KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Anayasa Mahkemesi

Türkiye'de Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası ile kurulmuştur. Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, görev ve yetkileri, yargılama ve çalışma usulü ile kararlarının niteliği 1961 Anayasası'nın 145 ila 152. maddelerinde düzenlenmiş, buna bağlı olarak 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 22/4/1962 tarihinde kabul edilmiştir.

Anayasa Mahkemesine ilk kuruluşunda, kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzükleri'nin Anayasa'ya "şekil ve esas" bakımından uygunluğunu denetleme görevi verilmiş, bu görevin yanı sıra görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Anayasa'da sayılan kişileri Yüce Divan sıfatıyla yargılamak, siyasi partilerin kapatılması hakkındaki davalara bakmak, siyasi partilerin gelir kaynakları ile giderlerine ilişkin hesapları incelemek ve Anayasa ile verilen diğer görevleri yerine getirmekle de yetkili kılınmıştır.

1961 Anayasası'nın 145. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi, on beş asıl ve beş yedek üyeden oluşacak şekilde kurulmuş, üyelerden dördü Yargıtay, üçü Danıştay, biri Sayıştay Genel Kurulu tarafından, üç üye Türkiye Büyük Millet Meclisi, iki üye Cumhuriyet Senatosu, iki üye ise biri Askeri Yargıtaydan olmak üzere Cumhurbaşkanınca seçilmekteydi.

1961 Anayasası'nda 1971 Anayasası ile yapılan değişiklikle, kanun hükmünde kararnameleri şekil ve esas bakımından, anayasa değişikliklerini ise Anayasa'da gösterilen şekil şartları bakımından denetleme görevi verilerek Anayasa Mahkemesinin görev alanı belirgin hale getirilmiştir.

1982 Anayasası

1982 Anayasası, Anayasa Mahkemesini 146 ila 153. maddelerinde düzenlemiştir. 1982 Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesine ilişkin ilk kanuni düzenleme, 10/11/1983 tarih ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile yapılmıştır.

1982 Anayasası'nda Anayasa Mahkemesine, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasa'ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetleme, Anayasa değişikliklerini ise sadece sınırlı sayıdaki şekil eksiklikleri yönünden inceleme görevi yanında, ayrıca,Anayasa'da sayılan bazı kişileri görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılama ve siyasi partilere ilişkin dava ve başvurulara bakma görevi de verilmiştir.

1982 Anayasası'nın ilk hâlinde Anayasa Mahkemesi, on bir asıl ve dört yedek üyeden oluşacak şekilde kurulmuştur. Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek üyeyi Danıştay, birer asıl üyeyi Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay Genel Kurulunca kendi Başkan ve üyeleri arasından, üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; bir asıl üyeyi ise Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri içinden göstereceği üç aday arasından; üç asıl ve bir yedek üyeyi ise üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçmekteydi. Anayasa'ya göre Anayasa Mahkemesine seçilen üyeler 65 yaşını doldurunca emekli olmaktaydılar.

2010 Anayasa Değişiklikleri

Anayasa'nın 146 ila 149. maddelerinde değişiklik getiren 7/5/2010 tarih ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik yapılması Hakkında Kanun'un 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halkoylamasıyla kabul edilmesiyle birlikte Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir. Bu Anayasa değişikliğinin ardından kabul edilen 30/3/2011 tarih ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile de Anayasa Mahkemesinin çalışma usul ve esasları yeniden belirlenmiştir.

Anılan değişiklik ile üye sayısı on yediye çıkartılan Anayasa Mahkemesinin, iki bölüm ve genel kurul halinde çalışması benimsenmiş; Mahkemeye mevcut görevlerinin yanı sıra bireysel başvuruları karara bağlamak ve bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesini yapmak üzere komisyonlar oluşturulmasına imkân tanınmıştır.

Siyasi partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılmakta, bireysel başvurular ise bölümlerce karara bağlanmaktadır.

Ayrıca 12 Eylül 2010 tarihide yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasa Mahkemesine, Yüce Divan sıfatıyla, "görevleriyle ilgili suçlardan"” dolayı Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini yargılama görevine ilave olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanını yargılama görevi de verilmiştir.

