KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Resmi Gazete

Resmi Gazete, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce yayımlanır. Resmi Gazete'nin ilk sayısı 7 Şubat 1921 tarihinde yayımlanmıştır. Resmi Gazete'nin kökeni, Sultan 2. Mahmut döneminde Tarihçi Esat Efendi’nin yönetiminde 11 Kasım 1831 tarihinden itibaren haftada bir yayımlanmaya başlanan “Takvim-i Vekayi” gazetesine dayanmaktadır.

Resmi Gazete, 7 Ekim 1920'de İstiklal Savaşı'nın yürütülmesi için kurulan Büyük Millet Meclisi tarafından tesis edilmiş, günümüzde de bu tarih Resmi Gazete'nin ilk sayfasında her sayısında yer almaktadır.

7 Şubat 1921'de "Ceride-i Resmiyye" adı ile yayımlanan gazetenin adı, 10 Eylül 1923'te "Resmi Ceride" olarak, 17 Aralık 1927'de ise "T.C. Resmi Gazete" olarak değiştirilmiştir ve günümüzde de halen aynı isimle faaliyet göstermektedir.

Resmi Gazete'nin içeriğinde Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren yönetmelikler, kanunlar, tefsirler, Büyük Millet Meclisi kararları, nizamnameler, kararnamaler, talimatnameler, Şürayı Devlet kararları, vekaletlerin tebligat ve tahriratı umumiyeleri, resmi mukavelenameler ve ilanlar yer almaktadır.

Resmi Gazete; yasama, yürütme ile idare, yargı ve ilanlar kısımlarından oluşmaktadır. Ancak bu bölümler ilgili kısmın kapsamına giren materyalin yayımlanmadığı günlerde Rezmi Gazete'de yer almaz.

Resmi Gazete'nin dağıtımı abonelere posta yoluyla gönderilir ve aynı zamanda Başbakanlık Basımevi'nden isteyen herkese satılmaktadır.

Resmi Gazete Haberleri

 • Vergi uygulamalarında yeni dönem

  İş-Yaşam, 19 Ekim 2019

  Vergi uygulamalarında yeni dönem

  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yeni tebliğ ile e-Belge ve e-Defter uygulamalarının kapsamının genişletildiği belirtilirken, yeni e-Belgelerin hayata geçirildiği ve e-Belge mevzuatında sadeleştirme sağlandığı bildirildi. Ayrıca e-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya indirildi, vergisel açıdan kritik sektör ve mükellef grupları da zorunlu olarak kapsama alındı. Kurumdan yapılan açıklamada, yeni düzenlemeler ile mükellef sayısında artış beklendiği kaydedildi

 • Sigortacılıkta yeni düzenleme

  Sosyal Güvenlik, 18 Ekim 2019

  Sigortacılıkta yeni düzenleme

  Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Sigorta Denetleme Kurulu kapatılırken Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu kuruldu. Sektörün denetiminden ve sektöre yönelik mevzuat hazırlanmasından artık yeni oluşturulacak Kurul sorumlu olacak

 • Nükleer uzman yardımcılığı için sınav

  İş-Yaşam, 18 Ekim 2019

  Nükleer uzman yardımcılığı için sınav

  Nükleer Düzenleme Kurumu, nükleer düzenleme uzman yardımcılarının görev, yetki, sorumlulukları ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yönetmelik yayımladı. Buna göre uzman yardımcıları mesleğe özel sınavla alınacak

  Yargı reform paketi yasalaştı

  Gündem, 17 Ekim 2019

  Yargı reform paketi yasalaştı

  Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

  Yatırım hedefi 24.4 milyar lira

  Para, 16 Ekim 2019

  Yatırım hedefi 24.4 milyar lira

  KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılına ait genel yatırım ve finansman programı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre KİT'lerin ve sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait işletmelerin 2020 yatırım hedefi yaklaşık 24.4 milyar TL, kamu finansman gereği ise yaklaşık 26.5 milyar TL olarak tahmin ediliyor

 • Kredi kartı komisyonlarına sınırlama

  Para, 16 Ekim 2019

  Kredi kartı komisyonlarına sınırlama

  Mevduat ve kredi faiz oranları ve katılma hesapları kâr ve zarara katılma oranları ile kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler hakkında tebliğin 4. maddesine eklenen fıkrayla, mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye işyerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye işyerine uygulanacak komisyon oranının yüzde 1.60'ı geçemeyeceği hüküm altına alındı.

 • Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları

  Gündem, 16 Ekim 2019

  Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları

  Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan hakim ve savcıların isim listelerinden oluşan HSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

 • 6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

  Gündem, 15 Ekim 2019

  6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

  HSK Genel Kurulunca, FETÖ ile irtibatı nedeniyle 6 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına karar verildi

  Konut alımında yeni KDV düzenlemesi

  Emlak, 15 Ekim 2019

  Konut alımında yeni KDV düzenlemesi

  Katma değer vergisi (KDV) genel uygulama tebliğinde bedeli döviz olarak yurda getirilen konut ve işyeri teslimleri ile ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlerde istisna uygulamasında yeni düzenlemeler yapıldı. Düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

  Suriye ve Irak tezkeresi Resmi Gazete'de

  Gündem, 10 Ekim 2019

  Suriye ve Irak tezkeresi Resmi Gazete'de

  Birleşmiş Milletler'in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetki ile Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen iznin 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkereler Resmi Gazete'de yayımlandı

 • Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı

  Sağlık, 09 Ekim 2019

  Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı

  Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

 • Türkiye Suriye'de 3 fakülte kurdu!

  Gündem, 04 Ekim 2019

  Türkiye Suriye'de 3 fakülte kurdu!

  Son dakika haberi... Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Suriye'de Gaziantep Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (El-Bab), İslami İlimler Fakültesi (Azez) ve Eğitim Fakültesi (Afrin) kurulması kararlaştırıldı

 • Kitle fonlaması Türkiye'de de resmen başlıyor

  Girişimcilik, 03 Ekim 2019

  Kitle fonlaması Türkiye'de de resmen başlıyor

  Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Girişimlerin sermaye toplamasını kolaylaştırmak için yapılan düzenlemeye göre sadece SPK izni olan kurumlar fon toplamaya aracılık edebilecek ve yatırımcılar 1 yıl içerisinde en fazla 20 bin lira yatırım yapabilecek gelir düzeyine göre üst sınır ise 100 bin TL olarak belirlendi

  Süper teşvikle aynı gün geldi

  İş-Yaşam, 02 Ekim 2019

  Süper teşvikle aynı gün geldi

  Türkiye'ye fabrika kurmaya hazırlanan, Manisa'da 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kuran Alman Volkswagen, süper teşvikle geldi. Bugün Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kurulduğu Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanırken, Resmi Gazete'de de Süper Teşvikler'e ilişkin kararda değişiklik yapılması dikkat çekti. Karara eklenen madde ile asgari 5 milyar TL sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak; özel hukuka tabi yatırım proje sözleşmesi imzalamaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın yetkili kılındı.

  Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyor

  Gündem, 01 Ekim 2019

  Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyor

  Son dakika haberi... Uçak kaçırmalarına ve benzeri olaylara karşı uçuşlarda silahlı sivil polis bulundurulmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Uçak kaçırmalarına ve benzeri olaylara karşı uçuşlarda en az iki silahlı sivil polis yer alacak, yolcu gibi koltuklarda oturacak hava polisleri, olaya anında özel silahlarla müdahalede bulunacak

 • Kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırılacak

  Sağlık, 20 Eylül 2019

  Kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırılacak

  Özel sağlık kuruluşlarından sonra kamuya ait sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılması zorunlu hale getirildi

 • Emniyet Müdürleri Kararnamesi yayımlandı

  Gündem, 20 Eylül 2019

  Emniyet Müdürleri Kararnamesi yayımlandı

  Son dakika haberi... Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin Emniyet Müdürü değişti. Bu illerden 14'ünün Emniyet Müdürü, polis başmüfettişliğine getirildi

 • Alımlarda ÖTV sıfırlandı

  Enerji, 16 Eylül 2019

  Alımlarda ÖTV sıfırlandı

  Sıvılaştırılmış propanın, propilen üretiminde kullanılmak amacıyla alınması halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanmayacak.

  Okul gıdası logosunun yürürlüğe girmesi ertelendi

  Sağlık, 15 Eylül 2019

  Okul gıdası logosunun yürürlüğe girmesi ertelendi

  Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 'Okul Gıdası Logosu' uygulaması 1 yıl ertelendi.