KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

MEB

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi düşüncesi ilk kez II. Mahmut döneminde gündeme gelmiştir. Bu döneme kadar vakıflar tarafından yürütülmüş olan eğitim ve öğretim hizmetleri, 17 Mart 1857 tarihinde Maarif-i Umumiye Nezareti uhdesine verilmiştir. Böylelikle eğitim ve öğretim hizmetlerinden sorumlu bir nazır (bakan) meclis-i vükela içinde yer almıştır. Nezaretin kuruluşuyla okullar sıbyan, rüştiye ve mekâtib-i fünün-i mütenevvia olarak üç dereceye ayrılmıştır.

Eğitim sistemimize ilişkin ilk yasal düzenleme 1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesidir (Genel Eğitim Tüzüğü). Bu tüzük ile eğitim hakkı, eğitim yönetimi, eğitim sisteminin belirlenmesi, eğitim ödenekleri, öğretmen yetiştirme ve istihdamı, taşra teşkilatı ve sınav sistemleri gibi hususlar düzenlenmiştir. Aynı zamanda merkez örgütünde ilmi ve idari olmak üzere iki daireden oluşan Meclis-i Kebir-i Maarif (Büyük Eğitim Meclisi) ile il düzeyinde Maarif Meclisleri kurulmuştur. 1872 yılında Büyük Eğitim Meclisi tek meclis haline getirilerek daireler öğretim basamaklarına göre düzenlenmiştir. Bu daireler; Mekatib-i Sıbyan (İlkokul), Mekatib-i Rüştiye (Ortaokul), Makatib-i Aliye (Yüksek Okul), Telif ve Tercüme ile Matbaalar (Yayın) daireleridir.

1911 tarihli Maarif-i Umumiye ve Teşkilatı Nizamnamesi (Eğitim Teşkilat Tüzüğü) ile bütünsel bir yapı oluşturulmuştur. II. Meşrutiyet Dönemi sonunda Maarif Nezareti merkez teşkilatı şu dairelerden oluşmaktadır:

Tedrisat-ı İptidaiye Dairesi (İlköğretim Dairesi)
Tedrisat-ı Taliye Dairesi (Orta Öğretim Dairesi)
Tedrisat-ı Aliye Dairesi (Yüksek Öğretim Dairesi)
Mekatib-i Hususiye Dairesi (Özel Okullar Dairesi)
Tahrirat Dairesi (Yazı İşleri Dairesi)
Muhasebat Dairesi (Saymanlık Dairesi)
Sicil İşleri Dairesi
İstatistik Dairesi
Levazım Dairesi (Ders Araçları Dairesi)
Evrak Dairesi

Kurtuluş Savaşı yıllarında, İstanbul’ da Osmanlı Hükümetinin Maarif Nezareti, Ankara’da ise TBMM Hükümetinin Maarif Vekâleti olmak üzere iki eğitim bakanlığı bulunmaktaydı.

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasını müteakip, 2 Mayıs 1920 ve 3 sayılı Kanun’la kurulan ve on bir vekâletten oluşan İcra Vekilleri Heyeti’nde (Bakanlar Kurulu) Maarif Vekâleti de bulunmaktaydı.

1923 yılında İstanbul’da bulunan Maarif Nezareti kaldırılmış, Ankara’da bulunan Maarif Vekâleti teşkilatının İlk Tedrisat Müdürlüğü, Orta Tedrisat Müdürlüğü, Hars (Kültür) Müdürlüğü, Sicil ve İstatistik Müdürlüğü birimlerine Müsteşarlık, Yüksek Öğretim Dairesi, Teftiş Heyeti, Telif ve Tercüme Dairesi, Özel Kalem ve Evrak Dairesi birimleri eklenmiştir. Taşra teşkilatı da Maarif Müdürlükleri ve Maarif Memurlukları olarak düzenlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aşağıda belirtilen isimler altında çalışmalarını sürdürmüştür.

