Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu kapsamında tahsil edilen bandrol ücretlerinden yüzde 2 pay alacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen Bandrol Ücretlerinin Bütçeye Gelir Kaydedilmesi̇ ve Bakanlık Harcama Birimlerince Kullanılmasına İli̇şki̇n Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu kanun uyarınca gümrük idarelerince tahsil edilen ticari amaçlı ithalata ait bandrol ücretinden bakanlığa verilecek pay, "Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen TRT Bandrol Ücretlerinden Ayrılan Gelirler" adlı özel gelir hesabında izlenecek.

Söz konusu pay, ihtiyaç duyulan bütçe tertiplerine ödenek kaydı yapılmak üzere bakanlığın ilgili birimine gönderilecek. Aktarılan tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Bakanlık hesabına aktarılan payın kullanımı, belirli esaslar çerçevesinde yapılacak. TRT'ye intikal ettirilen bandrol ücretinin yüzde 2'sine karşılık gelen söz konusu pay, bakanlık ihtiyaçları için de kullanılabilecek.

Yatırım programında yer alan projeler için, ihtiyaç halinde, ödenek talepleri, söz konusu programla ilişkilendirilerek kullanılabilecek.

Gümrük idarelerince fazla tahsil edilmesi nedeniyle Kurum tarafından iade edilen bandrol ücretlerinden kaynaklanan pay, sonraki dönem için bakanlığa aktarılacak paydan mahsup edilecek.

AA


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
Kalan karakter : 2000
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme