KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

MEB

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi düşüncesi ilk kez II. Mahmut döneminde gündeme gelmiştir. Bu döneme kadar vakıflar tarafından yürütülmüş olan eğitim ve öğretim hizmetleri, 17 Mart 1857 tarihinde Maarif-i Umumiye Nezareti uhdesine verilmiştir. Böylelikle eğitim ve öğretim hizmetlerinden sorumlu bir nazır (bakan) meclis-i vükela içinde yer almıştır. Nezaretin kuruluşuyla okullar sıbyan, rüştiye ve mekâtib-i fünün-i mütenevvia olarak üç dereceye ayrılmıştır.

Eğitim sistemimize ilişkin ilk yasal düzenleme 1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesidir (Genel Eğitim Tüzüğü). Bu tüzük ile eğitim hakkı, eğitim yönetimi, eğitim sisteminin belirlenmesi, eğitim ödenekleri, öğretmen yetiştirme ve istihdamı, taşra teşkilatı ve sınav sistemleri gibi hususlar düzenlenmiştir. Aynı zamanda merkez örgütünde ilmi ve idari olmak üzere iki daireden oluşan Meclis-i Kebir-i Maarif (Büyük Eğitim Meclisi) ile il düzeyinde Maarif Meclisleri kurulmuştur. 1872 yılında Büyük Eğitim Meclisi tek meclis haline getirilerek daireler öğretim basamaklarına göre düzenlenmiştir. Bu daireler; Mekatib-i Sıbyan (İlkokul), Mekatib-i Rüştiye (Ortaokul), Makatib-i Aliye (Yüksek Okul), Telif ve Tercüme ile Matbaalar (Yayın) daireleridir.

1911 tarihli Maarif-i Umumiye ve Teşkilatı Nizamnamesi (Eğitim Teşkilat Tüzüğü) ile bütünsel bir yapı oluşturulmuştur. II. Meşrutiyet Dönemi sonunda Maarif Nezareti merkez teşkilatı şu dairelerden oluşmaktadır:

Tedrisat-ı İptidaiye Dairesi (İlköğretim Dairesi)
Tedrisat-ı Taliye Dairesi (Orta Öğretim Dairesi)
Tedrisat-ı Aliye Dairesi (Yüksek Öğretim Dairesi)
Mekatib-i Hususiye Dairesi (Özel Okullar Dairesi)
Tahrirat Dairesi (Yazı İşleri Dairesi)
Muhasebat Dairesi (Saymanlık Dairesi)
Sicil İşleri Dairesi
İstatistik Dairesi
Levazım Dairesi (Ders Araçları Dairesi)
Evrak Dairesi

Kurtuluş Savaşı yıllarında, İstanbul’ da Osmanlı Hükümetinin Maarif Nezareti, Ankara’da ise TBMM Hükümetinin Maarif Vekâleti olmak üzere iki eğitim bakanlığı bulunmaktaydı.

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasını müteakip, 2 Mayıs 1920 ve 3 sayılı Kanun’la kurulan ve on bir vekâletten oluşan İcra Vekilleri Heyeti’nde (Bakanlar Kurulu) Maarif Vekâleti de bulunmaktaydı.

1923 yılında İstanbul’da bulunan Maarif Nezareti kaldırılmış, Ankara’da bulunan Maarif Vekâleti teşkilatının İlk Tedrisat Müdürlüğü, Orta Tedrisat Müdürlüğü, Hars (Kültür) Müdürlüğü, Sicil ve İstatistik Müdürlüğü birimlerine Müsteşarlık, Yüksek Öğretim Dairesi, Teftiş Heyeti, Telif ve Tercüme Dairesi, Özel Kalem ve Evrak Dairesi birimleri eklenmiştir. Taşra teşkilatı da Maarif Müdürlükleri ve Maarif Memurlukları olarak düzenlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aşağıda belirtilen isimler altında çalışmalarını sürdürmüştür.

1923-1935 yılları arasında “Maarif Vekâleti”
1935-1941 yılları arasında “Kültür Bakanlığı”
1941-1946 yılları arasında “Maarif Vekilliği”
1946-1950 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”
1950-1960 yılları arasında “Maarif Vekâleti”
1960-1983 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”
1983-1989 yılları arasında “Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı”
1989 yılından günümüze kadar da “Millî Eğitim Bakanlığı”

adıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı çeşitli yasal düzenlemelerle değişikliklere uğramış olup günümüzdeki yapısı 14.9.2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Bilgileri

Adres: Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0312 4132680 - 0312 4132681 - 0312 4131838

Meb Haberleri

 • Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?

  Gündem, 09 Temmuz 2020

  Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?

  Okulların açılacağı tarihe yönelik Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika haberi geldi. Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, okulların açılış tarihine dair bilgiler verdi. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

 • MEB tarih verdi! LGS sonuçları...

  Gündem, 08 Temmuz 2020

  MEB tarih verdi! LGS sonuçları...

  2020 LGS sonuçları için geri sayıma geçildi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS sınavının ardından merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını açıkladı. Peki MEB 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav soru ve cevapları...

 • Okullar ne zaman açılacak?

  Gündem, 08 Temmuz 2020

  Okullar ne zaman açılacak?

  Okulların açılacağı tarih için son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. MEB 2020 - 2021 eğitim döneminde okulların erken açılacağını duyurdu. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

  Okullar ne zaman açılacak?

