Türkiye Genel Durum
Toplam Vaka 38.226
Toplam Kurtarılan 1.846
Toplam Ölüm 812
Dünya Geneli
Toplam Vaka 1.484.429
Toplam Kurtarılan 329.771
Toplam Ölüm 88.513
Dünya Geneli Günlük Vaka
Bölgesel Vaka
Tüm Ülkeler 1.484.429
Diğer Ülkeler 1.262.140
Çin 82.867
İtalya 139.422
Coronavirus COVID-19 Global Vakaları
Toplam Vaka 1.484.429
Toplam Kurtarılan 329.771
Toplam Ölüm 88.513
Toplam Ülke 182
Toplam Şehir 227
Coronavirüs Nedir?
Coronavirüs Belirtileri nelerdir?
Coronavirüs Nasıl bulaşır?
Coronavirüs Kimler risk taşıyor?
Coronavirüs Nasıl korunmalı?
Coronavirüs Tanı&Tedavi

COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Corona Virüsü Nedir?

Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.

 • Beta-coronavirus ailesi içinde: SARS-CoV ve MERS-CoV da aynı aile içinde
 • Fatalite hızı
 • SARS salgınında %11
 • MERS-CoV’da %35-50
 • SARS-CoV-2’de %3,8 (eldeki verilere göre)

Epidemiyoloji

31 Aralık 2019 DSÖ:

 • Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde
 • Etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirimi
 • Wuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Şehir Pazarında (farklı hayvan türleri satan bir toptan balık ve canlı hayvan pazarı) çalışanlarda kümelenme

13 Ocak 2020: İlk importe vaka- Tayland

7 Ocak 2020 Etkenin Tanımlanması:

 • Daha önce insanlarda tespit edilmemiş
 • Yeni bir coronavirus olarak tanımlanmış

Enfeksiyon Kaynağı

 • Henüz netlik kazanmamış
 • Henüz netlik kazanmamış
 • SARS-CoV-2’nin kökeni hala araştırılmakta

Eldeki veriler, Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı olarak satılan vahşi hayvanları işaret etmekte

Coronavirus COVID-19 Belirtileri Nelerdir?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

Hastalığın Klinik Özellikleri

 • Solunum semptomları; ateş, öksürük ve dispne vb.
 • Daha ciddi vakalarda; pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm
 • Asemptomatik kişiler solunum yolunda virus taşımakla birlikte majör bulaş yolu değil

Olası Vaka

A

 • Ateş ve akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),

VE

 • Klinik tablonun başka bir etiyoloji ile açıklanamaması

VE

 • Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde yurt dışında bulunma öyküsü

VEYA

B

 • Akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),

VE

 • Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas eden

VEYA

C:

 • Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),

VE

 • Hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI)*,

VE

 • Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması

Coronavirus COVID-19 Nasıl Bulaşır?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

 • Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır
 • Virüs, hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (eller ile göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir
 • Asemptomatik kişilerin solunum yolu salgılarında virus tespit edilebilmekte, ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır.

İnkübasyon Süresi

 • Ortalama 5-6 gün (2-14 gün) olduğu gözlenmiştir.

Bulaştırıcılık Süresi

 • Kesin olarak bilinmemektedir.
 • Semptomatik dönemden 1-2 gün önce başlayıp semptomların kaybolmasıyla sona erdiği düşünülmektedir.

Coronavirus COVID-19 Kimler Risk Taşıyor?

COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

 • Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.
 • Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
 • Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

 • 60 yaş üstü olanlar
 • Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
  • Kalp hastalığı
  • Hipertansiyon
  • Diyabet
  • Kronik Solunum yolu hastalığı
  • Kanser gibi
 • Sağlık Çalışanları

Çocuklar Risk Altında Mı?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir.

Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir.

Hamileler Risk Altında Mı?

COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar COVID-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

Coronavirus COVID-19 Nasıl Korunmalı?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

 • El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
 • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
 • Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
 • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
 • Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
 • Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
 • Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
 • Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
 • Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

Coronavirus COVID-19 Tedavisi Nasıl Yapılır?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.Hastalığın virüse etkili bir tedavisi yoktur. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır. Bazı ilaçların virüs üzerindeki etkinliği araştırılmaktadır. Ancak şu an için virüse etkili bir ilaç yoktur.Aantibiyotikler virüslere etki etmez, sadece bakterilere karşı etkilidir. Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) bir virüstür ve bu nedenle enfeksiyonu önlemek veya tedavi etmek amacıyla antibiyotikler kullanılmamalıdır.Henüz geliştirilmiş bir aşısı bulunmamaktadır.Teknolojideki gelişmelere rağmen insanlar üzerinde güvenle kullanılabilecek bir aşının en erken bir yılda üretilebileceğibildirilmektedir.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

Coronavirus COVID-19

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLER

Türkiye Geneli
Toplam Vaka 38.226
Toplam Kurtarılan 1.846
Toplam Ölüm 812
Dünya Geneli
Toplam Vaka 1.484.429
Toplam Kurtarılan 329.771
Toplam Ölüm 88.513
Dünya Geneli Günlük Vaka
Bölgesel Vaka
Tüm Ülkeler 1.484.429
Diğer Ülkeler 1.262.140
Çin 82.867
İtalya 139.422
Toplam Ülke 182
Toplam Şehir 227
Son Güncelleme 2020-04-09 08:30:02
Toplam Ölüm 88.513
Ülkelere ve bölgelere göre onaylanmış vakalar
 • Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 14.817
 • İspanya İspanya 14.792
 • İtalya İtalya 17.669
 • Almanya Almanya 2.349
 • Fransa Fransa 10.887
 • Çin Çin 3.339
 • İran İran 3.993
 • Birleşik Krallık Birleşik Krallık 7.111
 • Türkiye Türkiye 812
 • Belçika Belçika 2.240
 • İsviçre İsviçre 895
 • Hollanda Hollanda 2.255
 • Kanada Kanada 436
 • Brezilya Brezilya 820
 • Portekiz Portekiz 380
 • Avusturya Avusturya 273
 • Güney Kore Güney Kore 204
 • İsrail İsrail 73
 • Rusya Rusya 63
 • İsveç İsveç 687
 • İrlanda İrlanda 235
 • Norveç Norveç 101
 • Avustralya Avustralya 50
 • Hindistan Hindistan 178
 • Danimarka Danimarka 218
 • Şili Şili 48
 • Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 99
 • Polonya Polonya 159
 • Romanya Romanya 220
 • Japonya Japonya 94
 • Ekvador Ekvador 242
 • Peru Peru 121
 • Pakistan Pakistan 61
 • Malezya Malezya 65
 • Filipinler Filipinler 182
 • Meksika Meksika 174
 • Lüksemburg Lüksemburg 46
 • Endonezya Endonezya 240
 • Suudi Arabistan Suudi Arabistan 41
 • Sırbistan Sırbistan 65
 • Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 12
 • Panama Panama 63
 • Finlandiya Finlandiya 40
 • Tayland Tayland 30
 • Katar Katar 6
 • Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 108
 • Kolombiya Kolombiya 55
 • Yunanistan Yunanistan 83
 • Güney Afrika Güney Afrika 18
 • Arjantin Arjantin 65
