KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Avrupa Birliği

Birleşmiş Avrupa ülküsü, gerçek bir siyasi projeye dönüşüp ülkelerin hükümet politikalarında uzun vadeli bir hedef haline gelmeden önce, sadece filozoflarla önsezili kimselerin düşüncelerinde yaşıyordu. Avrupa Birleşik Devletleri hümanist ve barışçı bir hayalin parçasıydı. Avrupa yüzyıllarca, sık sık yaşanan kanlı savaşlara sahne oldu. 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. Bu savaşlarda birçok insan yaşamını kaybetti. Bu felaketler üzerine bazı Avrupalı lider ve düşünürleri, barışın sürdürülebilmesinin tek yolunun, ülkelerinin ekonomik ve siyasi yönlerden birleşmesi olduğu fikrine vardılar. Avrupa'da ulusal uzlaşmazlıkları aşabilecek bir örgütlenmenin kuruluşu İkinci Dünya Savaşı sırasında totaliter yönetimlere karşı savaşan direniş hareketlerinden kaynaklandı.

SCHUMAN PLANI

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupalı devlet adamlarının Avrupa'da kalıcı bir barış oluşturma çabaları hız kazandı.Robert Schuman (Fransa Dışişleri Bakanı), Eski Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri Jean Monnet'in tasarısına dayanarak, 9 Mayıs 1950 tarihinde, Avrupa Devletlerini, kömür ve çelik üretiminde alınan kararları bağımsız ve uluslarüstü bir kuruma devretmeye davet etti. Schuman Planına göre, Avrupa'da bir barışın kurulabilmesi için Fransa ve Almanya arasında yüzyıllardır süregelen çekişmenin son bulması gerekiyordu. Bunun yolu ise, söz konusu kurumun gözetiminde, ortak kömür ve çelik üretimini sağlamak ve bu örgütlenmeyi tüm Avrupa devletlerinin katılımına açık tutmaktı.

AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU (AKÇT)
Schuman Deklarasyonunun bir sonucu olarak, 1951 yılında, Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan oluşan 6 üye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kuruldu. Söz konusu Topluluğun Yüksek Otoritesi'nin ilk başkanı ise, Schuman Deklarasyonu'na ilham veren bu fikrin sahibi Jean Monnet oldu. Böylece, savaşın ham maddeleri olan kömür ve çelik, barışın araçları oluyor; dünya tarihinde ilk defa devletler kendi iradeleri ile egemenliklerinin bir kısmını ulusüstü bir kuruma devrediyordu.

ROMA ANTLAŞMASI VE AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU
Altı üye devlet, 1957'de, işgücü ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına dayanan bir ekonomik topluluk kurmaya karar verdiler. Böylece, kömür ve çeliğin yanısıra diğer sektörlerde de ekonomik birliği kurmak amacıyla, 1957'de Roma Antlaşması imzalanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu. AET'nin amacı, malların, işgücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulması, ve en nihayetinde siyasi bütünlüğe gidilmesiydi.

AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU (EURATOM)
Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) da 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma Antlaşması ile kuruldu. Topluluğun amacı, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla ve güvenli biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla üye devletlerin araştırma programlarını koordine etmek olarak belirlendi.

FÜZYON ANTLAŞMASI VE AVRUPA TOPLULUKLARI
1965 yılında imzalan Füzyon Antlaşması (Birleşme Anlaşması) ile, yukarıda adı geçen üç topluluk (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) için tek bir Konsey ve tek bir Komisyon oluşturularak, bu Topluluklar, Avrupa Toplulukları adı altında anılmaya başlandı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ
Mamul mallarda gümrük vergileri, planlanandan önce 1 Temmuz 1968'de kaldırıldı; özellikle tarım ve ticaret politikaları olmak üzere ortak politikalar 60'ların sonunda yerli yerine oturmuştu.

İLK GENİŞLEME DALGASI
Altılar'ın başarısı Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda'yı Topluluk üyeliğine başvurmaya yöneltti. General de Gaulle yönetimindeki Fransa'nın 1963'de ve 1967'de İngiltere'nin üyeliğine karşı iki kez veto yetkisini kullandığı çetin bir pazarlık dönemini takiben, bu üç ülke 1973'te üye oldular.

1980'LER: TOPLULUK GÜNEYE DDOĞRU GENİŞLİYOR
Topluluk 1981'de Yunanistan'ın, 1986'da da İspanya ve Portekiz'in katılmalarıyla güneye doğru genişledi. Böylece, üye sayısı 12'ye ulaştı.

AVRUPA TEK SENEDİ
Dünyadaki durgunluk ve mali yükün paylaşımı konusundaki iç çekişmeler 1980 başlarında bir "Avrupa karamsarlığı" havasının doğmasına neden oldu. Ancak, 1984'ten sonra bunun yerini Topluluğun canlandırılması konusunda daha umutlu beklentiler aldı. Jacques Delors başkanlığındaki Komisyonun 1985'te hazırladığı Beyaz Kitaba dayanarak Topluluk 1 Ocak 1993'e kadar tek pazar oluşturmayı kendisine hedef edindi. Avrupa Tek Senedi, 17 Şubat 1986'da Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, Lüksemburg ve Portekiz tarafından, 28 Şubat 1986'da ise Danimarka, İtalya ve Yunanistan tarafından imzalandı.