  Gündem, 06 Temmuz 2020

  Okullar ne zaman açılacak?

  Okulların açılacağı tarih için son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. MEB 2020 - 2021 eğitim döneminde okulların erken açılacağını duyurdu. Peki Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 okulların açılacağı tarih

  Okullar ne zaman açılacak?

  Gündem, 06 Temmuz 2020

  Okullar ne zaman açılacak?

  Okulların açılacağı tarih için son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. MEB 2020 - 2021 eğitim döneminde okulların erken açılacağını duyurdu. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

 • MEB yeni eğitim öğretim yılına ilişkin takvimin genelgesini illere gönderdi

  Gündem, 03 Temmuz 2020

  MEB yeni eğitim öğretim yılına ilişkin takvimin genelgesini illere gönderdi

  Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'na dair 81 ile gönderilen genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak ve 18 Haziran 2021'de kapanacak.

 • LGS sonuçları için tarih belli oldu

  Gündem, 03 Temmuz 2020

  LGS sonuçları için tarih belli oldu

  2020 LGS sonuçları için geri sayıma geçildi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS sınavının ardından merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını açıkladı. Peki MEB 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav soru ve cevapları...

 • MEB, EBA platformunda İngilizce yaz okulu dersleri başlattı

  Gündem, 02 Temmuz 2020

  MEB, EBA platformunda İngilizce yaz okulu dersleri başlattı

  Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin yaz döneminde yabancı dilden uzak kalmamaları için başlatılan EBA Çevrim İçi İngilizce Yaz Okulu, 31 Temmuz'a kadar sürecek

  2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

  Gündem, 02 Temmuz 2020

  2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

  2020 LGS sonuçları için geri sayıma geçildi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS sınavının ardından merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını açıkladı. Peki MEB 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav soru ve cevapları...

  TRT EBA TV'de yarın başlıyor!

  Gündem, 28 Haziran 2020

  TRT EBA TV'de yarın başlıyor!

  MEB tarafından, TRT EBA TV kanallarında başlatılacak yaz okulunda, çocukların ve gençlerin ilgi ve isteklerine uygun tasarlanmış yeni nesil öğrenme içeriklerinin ve etkileşimli sunumların yer alacağı farklı kuşak programlar ekranlarda olacak

 • MEB 1 milyon öğrenciden 'Türkçe Söz Varlığı' için veri toplayacak

  Gündem, 23 Haziran 2020

  MEB 1 milyon öğrenciden 'Türkçe Söz Varlığı' için veri toplayacak

  Milli Eğitim Bakanlığı, "Türkçe Söz Varlığı Projesi" kapsamında, 26 ilden 1 milyon öğrencinin katılımıyla çevrim içi ortamda veri toplama çalışması yapacak

 • MEB sözleşmeli mülakat yerleri 2020!

  Gündem, 22 Haziran 2020

  MEB sözleşmeli mülakat yerleri 2020!

  Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri milyonlarca öğretmen tarafından araştırılıyor. Mülakat yerlerini öğrenmek isteyen öğretmenler e-devlet'ten sorgulama işlemi yapabilecek. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2020 sorgulama ekranı

 • 2020 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih

  Gündem, 21 Haziran 2020

  2020 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih

  2020 LGS dün tamamlandı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu milyonlarca öğrencinin merak konusu oldu. İşte 2020 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve MEB sınav soruları LGS...

  e okul 2020 karne sorgulama ekranı

  Gündem, 18 Haziran 2020

  e okul 2020 karne sorgulama ekranı

  Milyonlarca öğrenci, karne notlarının MEB tarafından açıklanmasıyla birlikte e okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) giriş yapmak istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı karne notu, not bilgisi ve devamsızlık hesaplamaları için e okul VBS sistemine giriş yapılıyor. Peki e okul giriş nasıl yapılır? İşte 2020 Karne notu sorgulama ve hesaplama...

  MEB 13 bin 620 yetenekli öğrenci seçecek

  Gündem, 15 Haziran 2020

  MEB 13 bin 620 yetenekli öğrenci seçecek

  Milli Eğitim Bakanlığınca, Türkiye genelindeki 87 güzel sanatlar ile 85 spor lisesinin 9. sınıflarına, özel yetenek sınavıyla 13 bin 620 öğrenci yerleştirilecek

 • MEB'den 200 atama daha

  Gündem, 12 Haziran 2020

  MEB'den 200 atama daha

  Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılan adaylar arasından 200 engelli öğretmen alacak

 • MEB karneleri nasıl alınacak?

  Gündem, 11 Haziran 2020

  MEB karneleri nasıl alınacak?

  MEB karneler ile ilgili merak edilen açıklamayı yaptı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri karnelerini elektronik ortamda erişime açılacak. Peki, karne okul notları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

 • MEB'den karne açıklaması!

  Gündem, 10 Haziran 2020

  MEB'den karne açıklaması!

  MEB'den karne açıklaması! MEB'den yapılan açıklamaya göre, "İlkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak."

  Liselerde Sorumluluk Sınavları ne zaman?

  Gündem, 06 Haziran 2020

  Liselerde Sorumluluk Sınavları ne zaman?

  Liselerde Sorumluluk Sınavları ne zaman? Sorusu merak edilirken MEB'den duyuru geldi. Lise öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları, 22-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.