 • Ukrayna Ukrayna 52
 • Singapur Singapur 6
 • İzlanda İzlanda 6
 • Cezayir Cezayir 205
 • Mısır Mısır 103
 • Hırvatistan Hırvatistan 19
 • Fas Fas 93
 • Yeni Zelanda Yeni Zelanda 1
 • Irak Irak 69
 • Estonya Estonya 24
 • Moldova Moldova 27
 • Slovenya Slovenya 40
 • Beyaz Rusya Beyaz Rusya 13
 • Litvanya Litvanya 15
 • Macaristan Macaristan 58
 • Ermenistan Ermenistan 9
 • Kuveyt Kuveyt 1
 • Bahreyn Bahreyn 5
 • Azerbaycan Azerbaycan 8
 • Bosna-Hersek Bosna-Hersek 34
 • Kamerun Kamerun 10
 • Kazakistan Kazakistan 7
 • Cruise Gemisi Cruise Gemisi 10
 • Slovakya Slovakya 2
 • Tunus Tunus 24
 • Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya 29
 • Bulgaristan Bulgaristan 24
 • Letonya Letonya 2
 • Lübnan Lübnan 19
 • Andorra Andorra 23
 • Özbekistan Özbekistan 3
 • KKTC KKTC 9
 • Kosta Rika Kosta Rika 3
 • Küba Küba 12
 • Uruguay Uruguay 7
 • Afganistan Afganistan 14
 • Umman Umman 2
 • Burkina Faso Burkina Faso 23
 • Arnavutluk Arnavutluk 22
 • Fildişi Sahili Fildişi Sahili 3
 • Tayvan Tayvan 5
 • Ürdün Ürdün 6
 • Honduras Honduras 23
 • Nijer Nijer 11
 • Gana Gana 6
 • San Marino San Marino 34
 • Malta Malta 1
 • Nijerya Nijerya 6
 • Mauritius Mauritius 7
 • Kırgızistan Kırgızistan 4
 • Vietnam Vietnam 0
 • Karadağ Karadağ 2
 • Senegal Senegal 2
 • Bangladeş Bangladeş 20
 • Gürcistan Gürcistan 3
 • Bolivya Bolivya 15
 • Sri Lanka Sri Lanka 7
 • Kosova Kosova 5
 • Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa) 18
 • Kenya Kenya 6
 • Venezuela Venezuela 9
 • Gine Gine 0
 • Brunei Brunei 1
 • Cibuti Cibuti 0
 • Paraguay Paraguay 5
 • Kamboçya Kamboçya 0
 • Ruanda Ruanda 0
 • Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 8
 • Madagaskar Madagaskar 0
 • El Salvador El Salvador 5
 • Guatemala Guatemala 3
 • Monako Monako 1
 • Lihtenştayn Lihtenştayn 1
 • Togo Togo 3
 • Jamaika Jamaika 4
 • Barbados Barbados 3
 • Guadeloupe Guadeloupe 0
 • Etiyopya Etiyopya 2
 • Uganda Uganda 0
 • Reunion Reunion 0
 • Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville) 5
 • Zambiya Zambiya 1
 • Guyana Guyana 6
 • Martinik Martinik 1
 • Gabon Gabon 1
 • Eritre Eritre 0
 • Liberya Liberya 4
 • Haiti Haiti 1
 • Benin Benin 1
 • Tanzanya Tanzanya 1
 • Angola Angola 2
 • Maldivler Maldivler 0
 • Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda 2
 • Fransız Guyanası Fransız Guyanası 0
 • Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi 0
 • Namibya Namibya 0
 • Moğolistan Moğolistan 0
 • Fiji Fiji 0
 • Sudan Sudan 2
 • Saint Lucia Saint Lucia 0
 • Esvati̇ni̇ Esvati̇ni̇ 0
 • Somali Somali 1
 • Zimbabve Zimbabve 3
 • Mayotte Mayotte 0
 • Seyşeller Seyşeller 0
 • Çad Çad 0
 • Surinam Surinam 1
 • Nepal Nepal 0
 • Saint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler 0
 • Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 0
 • Vatikan Vatikan 0
 • Cape Verde Cape Verde 1
 • Moritanya Moritanya 1
 • Nikaragua Nikaragua 1
 • Guam Guam 0
 • Bhutan Bhutan 0
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Aruba Aruba 0
 • Gambiya Gambiya 1
 • Porto Riko Porto Riko 0
 • Papua Yeni Gine Papua Yeni Gine 0
 • Jersey Jersey 0
 • Gambiya Gambiya 0
 • Doğu Timor Doğu Timor 0
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 0
 • Guernsey Guernsey 0
 • Gambia Gambia 0
 • Cayman Adaları Cayman Adaları 1
 • Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 0
 • Doğu Timor Doğu Timor 0
