KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

MEB

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi düşüncesi ilk kez II. Mahmut döneminde gündeme gelmiştir. Bu döneme kadar vakıflar tarafından yürütülmüş olan eğitim ve öğretim hizmetleri, 17 Mart 1857 tarihinde Maarif-i Umumiye Nezareti uhdesine verilmiştir. Böylelikle eğitim ve öğretim hizmetlerinden sorumlu bir nazır (bakan) meclis-i vükela içinde yer almıştır. Nezaretin kuruluşuyla okullar sıbyan, rüştiye ve mekâtib-i fünün-i mütenevvia olarak üç dereceye ayrılmıştır.

Eğitim sistemimize ilişkin ilk yasal düzenleme 1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesidir (Genel Eğitim Tüzüğü). Bu tüzük ile eğitim hakkı, eğitim yönetimi, eğitim sisteminin belirlenmesi, eğitim ödenekleri, öğretmen yetiştirme ve istihdamı, taşra teşkilatı ve sınav sistemleri gibi hususlar düzenlenmiştir. Aynı zamanda merkez örgütünde ilmi ve idari olmak üzere iki daireden oluşan Meclis-i Kebir-i Maarif (Büyük Eğitim Meclisi) ile il düzeyinde Maarif Meclisleri kurulmuştur. 1872 yılında Büyük Eğitim Meclisi tek meclis haline getirilerek daireler öğretim basamaklarına göre düzenlenmiştir. Bu daireler; Mekatib-i Sıbyan (İlkokul), Mekatib-i Rüştiye (Ortaokul), Makatib-i Aliye (Yüksek Okul), Telif ve Tercüme ile Matbaalar (Yayın) daireleridir.

1911 tarihli Maarif-i Umumiye ve Teşkilatı Nizamnamesi (Eğitim Teşkilat Tüzüğü) ile bütünsel bir yapı oluşturulmuştur. II. Meşrutiyet Dönemi sonunda Maarif Nezareti merkez teşkilatı şu dairelerden oluşmaktadır:

Tedrisat-ı İptidaiye Dairesi (İlköğretim Dairesi)
Tedrisat-ı Taliye Dairesi (Orta Öğretim Dairesi)
Tedrisat-ı Aliye Dairesi (Yüksek Öğretim Dairesi)
Mekatib-i Hususiye Dairesi (Özel Okullar Dairesi)
Tahrirat Dairesi (Yazı İşleri Dairesi)
Muhasebat Dairesi (Saymanlık Dairesi)
Sicil İşleri Dairesi
İstatistik Dairesi
Levazım Dairesi (Ders Araçları Dairesi)
Evrak Dairesi

Kurtuluş Savaşı yıllarında, İstanbul’ da Osmanlı Hükümetinin Maarif Nezareti, Ankara’da ise TBMM Hükümetinin Maarif Vekâleti olmak üzere iki eğitim bakanlığı bulunmaktaydı.

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasını müteakip, 2 Mayıs 1920 ve 3 sayılı Kanun’la kurulan ve on bir vekâletten oluşan İcra Vekilleri Heyeti’nde (Bakanlar Kurulu) Maarif Vekâleti de bulunmaktaydı.

1923 yılında İstanbul’da bulunan Maarif Nezareti kaldırılmış, Ankara’da bulunan Maarif Vekâleti teşkilatının İlk Tedrisat Müdürlüğü, Orta Tedrisat Müdürlüğü, Hars (Kültür) Müdürlüğü, Sicil ve İstatistik Müdürlüğü birimlerine Müsteşarlık, Yüksek Öğretim Dairesi, Teftiş Heyeti, Telif ve Tercüme Dairesi, Özel Kalem ve Evrak Dairesi birimleri eklenmiştir. Taşra teşkilatı da Maarif Müdürlükleri ve Maarif Memurlukları olarak düzenlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aşağıda belirtilen isimler altında çalışmalarını sürdürmüştür.

