Türkiye Genel Durum
Toplam Vaka 17.042.722
Toplam Ölüm 101.492
Dünya Geneli
Toplam Vaka 676.609.954
Toplam Ölüm 6.881.949
Dünya Geneli Günlük Vaka
Bölgesel Vaka
Tüm Ülkeler 676.609.954
Diğer Ülkeler 646.102.920
Çin 4.903.524
İtalya 25.603.510
Coronavirus COVID-19 Global Vakaları
Toplam Vaka 676.609.954
Toplam Ölüm 6.881.949
Toplam Ülke 182
Toplam Şehir 249
Coronavirüs Nedir?
Coronavirüs Belirtileri nelerdir?
Coronavirüs Nasıl bulaşır?
Coronavirüs Kimler risk taşıyor?
Coronavirüs Nasıl korunmalı?
Coronavirüs Tanı&Tedavi

COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Corona Virüsü Nedir?

Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.

 • Beta-coronavirus ailesi içinde: SARS-CoV ve MERS-CoV da aynı aile içinde
 • Fatalite hızı
 • SARS salgınında %11
 • MERS-CoV’da %35-50
 • SARS-CoV-2’de %3,8 (eldeki verilere göre)

Epidemiyoloji

31 Aralık 2019 DSÖ:

 • Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde
 • Etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirimi
 • Wuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Şehir Pazarında (farklı hayvan türleri satan bir toptan balık ve canlı hayvan pazarı) çalışanlarda kümelenme

13 Ocak 2020: İlk importe vaka- Tayland

7 Ocak 2020 Etkenin Tanımlanması:

 • Daha önce insanlarda tespit edilmemiş
 • Yeni bir coronavirus olarak tanımlanmış

Enfeksiyon Kaynağı

 • Henüz netlik kazanmamış
 • Henüz netlik kazanmamış
 • SARS-CoV-2’nin kökeni hala araştırılmakta

Eldeki veriler, Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı olarak satılan vahşi hayvanları işaret etmekte

Coronavirus COVID-19 Belirtileri Nelerdir?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

Hastalığın Klinik Özellikleri

 • Solunum semptomları; ateş, öksürük ve dispne vb.
 • Daha ciddi vakalarda; pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm
 • Asemptomatik kişiler solunum yolunda virus taşımakla birlikte majör bulaş yolu değil

Olası Vaka

A

 • Ateş ve akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),

VE

 • Klinik tablonun başka bir etiyoloji ile açıklanamaması

VE

 • Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde yurt dışında bulunma öyküsü

VEYA

B

 • Akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),

VE

 • Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas eden

VEYA

C:

 • Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),

VE

 • Hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI)*,

VE

 • Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması

Coronavirus COVID-19 Nasıl Bulaşır?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

 • Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır
 • Virüs, hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (eller ile göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir
 • Asemptomatik kişilerin solunum yolu salgılarında virus tespit edilebilmekte, ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır.

İnkübasyon Süresi

 • Ortalama 5-6 gün (2-14 gün) olduğu gözlenmiştir.

Bulaştırıcılık Süresi

 • Kesin olarak bilinmemektedir.
 • Semptomatik dönemden 1-2 gün önce başlayıp semptomların kaybolmasıyla sona erdiği düşünülmektedir.

Coronavirus COVID-19 Kimler Risk Taşıyor?

COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

 • Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.
 • Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
 • Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

 • 60 yaş üstü olanlar
 • Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
  • Kalp hastalığı
  • Hipertansiyon
  • Diyabet
  • Kronik Solunum yolu hastalığı
  • Kanser gibi
 • Sağlık Çalışanları

Çocuklar Risk Altında Mı?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir.

Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir.

Hamileler Risk Altında Mı?

COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar COVID-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

Coronavirus COVID-19 Nasıl Korunmalı?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

 • El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
 • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
 • Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
 • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
 • Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
 • Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
 • Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
 • Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
 • Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

Coronavirus COVID-19 Tedavisi Nasıl Yapılır?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.Hastalığın virüse etkili bir tedavisi yoktur. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır. Bazı ilaçların virüs üzerindeki etkinliği araştırılmaktadır. Ancak şu an için virüse etkili bir ilaç yoktur.Aantibiyotikler virüslere etki etmez, sadece bakterilere karşı etkilidir. Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) bir virüstür ve bu nedenle enfeksiyonu önlemek veya tedavi etmek amacıyla antibiyotikler kullanılmamalıdır.Henüz geliştirilmiş bir aşısı bulunmamaktadır.Teknolojideki gelişmelere rağmen insanlar üzerinde güvenle kullanılabilecek bir aşının en erken bir yılda üretilebileceğibildirilmektedir.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

Coronavirus COVID-19

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLER

Türkiye Geneli
Toplam Vaka 17.042.722
Toplam Ölüm 101.492
Dünya Geneli
Toplam Vaka 676.609.954
Toplam Ölüm 6.881.949
Dünya Geneli Günlük Vaka
Bölgesel Vaka
Tüm Ülkeler 676.609.954
Diğer Ülkeler 646.102.920
Çin 4.903.524
İtalya 25.603.510
Toplam Ülke 182
Toplam Şehir 249
Son Güncelleme 2024-02-27 07:30:01
Toplam Ölüm 6.881.949
Ülkelere ve bölgelere göre onaylanmış vakalar
 • Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 1.123.836
 • Hindistan Hindistan 530.779
 • Fransa Fransa 166.176
 • Almanya Almanya 168.935
 • Brezilya Brezilya 699.310
 • Japonya Japonya 73.046
 • Güney Kore Güney Kore 34.093
 • İtalya İtalya 188.322
 • Birleşik Krallık Birleşik Krallık 220.721
 • Rusya Rusya 388.521
 • Türkiye Türkiye 101.492
 • İspanya İspanya 119.479
 • Vietnam Vietnam 43.186
 • Avustralya Avustralya 19.578
 • Arjantin Arjantin 130.472
 • Tayvan Tayvan 17.672
 • Hollanda Hollanda 23.707
 • İran İran 144.933
 • Meksika Meksika 333.188
 • Endonezya Endonezya 160.941
 • Polonya Polonya 119.016
 • Kolombiya Kolombiya 142.339
 • Avusturya Avusturya 21.970
 • Ukrayna Ukrayna 119.284
 • Portekiz Portekiz 26.266
 • Yunanistan Yunanistan 34.779
 • Şili Şili 64.273
 • Malezya Malezya 36.967
 • Çin Çin 101.056
 • İsrail İsrail 12.329
 • Belçika Belçika 33.814
 • Tayland Tayland 33.918
 • Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 42.497
 • Kanada Kanada 51.720
 • Peru Peru 219.539
 • İsviçre İsviçre 14.210
 • Filipinler Filipinler 66.193
 • Güney Afrika Güney Afrika 102.595
 • Danimarka Danimarka 8.345
 • Romanya Romanya 67.736
 • İsveç İsveç 23.777
 • Slovakya Slovakya 21.036
 • Sırbistan Sırbistan 17.881
 • Irak Irak 25.375
 • Yeni Zelanda Yeni Zelanda 2.550
 • Singapur Singapur 1.722
 • Macaristan Macaristan 48.762
 • Bangladeş Bangladeş 29.445
 • Gürcistan Gürcistan 16.971
 • Ürdün Ürdün 14.122
 • İrlanda İrlanda 8.708
 • Pakistan Pakistan 30.644
 • Kazakistan Kazakistan 19.071
 • Norveç Norveç 5.213
 • Finlandiya Finlandiya 8.967
 • Slovenya Slovenya 7.078
 • Litvanya Litvanya 9.598
 • Bulgaristan Bulgaristan 38.228
 • Fas Fas 16.296
 • Hırvatistan Hırvatistan 17.987
 • Guatemala Guatemala 20.182
 • Lübnan Lübnan 10.841
 • Kosta Rika Kosta Rika 9.245
 • Bolivya Bolivya 22.365
 • Tunus Tunus 29.341
 • Küba Küba 8.530
 • Ekvador Ekvador 36.014
 • Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 2.349
 • Uruguay Uruguay 7.617
 • Panama Panama 8.609
 • Moğolistan Moğolistan 2.136
 • Nepal Nepal 12.020
 • Beyaz Rusya Beyaz Rusya 7.118
 • Letonya Letonya 6.269
 • Suudi Arabistan Suudi Arabistan 9.618
 • Azerbaycan Azerbaycan 10.138
 • Paraguay Paraguay 19.878
 • Bahreyn Bahreyn 1.553
 • Sri Lanka Sri Lanka 16.830
 • Kuveyt Kuveyt 2.570
 • Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 4.384
 • KKTC KKTC 1.330
 • Estonya Estonya 2.946
 • Moldova Moldova 12.003
 • Venezuela Venezuela 5.854
 • Mısır Mısır 24.812
 • Etiyopya Etiyopya 7.572
 • Katar Katar 688
 • Honduras Honduras 11.111
 • Ermenistan Ermenistan 8.727
 • Bosna-Hersek Bosna-Hersek 16.280
 • Umman Umman 4.628
 • Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya 9.662
 • Zambiya Zambiya 4.057
 • Kenya Kenya 5.688
 • Arnavutluk Arnavutluk 3.598
 • Lüksemburg Lüksemburg 1.220
 • Mauritius Mauritius 1.044
 • Karadağ Karadağ 2.808
 • Brunei Brunei 225
 • Kosova Kosova 3.211
 • Cezayir Cezayir 6.881
 • Nijerya Nijerya 3.155
 • Zimbabve Zimbabve 5.671
 • Özbekistan Özbekistan 1.637
 • Afganistan Afganistan 7.896
 • İzlanda İzlanda 263
 • Kırgızistan Kırgızistan 2.991
 • El Salvador El Salvador 4.230
 • Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 4.355
 • Maldivler Maldivler 311
 • Gana Gana 1.462
 • Namibya Namibya 4.090
 • Uganda Uganda 3.630
 • Jamaika Jamaika 3.514
 • Kamboçya Kamboçya 3.056
 • Ruanda Ruanda 1.468
 • Kamerun Kamerun 1.965
 • Malta Malta 828
 • Barbados Barbados 579
 • Angola Angola 1.933
 • Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa) 1.464
 • Senegal Senegal 1.971
 • Fildişi Sahili Fildişi Sahili 834
 • Surinam Surinam 1.404
 • Esvati̇ni̇ Esvati̇ni̇ 1.425
 • Guyana Guyana 1.298
 • Fiji Fiji 883
 • Madagaskar Madagaskar 1.423
 • Sudan Sudan 5.017
 • Moritanya Moritanya 997
 • Cape Verde Cape Verde 413
 • Bhutan Bhutan 21
 • Seyşeller Seyşeller 172
 • Gabon Gabon 306
 • Andorra Andorra 165
 • Papua Yeni Gine Papua Yeni Gine 670
 • Tanzanya Tanzanya 846
 • Togo Togo 290
 • Gine Gine 467
 • Haiti Haiti 860
 • Saint Lucia Saint Lucia 409
 • Benin Benin 163
 • Somali Somali 1.361
 • Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville) 388
 • San Marino San Marino 122
 • Doğu Timor Doğu Timor 138
 • Burkina Faso Burkina Faso 396
 • Lihtenştayn Lihtenştayn 89
 • Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi 183
 • Monako Monako 67
 • Cibuti Cibuti 189
 • Nikaragua Nikaragua 245
 • Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 113
 • Gambiya Gambiya 372
 • Eritre Eritre 103
 • Saint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler 123