 • Grönland Grönland 0
Toplam Kurtarılan 329.771
Ülkelere ve bölgelere göre onaylanmış vakalar
 • Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 23.906
 • İspanya İspanya 48.021
 • İtalya İtalya 26.491
 • Almanya Almanya 46.300
 • Fransa Fransa 21.461
 • Çin Çin 77.639
 • İran İran 29.812
 • Birleşik Krallık Birleşik Krallık 345
 • Türkiye Türkiye 1.846
 • Belçika Belçika 4.681
 • İsviçre İsviçre 9.800
 • Hollanda Hollanda 272
 • Kanada Kanada 4.646
 • Brezilya Brezilya 127
 • Portekiz Portekiz 196
 • Avusturya Avusturya 4.512
 • Güney Kore Güney Kore 6.973
 • İsrail İsrail 801
 • Rusya Rusya 580
 • İsveç İsveç 205
 • İrlanda İrlanda 25
 • Norveç Norveç 32
 • Avustralya Avustralya 1.080
 • Hindistan Hindistan 506
 • Danimarka Danimarka 1.763
 • Şili Şili 1.115
 • Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 233
 • Polonya Polonya 222
 • Romanya Romanya 528
 • Japonya Japonya 632
 • Ekvador Ekvador 140
 • Peru Peru 1.333
 • Pakistan Pakistan 467
 • Malezya Malezya 1.487
 • Filipinler Filipinler 96
 • Meksika Meksika 633
 • Lüksemburg Lüksemburg 500
 • Endonezya Endonezya 222
 • Suudi Arabistan Suudi Arabistan 631
 • Sırbistan Sırbistan 0
 • Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 239
 • Panama Panama 16
 • Finlandiya Finlandiya 300
 • Tayland Tayland 888
 • Katar Katar 178
 • Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 50
 • Kolombiya Kolombiya 123
 • Yunanistan Yunanistan 269
 • Güney Afrika Güney Afrika 95
 • Arjantin Arjantin 358
 • Ukrayna Ukrayna 35
 • Singapur Singapur 406
 • İzlanda İzlanda 633
 • Cezayir Cezayir 237
 • Mısır Mısır 305
 • Hırvatistan Hırvatistan 179
 • Fas Fas 97
 • Yeni Zelanda Yeni Zelanda 317
 • Irak Irak 452
 • Estonya Estonya 72
 • Moldova Moldova 40
 • Slovenya Slovenya 120
 • Beyaz Rusya Beyaz Rusya 77
 • Litvanya Litvanya 8
 • Macaristan Macaristan 94
 • Ermenistan Ermenistan 114
 • Kuveyt Kuveyt 111
 • Bahreyn Bahreyn 477
 • Azerbaycan Azerbaycan 63
 • Bosna-Hersek Bosna-Hersek 79
 • Kamerun Kamerun 60
 • Kazakistan Kazakistan 54
 • Cruise Gemisi Cruise Gemisi 587
 • Slovakya Slovakya 16
 • Tunus Tunus 25
 • Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya 35
 • Bulgaristan Bulgaristan 42
 • Letonya Letonya 16
 • Lübnan Lübnan 62
 • Andorra Andorra 52
 • Özbekistan Özbekistan 30
 • KKTC KKTC 52
 • Kosta Rika Kosta Rika 29
 • Küba Küba 27
 • Uruguay Uruguay 192
 • Afganistan Afganistan 29
 • Umman Umman 72
 • Burkina Faso Burkina Faso 134
 • Arnavutluk Arnavutluk 154
 • Fildişi Sahili Fildişi Sahili 48
 • Tayvan Tayvan 67
 • Ürdün Ürdün 150
 • Honduras Honduras 6
 • Nijer Nijer 28
 • Gana Gana 34
 • San Marino San Marino 45
 • Malta Malta 16
 • Nijerya Nijerya 44
 • Mauritius Mauritius 19
 • Kırgızistan Kırgızistan 33
 • Vietnam Vietnam 126
 • Karadağ Karadağ 4
 • Senegal Senegal 113
 • Bangladeş Bangladeş 33
 • Gürcistan Gürcistan 50
 • Bolivya Bolivya 2
 • Sri Lanka Sri Lanka 44
 • Kosova Kosova 30
 • Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa) 9
 • Kenya Kenya 9
 • Venezuela Venezuela 65
 • Gine Gine 5
 • Brunei Brunei 91
 • Cibuti Cibuti 25
 • Paraguay Paraguay 15
 • Kamboçya Kamboçya 63
 • Ruanda Ruanda 7
 • Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 1
 • Madagaskar Madagaskar 11
 • El Salvador El Salvador 9
 • Guatemala Guatemala 17
 • Monako Monako 4
 • Lihtenştayn Lihtenştayn 55
