Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    TÜBİTAK ANSİKLOPEDİSİ

    Sosyal bilimler alanında merak ettiğiniz her şeye, kolay bir şekilde TÜBİTAK Ansiklopedi ile ulaşabilirsiniz. Alanında uzman 700'e yakın bilim insanının katkılarıyla hazırlanan TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi için Habertürk'ü ziyaret edin. İşte, TÜBİTAK Ansiklopedisi ve sosyal bilimlerin kavram dünyasındaki köşe taşları...

    Kelimeler
    Aci̇l Durum Ve Kri̇z Yöneti̇mi̇ nedir?
    Açik Ve Uzaktan Öğrenme nedir?
    Adak nedir?
    Adalet nedir?
    Adalet (İslam'da) nedir?
    Adem-İ Merkezi̇yet nedir?
    Adli̇ Antropoloji̇ nedir?
    Afet Yöneti̇mi̇ nedir?
    Aforoz nedir?
    Agnosti̇si̇zm / Bi̇li̇nemezci̇li̇k nedir?
    Ahde Vefa nedir?
    Ahenk nedir?
    Ahi̇dname nedir?
    Ahi̇li̇k nedir?
    Ahi̇ret nedir?
    Ai̇le Sosyoloji̇si̇ nedir?
    Ai̇le Ve Akrabalik nedir?
    Ai̇le Ve Akrabalik (İslam'da) nedir?
    Ajans nedir?
    Akilcilik nedir?
    Aktüel nedir?
    Alan / Saha Araştirmasi nedir?
    Algi nedir?
    Algi Yöneti̇mi̇ nedir?
    Alimlama nedir?
    Allah nedir?
    Alternati̇f Mali̇yet nedir?
    Altkültür nedir?
    Amorti̇sman nedir?
    Anaerki̇lli̇k Ve Babaerki̇lli̇k nedir?
    Anali̇ti̇k Felsefe nedir?
    Anali̇z Düzeyi̇ nedir?
    Anarşi̇ (Uluslararsı İlişkiler) nedir?
    Anarşi̇zm (Felsefe) nedir?
    Anarşi̇zm (Siyaset Bilimi) nedir?
    Anayasa nedir?
    Anayasa Mahkemesi̇ nedir?
    Ankara Anlaşmasi nedir?
    Anlambi̇li̇m nedir?
    Anneli̇k-Babalik nedir?
    Anomi̇ nedir?
    Anormal Psi̇koloji̇si̇ nedir?
    Anti̇semi̇ti̇zm nedir?
    Antlaşma nedir?
    Antropoloji̇ nedir?
    Antroposen Çağ nedir?
    Arabuluculuk nedir?
    Arap Devletler Li̇gi̇ nedir?
    Ari̇stokrasi̇ nedir?
    Arkeoloji̇ nedir?
    Arkeoloji̇k Antropoloji̇ nedir?
    Arşi̇v nedir?
    Arz Ve Beli̇rleyi̇ci̇leri̇ nedir?
    Asabi̇yet nedir?
    Asi̇mi̇lasyon nedir?
    Asr-I Saadet nedir?
    Aşiricilik nedir?
    Atalar Kültü nedir?
    Atatürkçülük nedir?
    Atei̇zm nedir?
    Avcilik Ve Toplayicilik nedir?
    Avrasya nedir?
    Avrupa Bi̇rli̇ği̇ (Ab) nedir?
    Avrupa Güvenli̇k Ve İşbi̇rli̇ği̇ Teşki̇lati (Agi̇t) nedir?
    Avrupa İnsan Haklari Mahkemesi̇ (Ai̇hm) nedir?
    Avrupa Konseyi̇ nedir?
    Ayan nedir?
    Aydinlanma nedir?
    Ayi̇n nedir?
    Ayrimcilik nedir?
    Az Geli̇şmi̇şli̇k nedir?
    Azalan Veri̇mler nedir?
    Azinliklar nedir?
    Babiali̇ nedir?
    Bağimsiz /Diş Deneti̇m nedir?
    Bağlanma Kurami nedir?
    Bahai̇li̇k nedir?
    Baharat Yolu nedir?
    Bahçeci̇li̇k nedir?
    Balkan Antanti nedir?
    Balyos nedir?
    Bariş nedir?
    Basin nedir?
    Baski Gruplari nedir?
    Başkanlik Si̇stemi̇ nedir?
    Batil İnanç nedir?
    Batililaşma nedir?
    Bayrami̇ye nedir?
    Beceri̇ nedir?
    Beden nedir?
    Beden Di̇li̇ nedir?
    Beklenti̇ler (İktisat) nedir?
    Bektaşi̇li̇k nedir?
    Belagat nedir?
    Belgesel nedir?
    Beli̇rsi̇zli̇k nedir?
    Bellek nedir?
    Berli̇n Duvari nedir?
    Bi̇çi̇mci̇li̇k (Edebiyat) nedir?
    Bi̇lanço nedir?
    Bi̇lgi̇ nedir?
    Bi̇lgi̇ Felsefesi̇ nedir?
    Bi̇li̇m Felsefesi̇ nedir?
    Bi̇li̇m Tari̇hi̇ nedir?
    Bi̇li̇nç nedir?
    Bi̇li̇ş nedir?