1923-1935 yılları arasında “Maarif Vekâleti”
1935-1941 yılları arasında “Kültür Bakanlığı”
1941-1946 yılları arasında “Maarif Vekilliği”
1946-1950 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”
1950-1960 yılları arasında “Maarif Vekâleti”
1960-1983 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”
1983-1989 yılları arasında “Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı”
1989 yılından günümüze kadar da “Millî Eğitim Bakanlığı”

adıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı çeşitli yasal düzenlemelerle değişikliklere uğramış olup günümüzdeki yapısı 14.9.2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Bilgileri

Adres: Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0312 4132680 - 0312 4132681 - 0312 4131838

Meb Haberleri

 • Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı

  Gündem, 19 Kasım 2018

  Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı

  Sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular bugün başladı. Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmen ataması için kontenjan ve taban puanları açıklamıştı. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 23 Kasım'da sona erecek. İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru şartları

 • Bakan Selçuk'tan UNESCO talimatı!

  Gündem, 17 Kasım 2018

  Bakan Selçuk'tan UNESCO talimatı!

  Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun Atebetü'l-Hakayık, Kutadgu Bilig ve Divan-ı Hikmet, Dîvânü Lugati't-Türk ve Piri Reis Haritası gibi kültürümüzün temel eserlerini uluslararası toplumla buluşturduğu belirterek, bu eserlerin liselerde daha rafine biçimde sunulmasını ve UNESCO kulüplerinin geliştirilmesini istedi

 • Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları

  Gündem, 17 Kasım 2018

  Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları

  20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için kontenjan ve taban puanları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından dün açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için 19 Kasım'da başlayacak başvurular 23 Kasım'da sona erecek. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru şartları neler?

  Tepki çeken olay sonrası MEB'den açıklama

  Gündem, 16 Kasım 2018

  Tepki çeken olay sonrası MEB'den açıklama

  Okul aidatı ödenmediği için bir çocuğun anaokulundan atıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi

  20 bin sözleşmeli öğretmen için kontenjan ve taban puanları açıklandı

  Gündem, 16 Kasım 2018

  20 bin sözleşmeli öğretmen için kontenjan ve taban puanları açıklandı

  20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için kontenjan ve taban puanları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için 19 Kasım'da başlayacak başvurular 23 Kasım'da sona erecek. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular nasıl yapılır? Kontenjan ve taban puanlar neler?

 • Muhalefetin Erbaş çıkışına AK Parti'den yanıt

  Gündem, 14 Kasım 2018

  Muhalefetin Erbaş çıkışına AK Parti'den yanıt

  Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı. MEB'in, 'Öğrenci Andı' ile ilgili temyiz dilekçesindeki ifadelerin yanlış olduğunu söyleyen Çelik, " Bu AK Parti'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Sayın Bakanımızın başkanlığında, bakanlık adına oluşturulan temyiz dilekçesini de karşılamamaktadır. Milletimizin kendi çağdaşı olan milletlere göre, geç milletleşme sürecine girdiğine katılmıyoruz. Tarihsel ve ahlaki olarak bir hatadır" dedi. Çelik, Diyanet İşleri Başkanı'nın, yazar Mısıroğlu'na ziyaretine ilişkin eleştirilere, "Bu ziyaret insani bir ziyarettir. Her insani ziyaretten ideolojik ve siyasi bir sonuç çıkarmanın sonu olmaz. Diyanet İşleri Başkanımızın kıyafeti bellidir. Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz" şeklinde yanıt verdi

 • MEB'den 'Andımız' kararı: Görevden alındılar

  Gündem, 14 Kasım 2018

  MEB'den 'Andımız' kararı: Görevden alındılar

  Son dakika! MEB, "Öğrenci Andı"na ilişkin Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve iki avukatı görevden aldı

 • Bakan Selçuk ve Yavuz Bingöl hayranlıkla dinledi

  Gündem, 12 Kasım 2018

  Bakan Selçuk ve Yavuz Bingöl hayranlıkla dinledi

  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cevriye Tatış Ortaokulunda sanatçı Yavuz Bingöl ile Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyası Lansmanı katıldı. Yavuz Bingöl, öğrencilerle mini bir konser verdi. Bingöl ve öğrenciler seslendirdiği türkülerle katılımcıları coşturdular. Yavuz Bingöl’e saz ve söz ile eşlik eden Necla Yıldız isimli öğrenci sesiyle, Bingöl ve Bakan Selçuk’un büyük beğenisini kazandı. Selçuk ve Bingöl, Yıldız'ı hayranlıkla dinledi