1987 yılında yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi ile Avrupa Topluluklarını kuran Antlaşmalar kapsamlı bir biçimde değişikliğe uğradı.

MAASTRİCHT ANTLAŞMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ

Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından 3 Kasım 1990'da iki Almanya'nın birleşmesi, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin Sovyet denetiminden kurtulmaları ve demokratikleşmeleri, Aralık 1991'de de Sovyetler Birliği'nin çözülmesi Avrupa'nın siyasi yapısını baştan aşağı değiştirdi. Üye Devletler bağlarını güçlendirme kararlılığıyla, temel özellikleri 9-10 Aralık 1991'de Maastricht'te toplanan Avrupa Birliği Zirvesi'nde kararlaştırılan yeni bir Antlaşmanın müzakerelerine başladılar. Maastricht Antlaşması, diğer adıyla Avrupa Birliği Antlaşması, 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu antlaşma ile 1999'a kadar parasal birliğin tamamlanmasına, Avrupa vatandaşlığının oluşturulmasına ve ortak dış ve güvenlik ile adalet ve içişlerinde işbirliği politikalarının meydana getirilmesine karar verildi.

Maastricht Antlaşması ile üç sütunlu Avrupa Birliği yapısı oluşturuldu. Bu yapının ilk sütununu Avrupa Toplulukları (AKÇT, AET ve EURATOM), ikinci sütununu "Ortak Dışişleri Güvenlik Politikası", üçüncü sütununu ise "Adalet ve İçişleri" oluşturuyordu.

YENİ BİR GENİŞLEME: AVUSTURYA, FİNLANDİYA, İSVEÇ
1995 yılında, Avusturya, Finlandiya İsveç'in katılımıyla, Avrupa Birliği'nin üye sayısı 15'e yükseldi.

EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK
Avrupa ortak para birimi olan Euro, 1 Ocak 2002 tarihinde resmen tedavüle girerek, 12 ülkede kullanılmaya başlandı.

SON GENİŞLEME DALGALARI
2004 yılında, Avrupa Birliği'nin tarihindeki en büyük genişleme dalgası gerçekleşti ve 10 yeni ülke (Çek Cumhuriyeti, Estonya, GKRY, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya) Avrupa Birliği'ne katıldı. 2007 yılında, Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla AB'nin üye sayısı 27'ye yükseldi. 2013 yılında Hırvatistan'ın katılımıyla Avrupa Birliği Üye Devlet sayısı 28'e ulaştı.

LİZBON ANTLAŞMASI
Avrupa Birliği'nin derinleşme sürecindeki son önemli aşama, 2007 yılında imzalanan ve 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile gerçekleşti. Bu antlaşma ile, temel olarak, AB'nin karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkların giderilmesi ve Birliğin daha demokratik ve etkili işleyen bir yapıya kavuşması hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda kapsamlı değişikliklere gidilerek, Avrupa Topluluğu'nu kuran Antlaşmanın adı "Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma" olarak değiştirildi.

Avrupa Birliği Haberleri

 • Bulgaristan ve Romanya, Schengen'de

  Dünya, 31 Mart 2024

  Bulgaristan ve Romanya, Schengen'de

  Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e dahil edildi. İki ülke de birliğe 2007'de katılmıştı

 • AB dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya verilmesinde anlaştı

  Dünya, 22 Mart 2024

  AB dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya verilmesinde anlaştı

  AB liderleri, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya verilmesinde prensipte anlaştı, uygulamanın yaz aylarında başlamasında bekleniyor

 • AB'den Gazze'de acil 'insani ara' çağrısı

  Dünya, 22 Mart 2024

  AB'den Gazze'de acil 'insani ara' çağrısı

  Avrupa Birliği (AB), Gazze'deki insani krize dikkat çekerek sürdürülebilir bir ateşkes ve acil insani ara talep etti. Kabul edilen ortak bildiride İsrail'e karşı Refah'ta kara saldırısından kaçınma çağrısı da yapıldı

  AB, Ukrayna'ya 88 milyar euro yardım gönderdi

  Dünya, 20 Mart 2024

  AB, Ukrayna'ya 88 milyar euro yardım gönderdi

  Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Avrupa Birliği ve birlik üyesi ülkelerden toplam 88 milyar euro yardım aldıklarını bildirdi

  AB Konseyi'nden Ukrayna'ya askeri desteğe onay

  Dünya, 18 Mart 2024

  AB Konseyi'nden Ukrayna'ya askeri desteğe onay

  Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya askeri yardımlar için kullanılan fonun 5 milyar avro artırılacağını duyurdu.