    Bi̇li̇şsel Geli̇şi̇m nedir?
    Bi̇li̇şsel Öğrenme nedir?
    Bi̇li̇şsel Psi̇koloji̇ nedir?
    Bi̇li̇şsel Yaklaşim nedir?
    Bi̇polar Bozukluk nedir?
    Bi̇reyci̇li̇k nedir?
    Bi̇reysel Davraniş nedir?
    Bi̇rleşmi̇ş Mi̇lletler (Bm) nedir?
    Bi̇tki̇ Coğrafyasi nedir?
    Bi̇yografi̇ nedir?
    Bi̇yoloji̇ Felsefesi̇ nedir?
    Bi̇yoloji̇k Evri̇m nedir?
    Bi̇yoloji̇k Psi̇koloji̇ nedir?
    Bi̇yoloji̇k Yaklaşim nedir?
    Bolşevi̇k İhti̇lali̇ nedir?
    Bonaparti̇zm nedir?
    Borç nedir?
    Bölgesel Coğrafya nedir?
    Bölgesel Kalkinma nedir?
    Bölgeselci̇li̇k nedir?
    Budi̇zm nedir?
    Burjuvazi̇ nedir?
    Bürokrasi̇ nedir?
    Bütçe nedir?
    Bütçe Açiği nedir?
    Bütüncül Yaklaşim nedir?
    Büyü nedir?
    Büyü (İslam'da) nedir?
    Büyük Veri̇ nedir?
    Cahi̇li̇ye nedir?
    Cami̇ nedir?
    Cari̇ Açik nedir?
    Cebri̇ İcra nedir?
    Celali̇ İsyanlari nedir?
    Cemaat Ve Cemi̇yet nedir?
    Cennet Ve Cehennem nedir?
    Ceza nedir?
    Chicago Okulu nedir?
    Ci̇nsi̇yetçi̇li̇k nedir?
    Ci̇zye nedir?
    Coğrafya nedir?
    Cumhuri̇yet nedir?
    Cumhuri̇yetçi̇li̇k nedir?
    Cülus nedir?
    Çalişma (İsti̇hdam) İli̇şki̇leri̇ nedir?
    Çatişma Ve Arabuluculuk nedir?
    Çerçeveleme Yaklaşimi nedir?
    Çevre nedir?
    Çevre (İslam'da) nedir?
    Çevre Antropoloji̇si̇ nedir?
    Çevre Sorunlari nedir?
    Çikar Gruplari nedir?
    Çiraklik Eği̇ti̇mi̇ nedir?
    Çi̇ft Bi̇li̇nçli̇li̇k nedir?
    Çok Kültürlülük nedir?
    Çok Taraflilik nedir?
    Çok Uluslu Şi̇rket nedir?
    Dadai̇zm nedir?
    Dağitim (Pazarlama) Kanallari nedir?
    Dağitim Poli̇ti̇kalari nedir?
    Daniştay nedir?
    Daoi̇zm / Taoi̇zm nedir?
    Darbe nedir?
    Daru'l-Harb nedir?
    Daru'l-İslam nedir?
    Daru's-Sulh nedir?
    Darülfünun nedir?
    Darüşşi̇fa nedir?
    Dava nedir?
    Davraniş Eği̇ti̇mi̇ nedir?
    Davranişçi Yaklaşim nedir?
    Davranişsal Ekonomi̇ nedir?
    Davranişsalcilik (Uluslararası İlişkiler) nedir?
    Dayanişma nedir?
    Değer Felsefesi̇ nedir?
    Değer Temelli̇ Pazarlama nedir?
    Değerler nedir?
    Değerler Eği̇ti̇mi̇ nedir?
    Dei̇zm nedir?
    Delalet nedir?
    Demi̇r Kafes nedir?
    Demografi̇ / Nüfusbi̇li̇m nedir?
    Demokrasi̇ nedir?
    Deneyci̇li̇k nedir?
    Deneysel Psi̇koloji̇ nedir?
    Denge nedir?
    Depresyon nedir?
    Devlet nedir?
    Devletçi̇li̇k nedir?
    Devşi̇rme Si̇stemi̇ nedir?
    Diş Borç nedir?
    Diş Kaynak Kullanimi nedir?
    Diş Poli̇ti̇ka nedir?
    Diş Ti̇caret nedir?
    Diş Yardim Ve İnsani̇ Yardim nedir?
    Dişsallik (Ekonomi) nedir?
    Di̇aspora nedir?
    Di̇füzyoni̇zm nedir?
    Di̇ji̇tal Eri̇şi̇m nedir?
    Di̇ji̇tal Eşi̇tsi̇zli̇k nedir?
    Di̇ji̇tal İleti̇şi̇m Ağlari nedir?
    Di̇kkat nedir?
    Di̇kkat Eksi̇kli̇ği̇ Hi̇perakti̇vi̇te Bozukluğu nedir?
    Di̇ktatörlük nedir?
    Di̇l nedir?
    Di̇l Bi̇lgi̇si̇ nedir?
    Di̇l Bi̇li̇mi̇ nedir?
    Di̇l Bi̇li̇msel Antropoloji̇ nedir?
    Di̇l Geli̇şi̇mi̇ nedir?
    Di̇n (Dinler Tarihi) nedir?
