İzlanda 1.825
 • Tunus Tunus 1.233
 • Yeni Zelanda Yeni Zelanda 1.524
 • Angola Angola 506
 • Uruguay Uruguay 1.065
 • Letonya Letonya 1.070
 • Ürdün Ürdün 1.160
 • Uganda Uganda 1.102
 • Liberya Liberya 699
 • Gürcistan Gürcistan 987
 • KKTC KKTC 856
 • Burkina Faso Burkina Faso 961
 • Nijer Nijer 1.057
 • Togo Togo 690
 • Malta Malta 670
 • Çad Çad 835
 • Andorra Andorra 825
 • Gambiya Gambiya 136
 • Jamaika Jamaika 745
 • Vietnam Vietnam 392
 • Cruise Gemisi Cruise Gemisi 587
 • San Marino San Marino 657
 • Guyana Guyana 189
 • Tanzanya Tanzanya 183
 • Tayvan Tayvan 441
 • Mauritius Mauritius 334
 • Moğolistan Moğolistan 260
 • Eritre Eritre 225
 • Kamboçya Kamboçya 210
 • Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 135
 • Papua Yeni Gine Papua Yeni Gine 44
 • Brunei Brunei 138
 • Barbados Barbados 100
 • Seyşeller Seyşeller 124
 • Monako Monako 105
 • Bhutan Bhutan 93
 • Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda 76
 • Lihtenştayn Lihtenştayn 85
 • Saint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler 46
 • Guadeloupe Guadeloupe 0
 • Reunion Reunion 0
 • Martinik Martinik 0
 • Fiji Fiji 18
 • Saint Lucia Saint Lucia 24
 • Doğu Timor Doğu Timor 24
 • Fransız Guyanası Fransız Guyanası 6
 • Vatikan Vatikan 12
 • Mayotte Mayotte 0
 • Guam Guam 0
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Aruba Aruba 0
 • Porto Riko Porto Riko 0
 • Jersey Jersey 0
 • Gambiya Gambiya 0
 • Doğu Timor Doğu Timor 0
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 0
 • Guernsey Guernsey 0
 • Gambia Gambia 0
 • Cayman Adaları Cayman Adaları 0
 • Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 0
 • Grönland Grönland 0
Toplam Vaka 18.799.373
Ülkelere ve bölgelere göre onaylanmış vakalar
 • Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 4.825.742
 • Brezilya Brezilya 2.859.073
 • Hindistan Hindistan 1.964.536
 • Rusya Rusya 870.187
 • Güney Afrika Güney Afrika 529.877
 • Meksika Meksika 456.100
 • Peru Peru 447.624
 • Şili Şili 364.723
 • Kolombiya Kolombiya 345.714
 • İran İran 320.117
 • Birleşik Krallık Birleşik Krallık 307.272
 • İspanya İspanya 305.767
 • Suudi Arabistan Suudi Arabistan 284.226
 • Pakistan Pakistan 281.863
 • Bangladeş Bangladeş 249.651
 • İtalya İtalya 248.803
 • Türkiye Türkiye 236.112
 • Fransa Fransa 228.576
 • Arjantin Arjantin 220.682
 • Almanya Almanya 214.496
 • Irak Irak 140.603
 • Kanada Kanada 120.033
 • Filipinler Filipinler 119.460
 • Endonezya Endonezya 118.753
 • Katar Katar 112.092
 • Kazakistan Kazakistan 95.942
 • Mısır Mısır 94.875
 • Ekvador Ekvador 88.866
 • Çin Çin 88.423
 • Bolivya Bolivya 85.141
 • İsveç İsveç 81.967
 • Umman Umman 80.713
 • Ukrayna Ukrayna 78.515
 • İsrail İsrail 78.514
 • Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 75.660
 • Belçika Belçika 71.158
 • Panama Panama 70.231
 • Kuveyt Kuveyt 70.045
 • Beyaz Rusya Beyaz Rusya 68.503
 • Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 61.606
 • Romanya Romanya 57.895
 • Hollanda Hollanda 57.357
 • Singapur Singapur 54.555
 • Guatemala Guatemala 53.509
 • Portekiz Portekiz 51.848
 • Polonya Polonya 49.515
 • Honduras Honduras 45.098
 • Nijerya Nijerya 44.890
 • Japonya Japonya 44.155
 • Bahreyn Bahreyn 42.514
 • Ermenistan Ermenistan 39.819
 • Gana Gana 39.642
 • Kırgızistan Kırgızistan 38.659
 • Afganistan Afganistan 36.896
 • İsviçre İsviçre 36.108
 • Azerbaycan Azerbaycan 33.247
 • Cezayir Cezayir 33.055
 • Fas Fas 28.500
 • Özbekistan Özbekistan 28.315
 • Sırbistan Sırbistan 27.332
 • İrlanda İrlanda 26.303
