Doğan Holding, 31 Mart 2007 sonu itibariyle uluslararası finansal raporlama standartları (UFRS) ve SPK uygulamalarına göre hazırlanan konsolide net dönem karını geçen yılın ilgili dönemine göre yüzde 50 oranında artırarak 135 milyon YTL (98 milyon dolar) olarak açıkladı. Aynı dönemde Doğan Holding'in faaliyet karı 362 milyon YTL (263 milyon dolar ),konsolide satışları 2.122 milyon YTL (1.538 milyon dolar) olarak gerçekleşti. Doğan Holding CEO'su Dr. Nebil İlseven konu ile ilgili yaptığı açıklamada 2007 yılının ilk üç ayında Doğan Holding'in ana faaliyet konusu olan yatırım geliştirme ve varlık yönetimi alanlarında dönem içinde etkinlikle gerçekleştirilen işlemlerin önemli bir rol oynadığını işaret etti.

İlseven, Doğan TV hisselerinin yüzde 25'nin 375 Milyon euro'ya Axel Springer'e satışından elde edilen satış karının, Holding faaliyet karının bir önceki yıla göre yüzde 128 oranında artış göstermesinde önemli bir etken olduğunu vurguladı. İlseven, "Bu olumlu etki Mayıs 2007'de sağlanan Petrol Ofisi vergi uzlaşmasına bağlı olarak kısmen azalmakla birlikte, Doğan Holding 2007 yılı 1.çeyreğini 362 Milyon YTL faaliyet karı ile kapatmıştır" dedi. İlseven açıklamasında, 2007 birinci çeyreğinin stratejik odaklı girişimlerin temellerinin atıldığı bir dönem olduğunu belirtti ve Doğan Holding'in Türkiye'deki yeni yatırımlar yanı sıra, hedeflenen bölgesel açılımlar için de bir güç kaynağı olacağını vurguladı.

İHA