    Di̇n (İlahiyat) nedir?
    Di̇n Psi̇koloji̇si̇ nedir?
    Di̇ploma nedir?
    Di̇plomasi̇ nedir?
    Di̇plomasi̇ Tari̇hi̇ nedir?
    Di̇van Edebi̇yati nedir?
    Di̇van-I Hümayun nedir?
    Di̇yanet İşleri̇ Başkanliği nedir?
    Doğa Felsefesi̇ nedir?
    Doğal Afetler nedir?
    Doğal Hukuk nedir?
    Doğruluk nedir?
    Doğu Asya Düşüncesi nedir?
    Dolari̇zasyon nedir?
    Dua nedir?
    Duygu nedir?
    Duyu Ve Duyum nedir?
    Dünya Si̇stemleri̇ Teori̇si̇ nedir?
    Dürüstlük Kurali nedir?
    Düşünme nedir?
    Düyun-I Umumiye nedir?
    Edebi̇ Kanon nedir?
    Edebi̇yat nedir?
    Edebi̇yat Geleneği̇ nedir?
    Edep nedir?
    Edi̇msel Koşullanma nedir?
    Ege Sorunu nedir?
    Egemenli̇k (Siyaset Bilimi) nedir?
    Egemenli̇k (Uluslararası İlişkiler) nedir?
    Eği̇ti̇m nedir?
    Eği̇ti̇m Amaçlari nedir?
    Eği̇ti̇m Antropoloji̇si̇ nedir?
    Eği̇ti̇m Ekonomi̇si̇ nedir?
    Eği̇ti̇m Felsefesi̇ nedir?
    Eği̇ti̇m Hukuku nedir?
    Eği̇ti̇m Planlamasi nedir?
    Eği̇ti̇m Poli̇ti̇kasi nedir?
    Eği̇ti̇m Programi nedir?
    Eği̇ti̇m Psi̇koloji̇si̇ nedir?
    Eği̇ti̇m Sosyoloji̇si̇ nedir?
    Eği̇ti̇m Tari̇hi̇ nedir?
    Eği̇ti̇m Teknoloji̇si̇ nedir?
    Eği̇ti̇m Yöneti̇mi̇ nedir?
    Eği̇ti̇mde Başari nedir?
    Eği̇ti̇mde Ölçme Ve Değerlendi̇rme nedir?
    Ehl-İ Beyt nedir?
    Ehl-İ Beyt (Edebiyat) nedir?
    Ehl-İ Sünnet nedir?
    Ehli̇yet (Hukuk) nedir?
    Ekoloji̇k Antropoloji̇ nedir?
    Ekonomi̇ nedir?
    Ekonomi̇ Poli̇ti̇k nedir?
    Ekonomi̇ Poli̇ti̇kalari nedir?
    Ekonomi̇de Di̇ji̇talleşme nedir?
    Ekonomi̇k Antropoloji̇ nedir?
    Ekonomi̇k Büyüme nedir?
    Ekonomi̇k Güven nedir?
    Ekonomi̇k Kalkinma nedir?
    Ekonomi̇k Paradokslar nedir?
    Ekonomi̇k Tuzaklar nedir?
    Ekspresyoni̇zm / Dişavurumculuk nedir?
    Elektroni̇k Pazarlama nedir?
    Elektroni̇k Ti̇caret nedir?
    Eleşti̇rel Teori̇ / Frankfurt Okulu nedir?
    Eleşti̇ri̇ nedir?
    Eman nedir?
    Emanet nedir?
    Emek nedir?
    Emi̇k Ve Eti̇k nedir?
    Emperyali̇zm nedir?
    Empresyoni̇zm / İzleni̇mci̇li̇k nedir?
    Emr-İ Bi̇'l-Ma'ruf Ve Nehy-İ Ani̇'l-Münker nedir?
    Enderun nedir?
    Endüstri̇ Ve Örgüt Psi̇koloji̇si̇ nedir?
    Enerji̇ Kaynaklari nedir?
    Enflasyon nedir?
    Enformasyon nedir?
    Engelli̇li̇k nedir?
    Engi̇zi̇syon nedir?
    Entegrasyon / Uyum nedir?
    Entelektüel / Aydin nedir?
    Enternasyonaller nedir?
    Ergenli̇k nedir?
    Ermeni̇ Ki̇li̇sesi̇ nedir?
    Esnek Çalişma Si̇stemleri̇ nedir?
    Esnekli̇k nedir?
    Esteti̇k nedir?
    Esteti̇k (Felsefe) nedir?
    Esteti̇k Eği̇ti̇mi̇ nedir?
    Eş'ari̇li̇k nedir?
    Eşi̇tli̇k nedir?
    Eşi̇tli̇k (Hukuk) nedir?
    Eti̇k (Eğitim) nedir?
    Eti̇k (Felsefe) nedir?
    Etki̇nli̇k nedir?
    Etni̇si̇te nedir?
    Etnometodoloji̇ nedir?
    Etnomüzi̇koloji̇ nedir?
    Etnosantri̇zm nedir?
    Etnosantri̇zm (Antropoloji) nedir?
    Evli̇li̇k Ve Boşanma nedir?
    Evli̇li̇k Ve Boşanma (İslam'da) nedir?
    Faal Akil nedir?
    Fai̇z nedir?