 • Moldova Moldova 26.222
 • Kenya Kenya 23.873
 • Venezuela Venezuela 22.299
 • Nepal Nepal 21.750
 • Avusturya Avusturya 21.696
 • Kosta Rika Kosta Rika 20.417
 • Etiyopya Etiyopya 20.336
 • Avustralya Avustralya 19.863
 • El Salvador El Salvador 18.701
 • Kamerun Kamerun 17.718
 • Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 17.529
 • Fildişi Sahili Fildişi Sahili 16.349
 • Danimarka Danimarka 14.561
 • Güney Kore Güney Kore 14.499
 • Bosna-Hersek Bosna-Hersek 13.306
 • Bulgaristan Bulgaristan 12.717
 • Madagaskar Madagaskar 12.526
 • Sudan Sudan 11.780
 • Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya 11.399
 • Senegal Senegal 10.715
 • Norveç Norveç 9.409
 • Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa) 9.309
 • Kosova Kosova 9.274
 • Malezya Malezya 9.038
 • Gabon Gabon 7.787
 • Gine Gine 7.575
 • Haiti Haiti 7.544
 • Finlandiya Finlandiya 7.532
 • Zambiya Zambiya 7.022
 • Lüksemburg Lüksemburg 7.007
 • Moritanya Moritanya 6.444
 • Paraguay Paraguay 6.060
 • Arnavutluk Arnavutluk 5.889
 • Lübnan Lübnan 5.417
 • Hırvatistan Hırvatistan 5.404
 • Cibuti Cibuti 5.330
 • Yunanistan Yunanistan 4.974
 • Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi 4.821
 • Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 4.618
 • Macaristan Macaristan 4.597
 • Maldivler Maldivler 4.594
 • Zimbabve Zimbabve 4.339
 • Nikaragua Nikaragua 3.902
 • Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville) 3.546
 • Karadağ Karadağ 3.411
 • Tayland Tayland 3.330
 • Somali Somali 3.227
 • Esvati̇ni̇ Esvati̇ni̇ 2.909
 • Sri Lanka Sri Lanka 2.839
 • Küba Küba 2.726
 • Cape Verde Cape Verde 2.689
 • Namibya Namibya 2.540
 • Slovakya Slovakya 2.480
 • Slovenya Slovenya 2.223
 • Litvanya Litvanya 2.171
 • Estonya Estonya 2.124
 • Ruanda Ruanda 2.104
 • Surinam Surinam 2.050
 • Benin Benin 1.936
 • İzlanda İzlanda 1.932
 • Tunus Tunus 1.601
 • Yeni Zelanda Yeni Zelanda 1.569
 • Angola Angola 1.395
 • Uruguay Uruguay 1.309
 • Letonya Letonya 1.275
 • Ürdün Ürdün 1.231
 • Uganda Uganda 1.223
 • Liberya Liberya 1.221
 • Gürcistan Gürcistan 1.206
 • KKTC KKTC 1.195
 • Burkina Faso Burkina Faso 1.158
 • Nijer Nijer 1.152
 • Togo Togo 1.001
 • Malta Malta 946
 • Çad Çad 939
 • Andorra Andorra 939
 • Gambiya Gambiya 935
 • Jamaika Jamaika 928
 • Vietnam Vietnam 747
 • Cruise Gemisi Cruise Gemisi 712
 • San Marino San Marino 699
 • Guyana Guyana 509
 • Tanzanya Tanzanya 509
 • Tayvan Tayvan 476
 • Mauritius Mauritius 344
 • Moğolistan Moğolistan 293
 • Eritre Eritre 282
 • Kamboçya Kamboçya 243
 • Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 199
 • Papua Yeni Gine Papua Yeni Gine 153
 • Brunei Brunei 141
 • Barbados Barbados 133
 • Seyşeller Seyşeller 126
 • Monako Monako 125
 • Bhutan Bhutan 105
 • Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda 92
 • Lihtenştayn Lihtenştayn 89
 • Saint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler 56
 • Guadeloupe Guadeloupe 56
 • Reunion Reunion 47
 • Martinik Martinik 37
 • Fiji Fiji 27
 • Saint Lucia Saint Lucia 25
 • Doğu Timor Doğu Timor 25
 • Fransız Guyanası Fransız Guyanası 18
 • Vatikan Vatikan 12
 • Mayotte Mayotte 11
 • Guam Guam 5
 • Bahamalar Bahamalar 4
 • Aruba Aruba 4
 • Porto Riko Porto Riko 3
 • Jersey Jersey 2
 • Gambiya Gambiya 1
 • Doğu Timor Doğu Timor 1
 • Bahamalar Bahamalar 1
 • Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 1
 • Guernsey Guernsey 1
 • Gambia Gambia 1
 • Cayman Adaları Cayman Adaları 1
 • Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 1
 • Grönland Grönland 1