  MEB, mesleki eğitimde teknokent iş birliği ağını genişletiyor

  Gündem, 08 Kasım 2018

  MEB, mesleki eğitimde teknokent iş birliği ağını genişletiyor

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Teknokent arasında, "Ar-Ge Merkezleri ile Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme" iş birliği protokolü imzalandı

  Bakan'dan 'özel öğretime teşvik' açıklaması!

  Gündem, 07 Kasım 2018

  Bakan'dan 'özel öğretime teşvik' açıklaması!

  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uygulama kademeli olarak kaldırılacak" açıklamasında bulundu

 • Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı?

  Gündem, 01 Kasım 2018

  Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı?

  Ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu binlerce sınava giren sürücü adayı tarafından araştırılıyor. Binlerce şoför adayının merakla beklediği 20 Ekim ehliyet sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Peki, Ehliyet sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...

 • 20 bin sözleşmeli öğretmenin atanacağı tarihi belli oldu!

  Gündem, 01 Kasım 2018

  20 bin sözleşmeli öğretmenin atanacağı tarihi belli oldu!

  Sözleşmeli öğretmen atamalarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 7 Şubat 2019'da yapılacak. İşte MEB 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi

 • Ücretli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı

  Gündem, 30 Ekim 2018

  Ücretli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı

  Ücretli öğretmenlerin atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Akşam saatlerinde MEB tarafından yapılan açıklamada, ücretli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte MEB ücretli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama sayfası

  2019 LGS, bilginin yanında mantık ve yorumlama kabiliyetini ölçecek

  Gündem, 29 Ekim 2018

  2019 LGS, bilginin yanında mantık ve yorumlama kabiliyetini ölçecek

  Rehberlik ve Öğrenci Danışmanı Hatice Kırkyol, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı örnek LGS sorularını değerlendirerek 2019 LGS için öğrencilere uyarılarda bulundu

  Bakan Selçuk'tan yaz tatili açıklaması

  Gündem, 29 Ekim 2018

  Bakan Selçuk'tan yaz tatili açıklaması

  Yaz tatili kısalacak mı? sorusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapmış olduğu yaz tatili açıklamasının ardından merak konusu oldu. Peki yaz tatili kısalacak mı?

 • MEB o iddialara soruşturma başlattı

  Gündem, 28 Ekim 2018

  MEB o iddialara soruşturma başlattı

  Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul Erkek Lisesinde Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinde yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldı

 • Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Andımız' açıklaması

  Gündem, 25 Ekim 2018

  Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Andımız' açıklaması

  Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamada bulundu. Selçuk, "Konu ile ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden öğretmenlerimize bir haberimiz olacak" dedi. Selçuk, Danıştay'ın 'Andımız' kararına ilişkin olarak ise, "Hukuki süreç yürüyor. Burada oturup da bir şekilde ateş etmenin, 'Bu böyledir, bu böyle değildir' demenin benim hem tabiatım icabı hem de şu arada eğitimin menfaati icabı, bunun bir hukuki süreç olduğunu söylemekle iktifa ediyorum." diye konuştu

 • MEB, Danıştay'ın öğrenci andı kararını temyize götürdü

  Gündem, 24 Ekim 2018

  MEB, Danıştay'ın öğrenci andı kararını temyize götürdü

  Son dakika haberi... Danıştay'ın öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci andıyla ilgili kararı temyize götürdü. MEB, Danıştay'ın kararına ilişkin yürütmeyi durdurma istedi

  Pedagojik formasyon kalktı mı? MEB açıkladı

  Gündem, 24 Ekim 2018

  Pedagojik formasyon kalktı mı? MEB açıkladı

  Pedagojik formasyon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi'ni açıklamasının ardından gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Pedagojik formasyonun lisans üstü eğitim programı olarak verileceğini açıkladı. İşte pedagojik formasyona dair yaşanan son gelişmeler...