2010 Anayasa değişikliği ile birlikte, Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi on iki yıl ile sınırlandırılmış; üyelerin yeniden seçilememesi esası da getirilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Haberleri

 • AYM’den "Genel Kadın" kararı

  Gündem, 19 Eylül 2018

  AYM’den "Genel Kadın" kararı

  İstanbul'da genelevde çalışmak için "genel kadın" başvurusu yapan bir kişinin açtığı davayı Anayasa Mahkemesi reddetti. Kararda fuhşun özel hayata saygı hakkı kapsamında korunması gereken bir unsur olmadığı sonucuna varıldığı belirtildi

 • Anayasa Mahkemesi'nden Ayasofya kararı!

  Gündem, 13 Eylül 2018

  Anayasa Mahkemesi'nden Ayasofya kararı!

  Anayasa Mahkemesi, bir dernek tarafından Ayasofya Müzesi'nin namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu.

 • Ayasofya'nın ibadete açılması AYM gündeminde

  Gündem, 12 Eylül 2018

  Ayasofya'nın ibadete açılması AYM gündeminde

  Ayasofya'nın ibadete açılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldı. Başvuru sahibi Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği. Dernek 2015 yılında AYM bireysel başvuruda bulundu

  Fransız babaya hasret tazminatı

  Gündem, 29 Ağustos 2018

  Fransız babaya hasret tazminatı

  Anayasa Mahkemesi, 4 yıl boyunca çocuğunu göremeyen Fransız babayı haklı buldu. "Özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği" kararını veren mahkeme, 34 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti

  Brunson, Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor!

  Gündem, 27 Ağustos 2018

  Brunson, Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor!

  İzmir'de, terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanırken, ev hapsi kararıyla tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, yerel mahkemelerin itirazlarını reddetmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) itiraz süreci başlatacaklarını söyledi. Havavurt, "Taleplerimizin, bu haliyle İzmir 2'nci ve 3'üncü ağır ceza mahkemeleri arasında gidip geleceğini anlıyoruz. Bunun üzerine gerekçeli kararın elimize gelmesinden sonra 1 ay içinde bireysel başvurusu için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz" dedi

 • Anayasa Mahkemesinden CHP'nin başvurusuna ret

  Gündem, 17 Ağustos 2018

  Anayasa Mahkemesinden CHP'nin başvurusuna ret

  CHP milletvekillerinin, Anayasa'da gerçekleştirilen değişikliklere uyum sağlanması amacıyla çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişikliğe gidilmesi konusundaki "Yetki Kanunu"nun iptali ve bazı maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

 • AYM'den 'Türkiye İşçi Partisi' kararı!

  Gündem, 16 Ağustos 2018

  AYM'den 'Türkiye İşçi Partisi' kararı!

  Son dakika... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Türkiye İşçi Partisinin ismi ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkine karar verilmesi talebi reddedildi

 • Bireysel başvurular böyle incelenecek!

  Gündem, 05 Ağustos 2018

  Bireysel başvurular böyle incelenecek!

  Uzun yargılamalar nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan yaklaşık 10 bin bireysel başvuru, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonunca değerlendirilecek. Bireysel başvuru hakkının uygulanmaya başladığı 23 Eylül 2012'den bu yana 191 bin 371 kez kapısı çalınan, halen 41 bin 758 karar bekleyen dosyası bulunan Yüksek Mahkemenin iş yükü azaltılacak

  20 yıl kafasında mermiyle yaşadı! Tazminat talebi reddedildi

  Gündem, 02 Ağustos 2018

  20 yıl kafasında mermiyle yaşadı! Tazminat talebi reddedildi

  Anayasa Mahkemesi, kafasında 20 yıl sonra mermi tespit edilen bir kişinin açtığı tazminat talebini reddetti

  AYM, Kılıçdaroğlu'nun itirazını reddetti

  Gündem, 02 Ağustos 2018

  AYM, Kılıçdaroğlu'nun itirazını reddetti

  Son dakika... Anayasa Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade özgürlüğünü ihlali iddiasının kabul edilemez olduğuna karar verdi

 • Anayasa Mahkemesi HDP'li vekil Beştaş'ı haklı buldu

  Gündem, 01 Ağustos 2018

  Anayasa Mahkemesi HDP'li vekil Beştaş'ı haklı buldu

  Anayasa Mahkemesi, 2 fezlekesi nedeniyle TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılarak 2017'de tutuklanan Meral Danış Beştaş'ın tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiasını haklı buldu. Yüksek mahkeme, Beştaş'a ayrıca 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

 • Cinsel saldırı suçlarına Anayasa Mahkemesi ayarı!

