KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

YSK

Yüksek Seçim Kurulu Geçmişten Günümüze Seçimlerin Yönetim ve Denetimi

Seçimlerin yönetim ve denetimi çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir.

16.02.1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanunu ile; İllerde ve ilçelerde Seçim Kurulları oluşturulmuş, ayrıca Ankara'da görev yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu kurulmuştur. Bu Kanun ile seçim güvenliği, yönetimi ve denetimi yeni kurallara bağlanmış, seçim sürecinde yargı denetimi esası getiren Kanun, seçim işlerinin seçim kurullarınca yürütüleceği ve seçim kurullarının bütün işlerinin görülmesinde yargıç gözetim ve denetimine tabi olacağını da hükme bağlamıştır.

Yüksek Seçim Kurulu

Yüksek Seçim Kurulu, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu'yla kurulmuş, 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda da yer almıştır.

5545 sayılı Kanunla getirilen esaslar, bu kanunla da korunmuş, kanunun 9. ve 10. maddesi; 5545 sayılı Kanunun 57. ve 58. maddeleriyle aynı içerikte düzenlenmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunun Kuruluş Biçimi

16 Şubat 1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 120. maddesi, Yüksek Seçim Kurulunun kuruluş biçimini açıklamaktadır.

Madde 120. Yüksek Seçim Kurulu, bir başkan ve altı üyeden meydana gelir.

Altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarının kendi üyeleri arasından gizli oyla on bir kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve salt çoklukla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından kur'a ile ikişer üye yedek üyeliğe ayrılır. Başkan ve başkanvekilleri kur'aya girmezler.

17 Şubat 1954 tarihli, 6272 sayılı Kanunla yapılan bir değişiklikle; Yüksek Seçim Kurulunun oluşum biçimi yeniden düzenlenmiş ve üye sayısı arttırılmıştır. Değişikliğe uğrayan 120. maddenin yeni şekli aşağıda verilmektedir.

Madde 120. Yüksek Seçim Kurulu bir başkan ve on üyeden teşekkül eder.

Temyiz Mahkemesi (Yargıtay) Birinci Reisi (Başkanı) Kurulun Başkanıdır. Kendisinin bulunmadığı hallerde, kurulda mevcut daire reislerinden (başkanlarından), yoksa üyelerden en kıdemlisi başkana vekalet eder.

Kurul üyeleri Temyiz Mahkemesi (Yargıtay) ve Devlet Şurasi (Danıştay) Reis (Başkan) ve azaları (üyeleri) arasından kendi umumi heyetlerince (Genel Kurullarınca) beşer asil ve üçer yedek olmak üzere kur'a ile tespit olunurlar.

17 Mayıs 1979 Tarih ve 2234 Sayılı Kanun

Bu kanunla 12. madde yeniden düzenlenmiş; süresi biten Yüksek Seçim Kurulu üyeleri yerine yenilerinin, her 2 yılda bir Ocak ayının ilk haftasında seçileceği belirlenmiştir.

Yüksek Seçim Kuruluna 1961 ve 1982 Anayasalarında da yer verilmiştir.

1961 ve 1982 Anayasaları:

Yüksek Seçim Kurulu, 1961 Anayasasının "Cumhuriyetin Temel Kuruluşu" bölümü ile 1982 Anayasasinin "Cumhuriyetin Temel Organları" bölümünde ve "Seçimlerin Genel Yönetimi ve Denetimi" başlığı altında yer almış, böylece Yüksek Seçim Kurulu Anayasal bir kurum haline gelmiştir.

1961 Anayasasının 75. maddesi, 1982 Anayasasının 79. maddesiyle aynı içerikle yer almış, ancak maddeye bu kez bazı eklemeler yapılmıştır.

1961 Anayasası- Madde 75./ 1982 Anayasası- Madde 79. Seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu’nundur. Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.

Yüksek Seçim Kurulu ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

Yüksek Seçim Kurulu, yedi asil ve dört yedek üyeden kuruludur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir Başkan ve bir Başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştay'dan seçilmiş üyeler arasından adçekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Başkanvekili adçekmeye girmezler.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur.

Maddeye eklenmiş olan son fıkra, 1982 Anayasasıyla getirilen referandumun gerekli kıldığı bir değişikliktir.

Anayasalarda belirlenmiş olan kuruluş biçiminin, 5545 sayılı Kanundaki ilk düzenlemeyle ayni olduğu görülmektedir.

26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun

Yüksek Seçim Kurulu, 1961 Anayasasına paralel olarak, bu kanunda da yerini almış ve 5545 sayılı Kanunun 120. maddesinin başlangıçtaki biçimiyle hayata geçirilmiştir.

Madde 11. Yüksek Seçim Kurulu, bir başkan ve altı üyeden kurulur.

Altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından olmak üzere gizli oyla on bir kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve salt çoğunlukla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.

Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Başkan ve başkanvekilleri ad çekmeye girmezler.