 • Nijer Nijer 315
 • Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda 146
 • Liberya Liberya 295
 • Çad Çad 194
 • Cruise Gemisi Cruise Gemisi 10
 • Guadeloupe Guadeloupe 0
 • Reunion Reunion 0
 • Martinik Martinik 1
 • Vatikan Vatikan 0
 • Fransız Guyanası Fransız Guyanası 0
 • Mayotte Mayotte 0
 • Guam Guam 0
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Aruba Aruba 0
 • Porto Riko Porto Riko 0
 • Jersey Jersey 0
 • Gambiya Gambiya 0
 • Doğu Timor Doğu Timor 0
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 0
 • Gambia Gambia 0
 • Guernsey Guernsey 0
 • Cayman Adaları Cayman Adaları 1
 • Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 0
 • Grönland Grönland 0
Toplam Vaka 676.609.954
Ülkelere ve bölgelere göre onaylanmış vakalar
 • Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 103.804.263
 • Hindistan Hindistan 44.690.738
 • Fransa Fransa 39.866.718
 • Almanya Almanya 38.249.060
 • Brezilya Brezilya 37.085.675
 • Japonya Japonya 33.329.551
 • Güney Kore Güney Kore 30.615.522
 • İtalya İtalya 25.603.510
 • Birleşik Krallık Birleşik Krallık 24.658.705
 • Rusya Rusya 22.086.064
 • Türkiye Türkiye 17.042.722
 • İspanya İspanya 13.770.429
 • Vietnam Vietnam 11.526.994
 • Avustralya Avustralya 11.401.996
 • Arjantin Arjantin 10.044.957
 • Tayvan Tayvan 9.970.937
 • Hollanda Hollanda 8.712.835
 • İran İran 7.572.311
 • Meksika Meksika 7.483.444
 • Endonezya Endonezya 6.738.225
 • Polonya Polonya 6.448.577
 • Kolombiya Kolombiya 6.359.093
 • Avusturya Avusturya 5.961.143
 • Ukrayna Ukrayna 5.712.034
 • Portekiz Portekiz 5.570.473
 • Yunanistan Yunanistan 5.548.487
 • Şili Şili 5.192.286
 • Malezya Malezya 5.044.718
 • Çin Çin 4.903.524
 • İsrail İsrail 4.804.188
 • Belçika Belçika 4.739.365
 • Tayland Tayland 4.728.182
 • Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 4.619.204
 • Kanada Kanada 4.617.095
 • Peru Peru 4.487.553
 • İsviçre İsviçre 4.413.911
 • Filipinler Filipinler 4.077.625
 • Güney Afrika Güney Afrika 4.067.067
 • Danimarka Danimarka 3.451.036
 • Romanya Romanya 3.346.046
 • İsveç İsveç 2.699.339
 • Slovakya Slovakya 2.667.782
 • Sırbistan Sırbistan 2.500.142
 • Irak Irak 2.465.545
 • Yeni Zelanda Yeni Zelanda 2.236.114
 • Singapur Singapur 2.235.294
 • Macaristan Macaristan 2.196.804
 • Bangladeş Bangladeş 2.037.871
 • Gürcistan Gürcistan 1.827.537
 • Ürdün Ürdün 1.746.997
 • İrlanda İrlanda 1.704.502
 • Pakistan Pakistan 1.577.411
 • Kazakistan Kazakistan 1.498.668
 • Norveç Norveç 1.479.506
 • Finlandiya Finlandiya 1.463.644
 • Slovenya Slovenya 1.332.121
 • Litvanya Litvanya 1.308.131
 • Bulgaristan Bulgaristan 1.297.523
 • Fas Fas 1.272.490
 • Hırvatistan Hırvatistan 1.269.326
 • Guatemala Guatemala 1.238.247
 • Lübnan Lübnan 1.232.828
 • Kosta Rika Kosta Rika 1.209.725
 • Bolivya Bolivya 1.194.277
 • Tunus Tunus 1.151.126
 • Küba Küba 1.112.643
 • Ekvador Ekvador 1.057.121
 • Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 1.053.213
 • Uruguay Uruguay 1.034.303
 • Panama Panama 1.031.731
 • Moğolistan Moğolistan 1.007.900
 • Nepal Nepal 1.001.154
 • Beyaz Rusya Beyaz Rusya 994.037
 • Letonya Letonya 976.267
 • Suudi Arabistan Suudi Arabistan 830.127
 • Azerbaycan Azerbaycan 828.825
 • Paraguay Paraguay 808.401