    Fai̇z (İslam'da) nedir?
    Fai̇z Dişi Fazla nedir?
    Fai̇zsi̇z Fi̇nans nedir?
    Faki̇rli̇k nedir?
    Fantasti̇k Edebi̇yat nedir?
    Farkliliklarin Yöneti̇mi̇ Ve Eşi̇tli̇k nedir?
    Faşi̇zm nedir?
    Fayda nedir?
    Federasyon nedir?
    Felsefe nedir?
    Femi̇ni̇zm nedir?
    Fenomenoloji̇ nedir?
    Feodali̇zm nedir?
    Feti̇h nedir?
    Fetret Devri̇ nedir?
    Fetva nedir?
    Fitrat nedir?
    Fi̇kri̇ Ve Sinai̇ Haklar nedir?
    Fi̇nansal Anali̇z Ve Planlama nedir?
    Fi̇nansal Ki̇ralama nedir?
    Fi̇nansal Kurumlar nedir?
    Fi̇nansal Muhasebe nedir?
    Fi̇nansal Pi̇yasalar nedir?
    Fi̇nansal Ri̇sk Ve Çeşi̇tleri̇ nedir?
    Fi̇nansal Yöneti̇m nedir?
    Fi̇rma Değerleme nedir?
    Fi̇tne nedir?
    Fi̇yatlandirma Strateji̇leri̇ nedir?
    Fi̇zi̇k / Bi̇yoloji̇k Antropoloji̇ nedir?
    Fonksi̇yonali̇zm nedir?
    Formel Ve Enformel Eği̇ti̇m nedir?
    Fotoğraf nedir?
    Fransiz Devri̇mi̇ nedir?
    Fütüri̇zm nedir?
    Fütüvvet nedir?
    Garbi̇yatçilik nedir?
    Gayr-İ Müsli̇m nedir?
    Gaza nedir?
    Gazel nedir?
    Gazeteci̇li̇k nedir?
    Geçi̇ci̇ Koruma nedir?
    Geçi̇ş Ri̇tüelleri̇ nedir?
    Gelenek Ve Görenek nedir?
    Geli̇r Dağilimi nedir?
    Geli̇şi̇m Kuramlari nedir?
    Geli̇şi̇m Psi̇koloji̇si̇ nedir?
    Gençli̇k nedir?
    Gerçeküstücülük nedir?
    Geti̇ri̇ nedir?
    Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k nedir?
    Gnosti̇si̇zm nedir?
    Goti̇k (Edebiyat) nedir?
    Göç nedir?
    Göçmen nedir?
    Gönüllülük nedir?
    Göreci̇li̇k nedir?
    Göstergebi̇li̇m nedir?
    Gözlem nedir?
    Gulam Si̇stemi̇ nedir?
    Güçler Dengesi̇ Ve Kutupluluk nedir?
    Güdü nedir?
    Günah Ve Sevap nedir?
    Güvenli̇k nedir?
    Haber nedir?
    Habi̇tus nedir?
    Hac Ve Umre nedir?
    Haçli Seferleri̇ nedir?
    Hadi̇s Ve Sünnet nedir?
    Hak (Hukuk) nedir?
    Hak Ve Batil (İslam'da) nedir?
    Haki̇kat (Tasavvuf) nedir?
    Hakkani̇yet nedir?
    Haksiz Fi̇i̇l nedir?
    Hali̇feli̇k nedir?
    Halk nedir?
    Halk Bi̇li̇mi̇ / Folklor nedir?
    Halkla İli̇şki̇ler nedir?
    Halvetã®Ye nedir?
    Haraç nedir?
    Harem nedir?
    Hari̇ci̇li̇k nedir?
    Haya nedir?
    Hayat nedir?
    Hegemonya (Siyaset Bilimi) nedir?
    Hegemonya (Uluslararası İlişkiler) nedir?
    Helal Ve Haram nedir?
    Hermeneuti̇k nedir?
    Hesap nedir?
    Heterodoksi̇ nedir?
    Hizlandiran nedir?
    Hi̇cret nedir?
    Hi̇dayet Ve Dalalet nedir?
    Hi̇drografya nedir?
    Hi̇kaye nedir?
    Hi̇kmet nedir?
    Hi̇lafet nedir?
    Hi̇ndui̇zm nedir?
    Hri̇sti̇yanlik nedir?
    Hukuk nedir?
    Hukuk Devleti̇ nedir?
    Hukuki̇ İşlem nedir?
    Hukuki̇ Pozi̇ti̇vi̇zm nedir?
    Hükumet Si̇stemleri̇ nedir?
    Hümani̇zm nedir?
    Hüsn Ve Kubh nedir?
    Irk nedir?
    Islahat Fermani nedir?
    İbadet nedir?
    İcma nedir?
    İç Deneti̇m nedir?
    İç Savaş nedir?
    İçeri̇k Çözümlemesi̇ nedir?
    İçti̇hat (Hukuk) nedir?
    İçti̇hat (İslam Hukuku) nedir?
    İdare nedir?
    İdeal Ti̇p nedir?
    İdeali̇zm (Felsefe) nedir?
    İdeali̇zm (Siyaset Bilimi) nedir?
    İdeali̇zm (Uluslararası İlişkiler) nedir?
    İdeoloji̇ nedir?
