KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığının görevleri şunlardır: Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaları tespit etmek, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak; 8.06.2011 Tarih ve 27958 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KHK/638 nolu Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının görevlerinin tamamı şunlardır:

Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaları tespit etmek, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda inceleme ve araştırmalaryapmak ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapmak. Gençlik çalışma ve projelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

Gençlik çalışma ve projeleri yapmak, bu çalışma ve projeleri desteklemek, bunların uygulama vesonuçlarını denetlemek.
 
Spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinigözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak.
 
Spor alanında uygulanacak politikaları tespit etmek ve uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını temin etmek.
 
Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.
 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İletişim Bilgileri


ADRES: Alaattin Yavaşça Sok.No:10/1 Üsküdar/İSTANBUL

TELEFON: 0216 651 62 62 (8 Hat)   FAKS: 0216 651 62 82

Personel Faks: 0216 651 62 85      Spor Faks: 0216 651 63 06

Muhasebe Faks: 0216 651 63 10    E – POSTA: istanbul@gsb.gov.tr