KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

GİB

Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB), 16 Mayıs 2005 tarihinde Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak Gelir Genel Müdürlüğü'nün yerine kurulmuştur. Bunun amacı ise Bakanlık tarafından: "gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir" şeklinde açıklanmıştır.

GİB, web sayfası üzerinden İnternet Vergi Dairesi çatısı altında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödeme imkanı getirerek, vatandaşları vergi dairesi önündeki sıra çilelerinden kurtarmayı başarmıştır.

5345 Sayılı Kanunla kurulan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görevleri ise aynı kanunun 4 üncü maddesinde açıklanmış bulunmaktadır. Buna göre Başkanlığın görevleri şunlardır:

Bakanlıkça belirlenen Devlet gelirleri politikasını uygulamak.

Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini yerine getirmek.

Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile Başkanlık ilişkilerinin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak.

Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.

Devlet gelirleri politikasıyla ilgili kanun ve kararname çalışmalarına katılmak.

Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak.

Uygulamada ortaya çıkan ihtilafların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler almak.

Vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak ve bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek.

Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek.

Bakanlıkça belirlenen temel politikalar ve stratejiler doğrultusunda vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak.

Mahallî idare gelirleri politikası ile Devlet gelirleri politikasının uygulanmasında uyumu sağlayıcı tedbirler almak.

Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek.

Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu amaçla veri alışverişini gerçekleştirmek.

Görev alanına giren konularda, uluslararası gelişmeleri izlemek ve Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle işbirliği yapmak.

Terkini gereken vergiler ile tahsili zamanaşımına uğrayan Hazine alacaklarının kanunlar gereğince terkin edilmesiyle ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

Nitelikli insan kaynağının kazandırılması, yetkinliklerin geliştirilmesi, kariyer planlarının yapılması ve performanslarının ölçülmesini sağlamak.

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kurallar düzenleyerek personele ve mükelleflere duyurmak.

Faaliyet sonuçlarını, düzenli aralıklarla kamuoyuna duyurmak ve yıllık faaliyet raporunu izleyen yıl kamuoyuna açıklamak.

Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak GİB tarafından yapılması gerekenler arasındadır.

Gib Haberleri

 • Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek! İşte model model tam liste

  Merak Edilenler, 24 Aralık 2018

  Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek! İşte model model tam liste

  Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin de aralarında olduğu vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 olarak açıklandı. haberturk.com olarak, tek tek hangi model araca önümüzdeki seneden itibaren ne kadar vergi ödeneceğini araştırdık. İşte yaş ve modele göre yeni vergiler...

 • Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek! İşte model model tam liste

  Otomobil, 01 Aralık 2018

  Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek! İşte model model tam liste

  Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin de aralarında olduğu vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 olarak açıklandı. haberturk.com olarak, tek tek hangi model araca önümüzdeki seneden itibaren ne kadar vergi ödeneceğini araştırdık. İşte yaş ve modele göre yeni vergiler...

 • TL'ye çevrilen sözleşmede damga vergisi

  İş-Yaşam, 22 Kasım 2018

  TL'ye çevrilen sözleşmede damga vergisi

  Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türk lirasına çevrilen döviz cinsinden sözleşmelerden hangi hallerde damga vergisi talep edileceğine açıklık getirdi

  Dikkat! Bugün ödeme yapılmazsa hakkınız yanacak!

  İş-Yaşam, 14 Ekim 2018

  Dikkat! Bugün ödeme yapılmazsa hakkınız yanacak!

  Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların peşin ve ilk taksit ödemesi için tanınan süre bugün doluyor. Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi önem taşıyor. Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

  Vergi borcu ödeme nasıl yapılır?

  İş-Yaşam, 02 Ekim 2018

  Vergi borcu ödeme nasıl yapılır?

  Vergi borcu ödeme süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Vergi borcunu henüz ödemeyenler şimdi süre dolmadan yapılandırma fırsatını da kaçırmadan vergi daireleri üzerinden borçlarını ödüyor. Peki vergi borcu ödeme nereden nasıl yapılır?

 • O borçlar için süre 15 gün uzatıldı

  İş-Yaşam, 02 Ekim 2018

  O borçlar için süre 15 gün uzatıldı

  Son dakika haberi! Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılmasında ilk taksitin ödeme süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

 • GİB'den uyarı! Böyle bir e-posta alırsanız inanmayın

  İş-Yaşam, 30 Ağustos 2018

  GİB'den uyarı! Böyle bir e-posta alırsanız inanmayın

  Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) kurumun adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak vergi iadesi ile borç ödeme işlemlerine ilişkin sahte e-postaların gönderildiği, vergi iadesi ve borç tutarlarının belirtildiği elektronik postaların dikkate alınmaması gerektiği bildirildi

 • GİB ve e-Devlet giriş nasıl yapılır?

  İş-Yaşam, 27 Ağustos 2018

  GİB ve e-Devlet giriş nasıl yapılır?

  Vergi ve prim borcu olan vatandaşlar için yapılandırma başvuruları bugün sona eriyor. Daha önce 31 Temmuz olarak belirlenen Vergi ve prim borcu yapılandırma başvuru tarihi, talebin yoğun olmasından dolayı 27 Ağustos'a (bugün) uzatılmıştı. Vatandaşlar borç yapılandırmaya GİB'in resmi internet sitesi ile e-Devlet ve tüm vergi dairelerinden başvuru yapabilir. İşte e-Devlet ve GİB giriş sayfası

  Borcu olanlar dikkat! Bu akşam bitiyor

  İş-Yaşam, 27 Ağustos 2018

  Borcu olanlar dikkat! Bu akşam bitiyor

  Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılmasında başvuru süresi sona eriyor. Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin bugün gün sonuna kadar başvurularını yapması gerekiyor

  Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Yarın son gün

  İş-Yaşam, 01 Nisan 2018

  Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Yarın son gün

  Gelir vergisi beyannamesi için kritik sürece girildi. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen yaklaşık 1 milyon 880 bin gelir vergisi mükellefiyle evini veya iş yerini kiraya veren yaklaşık 1,5 milyon kişinin, geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar vermesi gerekiyor

 • MTV, PTT'den ödenebilecek

  Otomobil, 09 Ocak 2018

  MTV, PTT'den ödenebilecek

  PTT AŞ, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini kabul etmeye başladı

 • "Yabancıların önünü daha da açacağız"

  İş-Yaşam, 15 Aralık 2014

  "Yabancıların önünü daha da açacağız"

  Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcıların önünü daha da açmak istediklerini belirtti