    İfti̇ra nedir?
    İhlas nedir?
    İhti̇da nedir?
    İkame nedir?
    İkli̇m Deği̇şi̇kli̇ği̇ Ve Küresel Isinma nedir?
    İkli̇m Kri̇zi̇ (Uluslararası İlişkiler) nedir?
    İkta Si̇stemi̇ nedir?
    İkti̇bas (Hukuk) nedir?
    İkti̇dar nedir?
    İleti̇şi̇m nedir?
    İlkel Toplum nedir?
    İlti̇zam Si̇stemi̇ nedir?
    İman nedir?
    İmge nedir?
    İmparatorluk nedir?
    İnfak nedir?
    İnfaz nedir?
    İngi̇li̇z Devri̇mi̇ nedir?
    İnsan Felsefesi̇ nedir?
    İnsan Haklari nedir?
    İnsan Kaynaklari Planlamasi nedir?
    İnsan Kaynaklari Yöneti̇mi̇ nedir?
    İnsani̇ Müdahale nedir?
    İnşacilik nedir?
    İnternet Bağimliliği nedir?
    İnti̇har nedir?
    İpek Yolu nedir?
    İrade Beyani nedir?
    İrti̇dat nedir?
    İslam nedir?
    İslam Ahlaki nedir?
    İslam Bi̇li̇mi̇ nedir?
    İslam Felsefesi̇ nedir?
    İslam İkti̇sadi nedir?
    İslam İşbi̇rli̇ği̇ Teşki̇lati nedir?
    İslamofobi̇ nedir?
    İstati̇sti̇k nedir?
    İsti̇naf nedir?
    İş Ahlaki nedir?
    İş Anali̇zleri̇ Ve İş Tasarimi nedir?
    İş Değerlemesi̇ nedir?
    İş Memnuni̇yeti̇ nedir?
    İş Sağliği Ve Güvenli̇ği̇ nedir?
    İş Ve İşletme Anali̇ti̇ği̇ nedir?
    İşaret Di̇li̇ nedir?
    İşgören / Personel Eği̇ti̇mi̇ nedir?
    İşgören / Personel Seçi̇mi̇ nedir?
    İşletme nedir?
    İşletme / Ti̇cari̇ İşletme Hukuku nedir?
    İşletme Yöneti̇mi̇ Ve Organi̇zasyon nedir?
    İşletmelerde Çatişma Yöneti̇mi̇ nedir?
    İşletmelerde Gruplar nedir?
    İşlevselci̇li̇k (Sosyoloji) nedir?
    İşlevselci̇li̇k (Uluslararası İlişkiler) nedir?
    İşraki̇li̇k nedir?
    İşsi̇zli̇k nedir?
    İti̇dal Ve Aşirilik nedir?
    İyi̇ Ni̇yet (Hukuk) nedir?
    İzleyi̇ci̇ nedir?
    Jakobeni̇zm nedir?
    Jeneoloji̇k Yöntem nedir?
    Jeomorfoloji̇ nedir?
    Jeopoli̇ti̇k nedir?
    Kabi̇le Ve Aşi̇ret nedir?
    Kader nedir?
    Kadiyani̇li̇k / Ahmedi̇ye nedir?
    Kadi̇ri̇li̇k nedir?
    Kafi̇ye nedir?
    Kalipyargilar nedir?
    Kali̇te Ve Akredi̇tasyon (Eğitim) nedir?
    Kali̇te Yöneti̇mi̇ nedir?
    Kalkinma Antropoloji̇si̇ nedir?
    Kampanya nedir?
    Kamu Borcu nedir?
    Kamu Hi̇zmeti̇ nedir?
    Kamu Poli̇ti̇kasi nedir?
    Kamu Yöneti̇mi̇ nedir?
    Kamuoyu nedir?
    Kamusal Alan nedir?
    Kanunlar İhti̇lafi nedir?
    Kapi̇tali̇zm nedir?
    Kapsayici Eği̇ti̇m nedir?
    Kar nedir?
    Kara Veba nedir?
    Karadeni̇z Ekonomi̇k İşbi̇rli̇ği̇ Teşki̇lati nedir?
    Karakter Eği̇ti̇mi̇ nedir?
    Karar (Hukuk) nedir?
    Karar Verme nedir?
    Kari̇katür nedir?
    Kari̇yer Ve Yetenek Yöneti̇mi̇ nedir?
    Karma Ekonomi̇ Si̇stemi̇ nedir?
    Kartografya nedir?
    Kasi̇de nedir?
    Kast Si̇stemi̇ nedir?
    Kategori̇ nedir?
    Katilarak Gözlem (Antropoloji) nedir?
    Katilim Bankaciliği nedir?
    Katoli̇kli̇k nedir?
    Kaygi Bozukluklari nedir?
    Kendi̇ Kaderi̇ni̇ Tayi̇n nedir?
    Keşi̇fler nedir?
    Kibris Sorunu nedir?
    Kidem-İ Alem nedir?
    Kir Ve Köy Sosyoloji̇si̇ nedir?
    Kir Yerleşmeleri̇ Ve Kir Meskenleri̇ nedir?
    Kirsal Antropoloji̇ nedir?
    Kisa Süreli̇ Bellek nedir?
    Kisas nedir?
    Kiskançlik nedir?
    Kiyamet nedir?
    Kiyas nedir?
    Kiyas (İslam'da) nedir?
    Kiymetli̇ Evrak nedir?
    Kizilay (Türki̇ye Kizilay Derneği̇) nedir?
    Ki̇bi̇r nedir?
    Ki̇li̇se nedir?
    Ki̇mli̇k nedir?
    Ki̇ni̇kler nedir?
    Ki̇şi̇ Ve Ki̇şi̇li̇k (Hukuk) nedir?
    Ki̇şi̇li̇k nedir?
    Ki̇şi̇li̇k Bozukluklari nedir?
    Ki̇şi̇li̇k Kuramlari nedir?
    Ki̇şi̇li̇k Testleri̇ nedir?
    Ki̇tab-I Mukaddes nedir?
    Ki̇tle İmha Si̇lahlari nedir?
    Klasi̇k Koşullanma nedir?
    Klasi̇k Mantik nedir?
    Klasi̇si̇zm nedir?
    Kli̇matoloji̇ nedir?
    Kli̇ni̇k Psi̇koloji̇ nedir?
    Kolekti̇f Bi̇li̇nç Ve Vi̇cdan nedir?
    Kolekti̇vi̇zm nedir?
    Kolluk Faali̇yeti̇ nedir?
    Komüni̇zm nedir?
    Konfederasyon nedir?
    Konjonktür nedir?
    Konsensus nedir?
    Korumacilik nedir?
    Kozmoloji̇ (Antropoloji) nedir?
    Kozmoloji̇ (Felsefe) nedir?
    Kozmopoli̇tani̇zm nedir?
    Kral Yolu nedir?
    Kri̇pto Para nedir?
    Kri̇z nedir?
    Kur nedir?
    Kur'an-I Keri̇m nedir?
    Kurban nedir?
    Kurmaca nedir?
    Kurum nedir?
    Kurumsal Yöneti̇m nedir?
    Kusur (Hukuk) nedir?
    Kuşak Ve Yol Gi̇ri̇şi̇mi̇ nedir?
    Kuşkuculuk nedir?
    Kutsal nedir?
    Kuvvetler Ayriliği nedir?
    Küfür (İslam'da) nedir?
    Külli̇ler nedir?
    Kült nedir?
    Kültür Endüstri̇si̇ nedir?
    Kültür Felsefesi̇ nedir?
    Kültür Ve Ki̇şi̇li̇k Yaklaşimi nedir?
    Kültürel Antropoloji̇ nedir?
    Kültürel Benzerli̇k Ve Farklar nedir?
    Kültürel İncelemeler nedir?
    Kültürleşme nedir?
    Küresel Yöneti̇şi̇m nedir?
    Küreselleşme nedir?
    Lai̇kli̇k nedir?
    Li̇berali̇zm (Siyaset Bilimi) nedir?
    Li̇berali̇zm (Uluslararası İlişkiler) nedir?
    Li̇berteryeni̇zm nedir?
    Li̇derli̇k nedir?
    Lobi̇ci̇li̇k nedir?
    Loji̇sti̇k Ve Tedari̇k Zi̇nci̇ri̇ Yöneti̇mi̇ nedir?
    Lozan Antlaşmasi nedir?
    Mabet nedir?
    Madde Bağimliliği nedir?
    Magazi̇n nedir?
    Magna Carta nedir?
    Mahkeme nedir?
    Mahremi̇yet nedir?
    Makasidü'ş-Şeri̇a nedir?
    Makroekonomi̇ nedir?
    Makyaveli̇zm nedir?
    Mali̇ye nedir?
    Mali̇yet Muhasebesi̇ nedir?
    Mali̇yet Yöneti̇mi̇ nedir?
    Mamul/Ürün nedir?
    Manda Si̇stemi̇ nedir?
    Mani̇hei̇zm nedir?
    Mantik nedir?
    Maoi̇zm nedir?
    Mari̇fet nedir?
    Marji̇nal Fayda nedir?
    Marka Değeri̇ nedir?
    Marksi̇zm nedir?
    Materyali̇zm nedir?
    Matüri̇di̇li̇k nedir?
    Mecaz nedir?
    Mecusi̇li̇k (Zerdüştçülük) nedir?
    Medya nedir?
    Mehdi̇ nedir?
    Melami̇li̇k nedir?
    Melek nedir?
    Menkul Kiymet Borsalari nedir?
    Menkul Kiymetler nedir?
    Meri̇tokrasi̇ nedir?
    Merkanti̇li̇zm nedir?
    Merkez-Çevre Modeli̇ nedir?
    Mesi̇h nedir?
    Mesleki̇ Ve Tekni̇k Eği̇ti̇m nedir?
    Mesnevi̇ nedir?
    Meşrui̇yet Ve Türleri̇ nedir?
    Meşruti̇yet nedir?
    Meşşai̇li̇k nedir?
    Meta Ve Metalaşma nedir?
    Metafi̇zi̇k nedir?
    Metafor nedir?
    Meti̇nlerarasilik nedir?
    Mevlevi̇li̇k nedir?
    Mevlevi̇li̇k (Kültür-Sanat) nedir?
    Mevzuat nedir?
    Mezhep nedir?
    Mi̇kroekonomi̇ nedir?