Kanunun 12. maddesinde, Yüksek Seçim Kurulu için üye seçiminin her 4 yılda bir Ocak ayının ilk haftasında yapılacağı hükme bağlanmıştır.

YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri; 5545 sayılı Kanunun 123. maddesi ile 298 sayılı Kanunun 14. maddesinde ayrıntılarıyla belirtilmiştir.

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARININ NİTELİĞİ NEDİR?

Anayasa'da "Yasama Bölümü" içinde yer alan Yüksek Seçim Kurulu, yalnız seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten bir kurul değildir. Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyelerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

Seçimlerin yönetim ve denetimi çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir.

Osmanlı döneminden günümüze kadar çıkarılmış olan seçim kanunlarında, seçimlerin yönetim ve denetimi ile görev üstlenmek üzere oluşturulan kurullar aşağıdaki evrelerden geçmiştir.

Ysk Haberleri

 • YSK başkanı'ndan seçim açıklaması

  Gündem, 25 Haziran 2018

  YSK başkanı'ndan seçim açıklaması

  Son dakika haberi... YSK Başkanı Güven: "Sağlıklı bir seçim oldu, sonuçları, kesinleştikten sonra vatandaşların incelemesine açacağız" dedi. YSK Başkanı Güven, siyasi partilerle yüzde 98'i dün paylaşılan seçim sonuçlarının, birkaç saat içinde yüzde 100'ünün de paylaşılacağını bildirdi.

 • YSK'da yoğun güvenlik önlemi

  Gündem, 24 Haziran 2018

  YSK'da yoğun güvenlik önlemi

  24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimi kapsamında YSK'da sabah saatlerinden beri alınan yoğun güvenlik önlemi devam ediyor. YSK binasının bulunduğu Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı

 • Muharrem İnce'den YSK'nın önünde sandık uyarısı

  Gündem, 24 Haziran 2018

  Muharrem İnce'den YSK'nın önünde sandık uyarısı

  Son dakika... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce YSK'nın önünde 24 Haziran seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, sandıkların başından ayrılmama çağrısı yaparken, "Şu anda sandıklar açıldı. Bütün sandık görevlilerimizden şunu rica ediyorum. Bu seçimi AA değil, millet belirleyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız, kuşkum yok. AA'nın Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerlerden başlayacağını, toplumu yanıltacağını biliyoruz. Bu numarayı yeniden yapacaklar. Sandıkları asla terk etmeyiniz." dedi

  HDP, Suruç'taki iddialara ilişkin YSK'ya başvurdu

  Gündem, 24 Haziran 2018

  HDP, Suruç'taki iddialara ilişkin YSK'ya başvurdu

  HDP, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki iddialara ilişkin YSK'ya başvurdu. HDP Genel Merkezi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin YSK Temsilcisi Pınar Akdemir, Suruç Yukarı Bostancı İlkokulu, Suruç Hürriyet İlkokulu, Suruç Süleyman Şah Orta Okulu, Suruç Anadolu Lisesi, Suruç GAP Anadolu Lisesi, Suruç Atatürk İlkokulu ve Suruç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşanan ihlallerin incelenmesi ve önlem alınması için YSK'ya başvurdu" denildi

  YSK Başkanı Güven'den Suruç açıklaması

  Gündem, 24 Haziran 2018

  YSK Başkanı Güven'den Suruç açıklaması

  Son dakika! Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 'blok oy' kullanıldığı, iki okulda da sandık görevlilerinin darp edildiği ileri sürüldü. YSK Başkanı Güven, yaptığı açıklamada, "Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur" dedi

 • Seçimin en çok sorulan sorusu: Nerede oy kullanacağım?

  Gündem, 24 Haziran 2018

  Seçimin en çok sorulan sorusu: Nerede oy kullanacağım?

  24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçimlerinde oy kullanma işlemi sabah saat 08:00de başladı. Vatandaşlar, "YSK seçmen nerede oy kullanacağım sorgulama nasıl yapılır? YSK E-Devlet seçmen sorgulama nasıl yapılır? Nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağım?" sorusuna cevap arıyor... Yüksek Seçim Kurulu – YSK seçim yeri - seçmen sorgulama sayfası haberimizin detayında...

 • Eski kimlikle oy kullanılabiliyor mu?

  Gündem, 24 Haziran 2018

  Eski kimlikle oy kullanılabiliyor mu?

  Türkiye, bugün yani 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçim öncesi alevlenen "Eski kimliklerle oy kullanılabiliyor mu?" sorusuna Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden çok net cevap geldi. İşte "Eski kimliklerle oy kullanılabiliyor mu? Eski kimlikle oy kullanabilir miyim 2018?" sorusunun cevabı...

 • YSK'dan cep telefonu uyarısı!

  Gündem, 22 Haziran 2018

  YSK'dan cep telefonu uyarısı!