1923-1935 yılları arasında “Maarif Vekâleti”
1935-1941 yılları arasında “Kültür Bakanlığı”
1941-1946 yılları arasında “Maarif Vekilliği”
1946-1950 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”
1950-1960 yılları arasında “Maarif Vekâleti”
1960-1983 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”
1983-1989 yılları arasında “Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı”
1989 yılından günümüze kadar da “Millî Eğitim Bakanlığı”

adıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı çeşitli yasal düzenlemelerle değişikliklere uğramış olup günümüzdeki yapısı 14.9.2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Bilgileri

Adres: Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0312 4132680 - 0312 4132681 - 0312 4131838

Milli Eğitim Bakanlığı Haberleri

 • LGS'de 565 öğrenci tam puan aldı

  Gündem, 25 Haziran 2019

  LGS'de 565 öğrenci tam puan aldı

  Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavda 565 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtladı

 • Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

  Gündem, 25 Haziran 2019

  Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

  Öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

 • Sözleşmeli öğretmenlik için takvim belli oldu

  Gündem, 24 Haziran 2019

  Sözleşmeli öğretmenlik için takvim belli oldu

  Sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama tarihleri belli oldu. 2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen Atama Duyurusu Çerçevesinde Başvuranların Tercih ve Atama İşlemine İlişkin Takvimini, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. İşte 2019 Mart Sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama takvimi

  İlkokulu erteleme için o zorunluluk kalkıyor!

  Gündem, 19 Haziran 2019

  İlkokulu erteleme için o zorunluluk kalkıyor!

  İlkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran kanun teklifinin yasalaşması halinde ilkokula kayıt erteleme için istenen sağlık raporu zorunluluğu kaldırılacak ve kayıt erteleme işlemleri kolaylaştırılacak

  Okul zili son kez tatil için çaldı!

  Gündem, 14 Haziran 2019

  Okul zili son kez tatil için çaldı!

  Milyonlarca öğrenci bugün karne alıyor... Yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Öğrenciler üç aylık tatile çıkıyor

 • MEB'den velilere 'yaz tatili etkinlik' tavsiyeleri

  Gündem, 14 Haziran 2019

  MEB'den velilere 'yaz tatili etkinlik' tavsiyeleri

  Milli Eğitim Bakanlığınca, velilere çocuklarıyla beraber yaz tatilini dolu dolu geçirmelerine yardımcı olabilecek sosyal, kültürel, sportif ve çevreci faaliyetleri içeren tavsiye listesi hazırlandı

 • 'Çocuklarımız dengeli beslenerek sağlıklı büyüyecek'

  Gündem, 12 Haziran 2019

  'Çocuklarımız dengeli beslenerek sağlıklı büyüyecek'

  Ali Ülker, Sabri Ülker Vakfı’nın T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle okul öncesi ve ilkokullarda sürdürdüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin uygulandığı okullardan, Küçükyalı E.C.A Elginkan İlkokulu’nu ziyaret etti

 • MEB, 11 bin yetenekli öğrenci arıyor

  Gündem, 10 Haziran 2019

  MEB, 11 bin yetenekli öğrenci arıyor

  Milli Eğitim Bakanlığınca, Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar ile 76 spor lisesinin 9. sınıflarına özel yetenek sınavıyla 11 bine yakın öğrenci yerleştirilecek

  Okullar ne zaman kapanıyor?

  Gündem, 09 Haziran 2019

  Okullar ne zaman kapanıyor?

  Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 14 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek

  İhtiyaç sahibi binlerce öğrenciye 'ücretsiz taşıma' desteği

  Gündem, 09 Haziran 2019

  İhtiyaç sahibi binlerce öğrenciye 'ücretsiz taşıma' desteği

  Milli Eğitim Bakanlığı ile Uluslararası Göç Örgütünün iş birliğinde hayata geçirilen projeyle ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz taşıma desteği verilecek

 • MEB'den okulların internet siteleri için iki yeni tema

  Gündem, 08 Haziran 2019

  MEB'den okulların internet siteleri için iki yeni tema

  Milli Eğitim Bakanlığınca devlet okulları ile "meb.k12.tr" alan adını kullanan 53 bin 266 kurumun internet siteleri için iki yeni tema tasarlandı

 • 'Kanun' sanatçısından 81 ilde öğrencilere kanun eğitimi

  Gündem, 05 Haziran 2019

  'Kanun' sanatçısından 81 ilde öğrencilere kanun eğitimi

  Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi kanun sanatçısı Göksel Baktagir, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü "Mini Kanun Projesi" kapsamında tüm illerde öğrencilere kanun eğitimi verecek

 • Sınavdan değil geç kalmaktan korktular!

  Gündem, 01 Haziran 2019

  Sınavdan değil geç kalmaktan korktular!

  MEB tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren tüm Türkiye'de okullara giderek yerlerin yerleri aldı. Öğrenciler, iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavdan değil geç kalmaktan korktu. Bunun için çoğu sınav merkezine öğrencilerin koşarak geldiği görüldü. Ailelerde dışarda büyük heyecan yaşarken, bir öğrenci geç kaldığı için sınava giremedi. Kimliğini unutanlar korku içinde ailelerini beklerken, bir öğrenci vatandaşların yardımıyla çıkarılan kimlikle sınava girmeyi başardı. Apandisit ameliyatı olan bir öğrenci ise sınava hastanede girdi. Bir öğrenci ise trafik kazası sonucu sınava giremedi

  YÖK Başkanı Saraç'tan "YKS" açıklaması

  Gündem, 29 Mayıs 2019

  YÖK Başkanı Saraç'tan "YKS" açıklaması

  YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin bir sistem değişikliğinin şu an gündemlerinde olmadığını belirterek, "(YKS) Şu an sistem değişikliği gündemimizde yok. TYT'de sözel ve sayısal okuryazarlık getirdik. Bundan vazgeçilmesi için bir neden düşünmüyoruz ama müfredatla ilgili bir değişiklik söz konusu olursa bu ikinci aşama olan AYT'ye elbette yansır. O zamanki duruma bakılır ve değerlendirilir" açıklamalarında bulundu

  LGS için geri sayım başladı!

  Gündem, 28 Mayıs 2019

  LGS için geri sayım başladı!

  Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran'da yapılacak

 • 'Spor eğitimine okul öncesinde başlayacağız'

  Gündem, 28 Mayıs 2019

  'Spor eğitimine okul öncesinde başlayacağız'

  Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı ile önemli bir protokol imzaladık. Spor eğitimine okul öncesinde başlayacağız" dedi

 • TÜGVA, bu yaz 200 bin öğrenciyi kamplarda ağırlayacak

  Gündem, 27 Mayıs 2019

  TÜGVA, bu yaz 200 bin öğrenciyi kamplarda ağırlayacak

  Türkiye Gençlik Vakfının gelenekselleşen çalışmalarından biri olan her yıl binlerce öğrencinin katıldığı yaz okulu ve doğa kampları için başvurular devam ediyor

 • MEB 'eğitimde yapay zeka uygulamaları' için İTÜ ile el sıkıştı

  Gündem, 26 Mayıs 2019

  MEB 'eğitimde yapay zeka uygulamaları' için İTÜ ile el sıkıştı

  Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde yapay zeka uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak üzere İTÜ ile iş birliği yaptı

  Öğrenciler kodlamayı 'Maskod' ile öğrenecek

  Gündem, 24 Mayıs 2019

  Öğrenciler kodlamayı 'Maskod' ile öğrenecek

  Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere kodlama becerisi kazandırmak amacıyla tasarlanan oyun karakteri "Maskod"n maceralarının işlendiği mobil oyun, Eğitim Bilişim Ağı üzerinden hizmete sunuldu