    Mi̇llet Si̇stemi̇ nedir?
    Mi̇lletler Cemi̇yeti̇ nedir?
    Mi̇lli̇ Eği̇ti̇m nedir?
    Mi̇lli̇yetçi̇li̇k nedir?
    Mi̇sak-I Mi̇lli̇ nedir?
    Mi̇sti̇si̇zm (Edebiyat) nedir?
    Mi̇syonerli̇k nedir?
    Moda nedir?
    Moderni̇te Ve Moderni̇zm nedir?
    Modernleşme nedir?
    Monarşi̇ nedir?
    Monarşi̇ (Tarih) nedir?
    Monasti̇si̇zm (Ruhbanlik) nedir?
    Monroe Doktri̇ni̇ nedir?
    Montrö Boğazlar Sözleşmesi̇ nedir?
    Moti̇vasyon (Eğitim) nedir?
    Moti̇vasyon (İşletme) nedir?
    Muahede nedir?
    Muci̇ze nedir?
    Muhafazakarlik nedir?
    Muhasebe nedir?
    Muhasebe Ve Fi̇nansal Raporlama Standartlari nedir?
    Mukataa nedir?
    Musi̇bet nedir?
    Mutezi̇le nedir?
    Mülki̇yet nedir?
    Mülteci̇ nedir?
    Münafik nedir?
    Müsadere nedir?
    Müşteri̇ İli̇şki̇leri̇ Yöneti̇mi̇ nedir?
    Müzakere nedir?
    Nakşi̇bendi̇li̇k nedir?
    Namaz nedir?
    Nasyonal Sosyali̇zm nedir?
    Nato nedir?
    Naturali̇zm nedir?
    Nedenselli̇k Baği (Hukuk) nedir?
    Nefs nedir?
    Neo-Li̇berali̇zm nedir?
    Nesi̇l nedir?
    Ni̇cel Araştirma Yöntemleri̇ nedir?
    Ni̇hi̇li̇zm nedir?
    Ni̇rvana/Ni̇bbana nedir?
    Ni̇tel Araştirma Yöntemleri̇ nedir?
    Normati̇f Teori̇ nedir?
    Nöropsi̇koloji̇ nedir?
    Nöropsi̇koloji̇k Testler nedir?
    Nur nedir?
    Nusayri̇li̇k nedir?
    Nüfus Coğrafyasi nedir?
    Nükleer Yayginlaşma nedir?
    Objekti̇fli̇k Ve Subjekti̇fli̇k nedir?
    Obsesi̇f-Kompulsi̇f Bozukluk nedir?
    Okul nedir?
    Okul İkli̇mi̇ nedir?
    Okul Öncesi̇ Eği̇ti̇m nedir?
    Okul Rehberli̇ği̇ nedir?
    Oli̇garşi̇ nedir?
    Ontoloji̇/Varlikbi̇li̇m nedir?
    Organi̇zasyon nedir?
    Orta Çağ Felsefesi̇ nedir?
    Ortadoğu nedir?
    Ortodoks Ki̇li̇sesi̇ nedir?
    Oruç nedir?
    Osmanli Coğrafya Çalişmalari nedir?
    Osmanli Eği̇ti̇m Hayati nedir?
    Osmanli İskan Poli̇ti̇kasi nedir?
    Osmanli Taşra Teşki̇lati nedir?
    Osmanli Toprak Si̇stemi̇ nedir?
    Oti̇zm (Oti̇zm Spektrum Bozukluğu) nedir?
    Otori̇ter Reji̇mler nedir?
    Otori̇teryani̇zm nedir?
    Oy nedir?
    Oyun Teori̇si̇ nedir?
    Öfke nedir?
    Öğrenci̇ nedir?
    Öğrenme Kazanimlari nedir?
    Öğrenme Kuramlari nedir?
    Öğrenme Ortami nedir?
    Öğrenme Yöntemi̇ nedir?
    Öğreti̇m Süreci̇ nedir?
    Öğreti̇m Yöntemi̇ nedir?
    Öğretmen nedir?
    Ölüm (Dinler Tarihi) nedir?
    Ölüm (Felsefe) nedir?
    Örf Ve Adet nedir?
    Örf Ve Adet (İslam'da) nedir?
    Örgün Ve Yaygin Eği̇ti̇m nedir?
    Örgüt nedir?
    Örgüt Bağliliği nedir?
    Örgüt Kültürü nedir?
    Örgüt Teori̇leri̇ nedir?
    Örgütleme (İşletme) nedir?
    Örgütlerde Deği̇şi̇m Yöneti̇mi̇ nedir?
    Örgütlerde İleti̇şi̇m nedir?
    Örgütsel Davraniş nedir?
    Öşür nedir?
    Ötanazi̇ nedir?
    Öteki̇leşme nedir?
    Özcülük nedir?
    Özel Eği̇ti̇m nedir?
    Özel-Kamu Ortakliği nedir?
    Özgürlük nedir?
    Pagani̇zm nedir?
    Pani̇slami̇zm nedir?
    Panslavi̇zm nedir?
    Para nedir?
    Para Aldanimi nedir?
    Paranin Dolaşim Hizi nedir?
    Paranin Zaman Değeri̇ nedir?
    Parasal Geni̇şleme nedir?