 • Orban: Macaristan'ın özgürlüğü için Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok

  Dünya, 16 Mart 2024

  Orban: Macaristan'ın özgürlüğü için Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok

  Macaristan Başbakanı Viktor Orban, haziranda yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Brüksel ve Macaristan’ın özgürlüğü arasında tercihte bulunulacağını belirterek, "Macaristan'ın özgürlüğünü ve egemenliğini korumak istiyorsak Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok" dedi

 • AB Konseyi Başkanı'ndan Putin'e gönderme

  Dünya, 15 Mart 2024

  AB Konseyi Başkanı'ndan Putin'e gönderme

  Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, seçim sonuçlanmamasına rağmen "büyük zaferinden dolayı" tebrik etti

 • AB'den Gazze açıklaması: İnsani araya ihtiyaç var

  Dünya, 12 Mart 2024

  AB'den Gazze açıklaması: İnsani araya ihtiyaç var

  Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze'de acil şekilde insani araya ihtiyaç olduğunu söyledi. Liman kurulana kadar kadar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Gazze'ye daha küçük gemilerle insani yardımların taşınacağını duyuran von der Leyen, insani yardımların sorunu çözmeye tek başına yardımcı olmayacağını vurguladı

  Gazze için deniz koridoru açılıyor

  Dünya, 08 Mart 2024

  Gazze için deniz koridoru açılıyor

  Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Gazze'ye insani deniz koridorunun pazar açılmasını umut ettiklerini söyledi. Von der Leyen insani koridorunun ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri ortaklığında açılacğını ifade etti

  Yunanistan'da eşcinsel evlilik onaylandı

  Dünya, 16 Şubat 2024

  Yunanistan'da eşcinsel evlilik onaylandı

  Yunanistan Parlamentosu eşcinsel evliliklere ve eşcinsel çiftlerin birlikte çocuk edinmesine imkan tanıyacak yasa tasarısını onaylandı. Yunanistan, bu adımı atan ilk Ortodoks Hristiyan ülke oldu

 • "AB, Türkiye ile daha yakın ilişki kurmak istiyor"

  Dünya, 04 Şubat 2024

  "AB, Türkiye ile daha yakın ilişki kurmak istiyor"

  AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilci Borrell, AB üyesi tüm ülkelerin Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurmak istediğini dile getirdi. AB'nin vize serbestisi gibi konularda ilerleme sağlanmasına hazır olup olmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Borrell, "Vize konusunda ne olacağını tam olarak bilmiyorum." dedi

 • Bulgaristan ve Romanya Schengen bölgesine dahil oldu

  Dünya, 31 Aralık 2023

  Bulgaristan ve Romanya Schengen bölgesine dahil oldu

  Bulgaristan ve Romanya'nın 2007 başında Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmalarının ardından yıllardır bekledikleri Schengen bölgesine katılım hedeflerinde önemli bir ilerleme sağlandı. İki ülkenin 31 Mart 2024 tarihinden itibaren deniz ve hava yoluyla Schengen'e dahil olacakları bildirildi.

 • Avrupa Birliği, Gürcistan'a adaylık statüsü verdi

  Dünya, 14 Aralık 2023

  Avrupa Birliği, Gürcistan'a adaylık statüsü verdi

  Avrupa Birliği (AB) Gürcistan'a adaylık statüsü verirken, Ukrayna ve Moldova'yla da katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı

  AB'den Türkiye ile pozitif gündem mesajı

  Dünya, 13 Aralık 2023

  AB'den Türkiye ile pozitif gündem mesajı

  Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin, Birliğin genişlemesine ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin aday ülke ve birçok ortak çıkar alanında kilit ortak olduğu yinelenirken, siyaset ve ekonomi başlıklarında eleştirilere yer verildi.

  AB'den "suçluların varlıklarıyla mücadele" adımı

  Dünya, 12 Aralık 2023

  AB'den "suçluların varlıklarıyla mücadele" adımı

  Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerde suça konu varlıkların dondurulması ve müsadere edilmesini daha etkin hale getirecek yeni kurallarda anlaştı

 • AB'den Rusya'ya 12'nci yaptırım paketi geliyor

  Dünya, 15 Kasım 2023

  AB'den Rusya'ya 12'nci yaptırım paketi geliyor

  AB, Rusya'ya elmas ticaret yasağı ve petrol tavan fiyatı uygulamasının sıkılaştırılmasını içeren yeni yaptırım paketi teklifi hazırladı

 • AB'den Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci terörüne karşı uyarı

  Dünya, 01 Kasım 2023

  AB'den Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci terörüne karşı uyarı

  Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı terörün çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığını belirterek, durumun kontrolden çıkabileceği, acil tedbirler gerektiği uyarısında bulundu

 • AB'den Gazze diplomasisi

  Dünya, 31 Ekim 2023

  AB'den Gazze diplomasisi

  Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ve Filistin'deki durumla ilgili telefon görüşmeleri gerçekleştirdi

  AB'den Guterres'e destek

  Dünya, 26 Ekim 2023

  AB'den Guterres'e destek

  Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığını" söylediği için İsrail'in istifasını istediği Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e desteklerinin tam olduğunu bildirdi