  Yüksek Seçim Kurulu (YSK) il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderdiği yazıyla seçmenin oy verme kabinine cep telefonu, görüntü kaydedici cihazlarla girmemesi konusunda gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Gönderilen yazıda "Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek, seçmenin cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici ve haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmemeleri gerektiğinin sandık kurulu başkanlarına hatırlatılması hususunda bilgi ve gereği önemle rica olunur." denildi

  YSK 'Kokpit'ten takip edecek

  Gündem, 22 Haziran 2018

  YSK 'Kokpit'ten takip edecek

  Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin altyapı çalışmalarını tamamladı. Seçim sonuçları "Kokpit" adı verilen ekrandan izlenecek

  AK Parti Ankara milletvekili adayları kimler?

  Gündem, 21 Haziran 2018

  AK Parti Ankara milletvekili adayları kimler?

  Ankara AK Parti milletvekili aday listesinde kimler var? sorusu 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Ankaralı seçmenler tarafından araştırılıyor. Diğer partilerle birlikte AK Parti'de milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etmesiyle seçim çalışmalarına başlamıştı. İşte AK Parti Ankara 1., 2. ve 3. bölge milletvekili adayları

 • Ordu Ak Parti milletvekili aday listesi 2018!

  Gündem, 21 Haziran 2018

  Ordu Ak Parti milletvekili aday listesi 2018!

  2018 de erken seçim yaklaşırken millet vekili aday listesi merak ediliyordu. Yüksek Seçim Kurulu' na sunulan aday listesi ile Ordu millet vekili adayları belli oldu. İşte Resmi Gazete' de yayınlanan kesinleşmiş Adana AK Parti milletvekili aday listesi...

 • YSK'dan elektrik kesintisine önlem!

  Gündem, 21 Haziran 2018

  YSK'dan elektrik kesintisine önlem!

  Son dakika... 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde enerji kesintisi yaşanmaması için YSK'de önlem alındı. YSK Başkanlığı binasında bulunan jeneratöre ek olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerince yeni jeneratör kuruldu.

 • Eski kimlikle oy kullanılabiliyor mu?

  Gündem, 20 Haziran 2018

  Eski kimlikle oy kullanılabiliyor mu?

  Türkiye, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçim öncesi alevlenen "Eski kimliklerle oy kullanılabiliyor mu?" sorusuna Nüfüus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden çok net cevap geldi. İşte "Eski kimliklerle oy kullanılabiliyor mu?" sorusunun cevabı...

  Nerede oy kullanacağım? İşte cevabı...

  Gündem, 20 Haziran 2018

  Nerede oy kullanacağım? İşte cevabı...

  24 Haziran Cumhurbaşkanı ve genel seçimlerine sayılı günler kaldı... Seçim öncesi cevabı araştırılan "Nerede oy kullanacağım?" sorusuna YSK'dan cevap geldi. YSK'nın internet sitesine girelenler Nerede oy kullancağım 2018? sorusuna rahatlıkla cevap bulabiliyor...

  İki kez oy kullanan kadın ile ilgili art arda açıklamalar

  Gündem, 20 Haziran 2018

  İki kez oy kullanan kadın ile ilgili art arda açıklamalar

  Son dakika... YSK Başkanı Sadi Güven sosyal medyada iki kere oy kullandığını belirten paylaşımı yapan şahsın gözaltına alındığını, olayın soruşturma boyutunun sürdüğünü belirtti. Güven, "Suistimale izin vermeyiz" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanı Gül de konu ile ilgili açıklamada bulundu

 • YSK açıkladı! Seçim günü kapalı olacak

  Gündem, 19 Haziran 2018

  YSK açıkladı! Seçim günü kapalı olacak

  YSK, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde çay bahçelerinin oy verme günü kapalı olması gerektiğine karar verdi. Okullardaki kantinler ise oy verme günü açık kalacak

 • YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?

  Gündem, 19 Haziran 2018

  YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?

  YSK seçmen sorgulama hizmeti, 24 Haziran'da yani bu haftasonu yapılacak seçimler öncesinde seçmenin akınına uğruyor. YSK, seçmen kağıtlarını evlere gönderdi, ama seçmen kağıtları ellerine geçmeyenler YSK'nın "Nerede oy kullanacağım?" hizmeti üzerinden seçim yerlerini öğreniyor. İşte “Nerede oy kullanacağım?” sorusuna yanıt ve YSK seçmen sorgulama hizmetine dair detaylar...

 • Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı açıklandı

  Gündem, 18 Haziran 2018

  Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı açıklandı

  Son dakika... YSK Başkanı Sadi Güven yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısını açıkladı. Güven, "An itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931" dedi

  YSK'dan Demirtaş açıklaması

  Gündem, 15 Haziran 2018

  YSK'dan Demirtaş açıklaması

  Son dakika! YSK Başkanı Güven, HDP'nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın iddialarını yalanladı, "HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın TRT'deki konuşmasıyla ilgili YSK'ya talimat verildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" şeklinde konuştu