  Gündem, 01 Ağustos 2018

  Cinsel saldırı suçlarına Anayasa Mahkemesi ayarı!

  Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarında mahkemelerin “iyi hal indirimi”, “alt sınırdan ceza vermesi”, “tutuksuz yargılama”sı eleştirilen konuların başında geliyor. Anayasa Mahkemesi, bu konuda oldukça tartışılacak bir karara imza attı.

 • Ramazan davulundan rahatsız olmuştu! Mahkeme kararı verdi!

  Gündem, 27 Temmuz 2018

  Ramazan davulundan rahatsız olmuştu! Mahkeme kararı verdi!

  Son dakika... Yüksek Mahkemenin, ramazan ayında gece davul çalınması nedeniyle oluşan gürültüden rahatsız olan kişinin yaptığı bireysel başvuruyu kabul edilemez bulduğu kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yer aldı. Gerekçeli kararda, "Maruz kalınan sesin ortalama bir insanda oluşturacağı etkinin ve sese maruz kalma süresinin kural olarak katlanılmayacak boyuta eriştiğini söylemek güçtür" denildi

  Anayasa Mahkemesi'nden FETÖ'cülerin iddialarını çürüten karar

  Gündem, 27 Temmuz 2018

  Anayasa Mahkemesi'nden FETÖ'cülerin iddialarını çürüten karar

  Yüksek Mahkeme, terör örgütü FETÖ tutuklusunun, kalabalık odada tutulması nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiğine yönelik başvurusunu kabul edilemez buldu. Kararda "Somut olaydaki tutulma koşulları ayrı ayrı ve başvurucu üzerindeki toplu etkileri hesaba katılarak değerlendirildiğinde söz konusu asgari eşik derecesinin aşılmadığı sonucuna varılmıştır" denildi

  Anayasa Mahkemesi'nden trans birey kararı

  Gündem, 26 Temmuz 2018

  Anayasa Mahkemesi'nden trans birey kararı

  Gaziantep’te yaşayan M.K. 2014 yılında cinsiyet değişikliği ameliyatı izni alabilmek için Şanlıurfa Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, M.K.’nın üreme yeteneği olduğu gerekçesiyle davayı reddetti. Anayasa Mahkemesi kararı iptal etti. M.K.’ya 2018 yılı ocak ayında cinsiyet değişikliği için izin verildi. M.K., cinsiyet değişikliği ameliyatı olması için yaklaşık 4 yıl sonra karar verildiği ve bu süre boyunca özel hayatının etkilendiği ve haklarının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

 • Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti için karar

  Gündem, 18 Temmuz 2018

  Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti için karar

  Anayasa Mahkemesi (AYM), Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi'ni dağılmış sayarak hukuki varlıklarının sona erdirilmesine hükmetti

 • Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kanunlarında değişiklik

  Gündem, 09 Temmuz 2018

  Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kanunlarında değişiklik

  Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK ile Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kuruluş kanunlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, Yüksek Mahkeme, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına da bakacak, cumhurbaşkanı yardımcılarını Yüce Divan sıfatıyla yargılayacak. KHK ile Danıştay Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakan yardımcılığı görevini yürütenler Danıştay üyesi seçilebilecek

 • AYM 'Haksızlık' dedi... Kiralık araçlarla ilgili bu kararı verdi

  Gündem, 07 Temmuz 2018

  AYM 'Haksızlık' dedi... Kiralık araçlarla ilgili bu kararı verdi

  Anayasa Mahkemesi (AYM) kendisine ait otomobili şirkete kiralayan Taner K.’nın plakasına yazılan 1609 liralık idari para cezasının haksız ve masumiyet karinesinin ihlali olduğuna karar verdi.

  Cezaevinde Kuran-ı Kerim davası!

  Gündem, 03 Temmuz 2018

  Cezaevinde Kuran-ı Kerim davası!

  Son dakika... Anayasa Mahkemesi, Osmaniye Cezaevi'nde tutuklu bulunan FETÖ'cü hakimin Kuran-ı Kerim davasını kabul etti. Din ve vicdan özgürlüğü vurgusu yapan Anayasa Mahkemesi, hükümlü FETÖ'cü hakimin cezaevi yönetimi tarafından veya aracılığıyla temin edebileceğini vurguladı