 • Bahreyn Bahreyn 710.693
 • Sri Lanka Sri Lanka 672.039
 • Kuveyt Kuveyt 663.860
 • Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 660.790
 • KKTC KKTC 650.685
 • Estonya Estonya 615.433
 • Moldova Moldova 611.140
 • Venezuela Venezuela 552.168
 • Mısır Mısır 515.759
 • Etiyopya Etiyopya 500.116
 • Katar Katar 495.090
 • Honduras Honduras 472.250
 • Ermenistan Ermenistan 447.308
 • Bosna-Hersek Bosna-Hersek 401.729
 • Umman Umman 399.449
 • Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya 346.852
 • Zambiya Zambiya 343.135
 • Kenya Kenya 342.937
 • Arnavutluk Arnavutluk 334.457
 • Lüksemburg Lüksemburg 317.367
 • Mauritius Mauritius 296.042
 • Karadağ Karadağ 288.808
 • Brunei Brunei 279.661
 • Kosova Kosova 273.348
 • Cezayir Cezayir 271.496
 • Nijerya Nijerya 266.598
 • Zimbabve Zimbabve 264.276
 • Özbekistan Özbekistan 251.247
 • Afganistan Afganistan 209.484
 • İzlanda İzlanda 209.137
 • Kırgızistan Kırgızistan 206.708
 • El Salvador El Salvador 201.785
 • Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 189.918
 • Maldivler Maldivler 185.738
 • Gana Gana 171.229
 • Namibya Namibya 171.156
 • Uganda Uganda 170.544
 • Jamaika Jamaika 154.416
 • Kamboçya Kamboçya 138.719
 • Ruanda Ruanda 133.194
 • Kamerun Kamerun 124.392
 • Malta Malta 117.610
 • Barbados Barbados 106.798
 • Angola Angola 105.288
 • Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa) 95.749
 • Senegal Senegal 88.926
 • Fildişi Sahili Fildişi Sahili 88.263
 • Surinam Surinam 82.467
 • Esvati̇ni̇ Esvati̇ni̇ 74.267
 • Guyana Guyana 73.075
 • Fiji Fiji 68.898
 • Madagaskar Madagaskar 67.889
 • Sudan Sudan 63.829
 • Moritanya Moritanya 63.668
 • Cape Verde Cape Verde 63.244
 • Bhutan Bhutan 62.627
 • Seyşeller Seyşeller 50.665
 • Gabon Gabon 48.981
 • Andorra Andorra 47.890
 • Papua Yeni Gine Papua Yeni Gine 46.825
 • Tanzanya Tanzanya 42.906
 • Togo Togo 39.396
 • Gine Gine 38.267
 • Haiti Haiti 34.202
 • Saint Lucia Saint Lucia 30.004
 • Benin Benin 27.999
 • Somali Somali 27.324
 • Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville) 25.087
 • San Marino San Marino 23.616
 • Doğu Timor Doğu Timor 23.419
 • Burkina Faso Burkina Faso 22.056
 • Lihtenştayn Lihtenştayn 21.432
 • Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi 17.229
 • Monako Monako 16.121
 • Cibuti Cibuti 15.690
 • Nikaragua Nikaragua 15.655
 • Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 15.368
 • Gambiya Gambiya 12.598
 • Eritre Eritre 10.189
 • Saint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler 9.589
 • Nijer Nijer 9.508
 • Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda 9.106
 • Liberya Liberya 8.090
 • Çad Çad 7.679
 • Cruise Gemisi Cruise Gemisi 712
 • Guadeloupe Guadeloupe 56
 • Reunion Reunion 47
 • Martinik Martinik 37
 • Vatikan Vatikan 29
 • Fransız Guyanası Fransız Guyanası 18
 • Mayotte Mayotte 11
 • Guam Guam 5
 • Bahamalar Bahamalar 4
 • Aruba Aruba 4
 • Porto Riko Porto Riko 3
 • Jersey Jersey 2
 • Gambiya Gambiya 1
 • Doğu Timor Doğu Timor 1
 • Bahamalar Bahamalar 1
 • Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 1
 • Gambia Gambia 1
 • Guernsey Guernsey 1
 • Cayman Adaları Cayman Adaları 1
 • Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 1
 • Grönland Grönland 1