 • Togo Togo 23
 • Jamaika Jamaika 10
 • Barbados Barbados 8
 • Guadeloupe Guadeloupe 0
 • Etiyopya Etiyopya 4
 • Uganda Uganda 0
 • Reunion Reunion 0
 • Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville) 2
 • Zambiya Zambiya 7
 • Guyana Guyana 8
 • Martinik Martinik 0
 • Gabon Gabon 1
 • Eritre Eritre 0
 • Liberya Liberya 3
 • Haiti Haiti 0
 • Benin Benin 5
 • Tanzanya Tanzanya 5
 • Angola Angola 2
 • Maldivler Maldivler 13
 • Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda 0
 • Fransız Guyanası Fransız Guyanası 6
 • Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi 3
 • Namibya Namibya 3
 • Moğolistan Moğolistan 4
 • Fiji Fiji 0
 • Sudan Sudan 2
 • Saint Lucia Saint Lucia 1
 • Esvati̇ni̇ Esvati̇ni̇ 7
 • Somali Somali 1
 • Zimbabve Zimbabve 0
 • Mayotte Mayotte 0
 • Seyşeller Seyşeller 0
 • Çad Çad 2
 • Surinam Surinam 3
 • Nepal Nepal 1
 • Saint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler 1
 • Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 0
 • Vatikan Vatikan 2
 • Cape Verde Cape Verde 1
 • Moritanya Moritanya 2
 • Nikaragua Nikaragua 0
 • Guam Guam 0
 • Bhutan Bhutan 2
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Aruba Aruba 0
 • Gambiya Gambiya 2
 • Porto Riko Porto Riko 0
 • Papua Yeni Gine Papua Yeni Gine 0
 • Jersey Jersey 0
 • Gambiya Gambiya 0
 • Doğu Timor Doğu Timor 0
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 0
 • Guernsey Guernsey 0
 • Gambia Gambia 0
 • Cayman Adaları Cayman Adaları 0
 • Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 0
 • Doğu Timor Doğu Timor 0
 • Grönland Grönland 0
Toplam Vaka 1.484.429
Ülkelere ve bölgelere göre onaylanmış vakalar
 • Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 432.132
 • İspanya İspanya 148.220
 • İtalya İtalya 139.422
 • Almanya Almanya 113.296
 • Fransa Fransa 83.080
 • Çin Çin 82.867
 • İran İran 64.586
 • Birleşik Krallık Birleşik Krallık 61.474
 • Türkiye Türkiye 38.226
 • Belçika Belçika 23.403
 • İsviçre İsviçre 23.280
 • Hollanda Hollanda 20.682
 • Kanada Kanada 19.290
 • Brezilya Brezilya 16.188
 • Portekiz Portekiz 13.141
 • Avusturya Avusturya 12.942
 • Güney Kore Güney Kore 10.423
 • İsrail İsrail 9.404
 • Rusya Rusya 8.672
 • İsveç İsveç 8.419
 • İrlanda İrlanda 6.074
 • Norveç Norveç 6.042
 • Avustralya Avustralya 6.010
 • Hindistan Hindistan 5.916
 • Danimarka Danimarka 5.597
 • Şili Şili 5.546
 • Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 5.312
 • Polonya Polonya 5.205
 • Romanya Romanya 4.761
 • Japonya Japonya 4.667
 • Ekvador Ekvador 4.450
 • Peru Peru 4.342
 • Pakistan Pakistan 4.263
 • Malezya Malezya 4.119
 • Filipinler Filipinler 3.870
 • Meksika Meksika 3.181
 • Lüksemburg Lüksemburg 3.034
 • Endonezya Endonezya 2.956
 • Suudi Arabistan Suudi Arabistan 2.932
 • Sırbistan Sırbistan 2.666
 • Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 2.659
 • Panama Panama 2.528
 • Finlandiya Finlandiya 2.487
 • Tayland Tayland 2.369
 • Katar Katar 2.210
 • Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 2.111
 • Kolombiya Kolombiya 2.054
 • Yunanistan Yunanistan 1.884
 • Güney Afrika Güney Afrika 1.845
 • Arjantin Arjantin 1.795
 • Ukrayna Ukrayna 1.668
 • Singapur Singapur 1.623
 • İzlanda İzlanda 1.616
 • Cezayir Cezayir 1.572
 • Mısır Mısır 1.560
 • Hırvatistan Hırvatistan 1.343
 • Fas Fas 1.275
 • Yeni Zelanda Yeni Zelanda 1.239
 • Irak Irak 1.202
 • Estonya Estonya 1.185
 • Moldova Moldova 1.174
 • Slovenya Slovenya 1.091
 • Beyaz Rusya Beyaz Rusya 1.066
 • Litvanya Litvanya 912
 • Macaristan Macaristan 895
 • Ermenistan Ermenistan 881
 • Kuveyt Kuveyt 855
 • Bahreyn Bahreyn 823
 • Azerbaycan Azerbaycan 822
 • Bosna-Hersek Bosna-Hersek 804
 • Kamerun Kamerun 730
 • Kazakistan Kazakistan 727
 • Cruise Gemisi Cruise Gemisi 712
 • Slovakya Slovakya 682
 • Tunus Tunus 628
 • Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya 617
 • Bulgaristan Bulgaristan 593
 • Letonya Letonya 577
 • Lübnan Lübnan 576
 • Andorra Andorra 564
 • Özbekistan Özbekistan 545
 • KKTC KKTC 526
 • Kosta Rika Kosta Rika 502
 • Küba Küba 457
 • Uruguay Uruguay 456
 • Afganistan Afganistan 444
 • Umman Umman 419
 • Burkina Faso Burkina Faso 414
 • Arnavutluk Arnavutluk 400
 • Fildişi Sahili Fildişi Sahili 384
 • Tayvan Tayvan 379
 • Ürdün Ürdün 358
 • Honduras Honduras 343
 • Nijer Nijer 342
 • Gana Gana 313
 • San Marino San Marino 308
 • Malta Malta 299
 • Nijerya Nijerya 276
 • Mauritius Mauritius 273
 • Kırgızistan Kırgızistan 270
 • Vietnam Vietnam 251
 • Karadağ Karadağ 248
 • Senegal Senegal 244
 • Bangladeş Bangladeş 218
 • Gürcistan Gürcistan 211
 • Bolivya Bolivya 210
 • Sri Lanka Sri Lanka 189
 • Kosova Kosova 184
 • Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa) 180
 • Kenya Kenya 179
 • Venezuela Venezuela 167
 • Gine Gine 164
 • Brunei Brunei 135
 • Cibuti Cibuti 135
 • Paraguay Paraguay 119
 • Kamboçya Kamboçya 117
 • Ruanda Ruanda 110
 • Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 107
 • Madagaskar Madagaskar 93
 • El Salvador El Salvador 93
 • Guatemala Guatemala 87
 • Monako Monako 81
 • Lihtenştayn Lihtenştayn 78
 • Togo Togo 70
 • Jamaika Jamaika 63
 • Barbados Barbados 63
 • Guadeloupe Guadeloupe 56
 • Etiyopya Etiyopya 55
 • Uganda Uganda 53
 • Reunion Reunion 47
 • Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville) 45
 • Zambiya Zambiya 39
 • Guyana Guyana 37
 • Martinik Martinik 37
 • Gabon Gabon 34
 • Eritre Eritre 33
 • Liberya Liberya 31
 • Haiti Haiti 27
 • Benin Benin 26
 • Tanzanya Tanzanya 25
 • Angola Angola 19
 • Maldivler Maldivler 19
 • Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda 19
 • Fransız Guyanası Fransız Guyanası 18
 • Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi 18
 • Namibya Namibya 16
 • Moğolistan Moğolistan 16
 • Fiji Fiji 15
 • Sudan Sudan 14
 • Saint Lucia Saint Lucia 14
 • Esvati̇ni̇ Esvati̇ni̇ 12
 • Somali Somali 12
 • Zimbabve Zimbabve 11
 • Mayotte Mayotte 11
 • Seyşeller Seyşeller 11
 • Çad Çad 10
 • Surinam Surinam 10
 • Nepal Nepal 9
 • Saint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler 8
 • Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 8
 • Vatikan Vatikan 8
 • Cape Verde Cape Verde 7
 • Moritanya Moritanya 6
 • Nikaragua Nikaragua 6
 • Guam Guam 5
 • Bhutan Bhutan 5
 • Bahamalar Bahamalar 4
 • Aruba Aruba 4
 • Gambiya Gambiya 4
 • Porto Riko Porto Riko 3
 • Papua Yeni Gine Papua Yeni Gine 2
 • Jersey Jersey 2
 • Gambiya Gambiya 1
 • Doğu Timor Doğu Timor 1
 • Bahamalar Bahamalar 1
 • Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 1
 • Guernsey Guernsey 1
 • Gambia Gambia 1
 • Cayman Adaları Cayman Adaları 1
 • Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 1
 • Doğu Timor Doğu Timor 1
 • Grönland Grönland 1