    Parlamenter Si̇stem nedir?
    Parnas Ekolü nedir?
    Parti̇ Si̇stemleri̇ nedir?
    Parti̇zanlik nedir?
    Patri̇monyali̇zm nedir?
    Pazarlama Yöneti̇mi̇ nedir?
    Performans Yöneti̇mi̇ nedir?
    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (Opec) nedir?
    Peygamberli̇k nedir?
    Pi̇yasalar Ve Türleri̇ nedir?
    Planlama Ve Kontrol (İşletme) nedir?
    Plürali̇zm/Çoğulculuk (Siyaset Bilimi) nedir?
    Poeti̇ka nedir?
    Popüler Kültür nedir?
    Popüli̇zm nedir?
    Portföy Yöneti̇mi̇ nedir?
    Postmodern Edebi̇yat nedir?
    Postmodern Eği̇ti̇m nedir?
    Postmoderni̇te Ve Postmoderni̇zm nedir?
    Pozi̇ti̇f Ayrimcilik nedir?
    Pozi̇ti̇vi̇zm (Felsefe) nedir?
    Pozi̇ti̇vi̇zm (Uluslararası İlişkiler) nedir?
    Pragmati̇zm nedir?
    Proje Yöneti̇mi̇ nedir?
    Proletarya nedir?
    Propaganda nedir?
    Protestanlik nedir?
    Psi̇kanali̇ti̇k Yaklaşim nedir?
    Psi̇kofarmakoloji̇ nedir?
    Psi̇koloji̇ nedir?
    Psi̇koloji̇de Araştirma Yöntemleri̇ nedir?
    Psi̇kometri̇ nedir?
    Psi̇kopatoloji̇ nedir?
    Psi̇koterapi̇ Tekni̇kleri̇ nedir?
    Radi̇kalleşme nedir?
    Rafi̇zi̇li̇k nedir?
    Rasyonel Seçi̇m Teori̇si̇ nedir?
    Rasyonelli̇k nedir?
    Reali̇zm (Edebiyat Ve Görsel Sanatlarda) nedir?
    Reali̇zm (Felsefe) nedir?
    Reali̇zm (Uluslararası İlişkiler) nedir?
    Refah Devleti̇ nedir?
    Referandum nedir?
    Reform nedir?
    Rekabet nedir?
    Rekabet Hukuku nedir?
    Reklam nedir?
    Resesyon nedir?
    Retori̇k nedir?
    Revi̇zyoni̇zm nedir?
    Reyti̇ng nedir?
    Ri̇fai̇li̇k nedir?
    Ri̇sk Toplumu nedir?
    Ri̇sk Ve Türleri̇ nedir?
    Ri̇sk Yöneti̇mi̇ nedir?
    Ri̇tüeller nedir?
    Ri̇ya nedir?
    Roman nedir?
    Romanti̇zm nedir?
    Romanti̇zm (Edebiyat) nedir?
    Rönesans nedir?
    Rönesans Felsefesi̇ nedir?
    Ruh Ve Beden Problemi̇ nedir?
    Rui̇zm/Konfüçyani̇zm nedir?
    Rüşvet nedir?
    Sabir nedir?
    Sabi̇i̇li̇k/Mandei̇zm nedir?
    Sadabad Pakti nedir?
    Sağ Ve Sol (Siyaset) nedir?
    Sağduyu nedir?
    Sağlik Antropoloji̇si̇/Tibbi̇ Antropoloji̇ nedir?
    Sağlik Psi̇koloji̇si̇ nedir?
    Sağlik Sosyoloji̇si̇ nedir?
    Sahabe nedir?
    Saldirganlik nedir?
    Sanal İşletme/Örgüt nedir?
    Sanayi̇ Coğrafyasi nedir?
    Sanayi̇ Sonrasi Toplum nedir?
    Sanayi̇leşme nedir?
    Sansür nedir?
    Satin Alma Gücü Pari̇tesi̇ nedir?
    Savaş nedir?
    Savunma Mekani̇zmalari nedir?
    Sayisal Karar Verme Tekni̇kleri̇ nedir?
    Sayiştay / Di̇van-I Muhasebat nedir?
    Sebepsi̇z Zengi̇nleşme nedir?
    Seçi̇m Si̇stemleri̇ nedir?
    Seçki̇nler/Eli̇tler nedir?
    Seçmen Davranişi nedir?
    Sekülerleşme nedir?
    Sembol nedir?
    Semboli̇k Antropoloji̇ nedir?
    Semboli̇k Etki̇leşi̇mci̇li̇k nedir?
    Semboli̇zm nedir?
    Senaryo nedir?
    Sendi̇kalar nedir?
    Sened-İ İtti̇fak nedir?
    Senusi̇li̇k nedir?
    Sermaye Mali̇yeti̇ nedir?
    Sermaye Pi̇yasalari nedir?
    Sevr Antlaşmasi nedir?
    Seyahatname nedir?
    Sezgi̇ci̇li̇k nedir?
    Siğinmaci nedir?
    Si̇ber Kültür nedir?
    Si̇ber Zorbalik nedir?
    Si̇gorta (Hukuk) nedir?
    Si̇hi̇zm nedir?
    Si̇lahlarin Kontrolü nedir?
    Si̇nema nedir?
    Si̇vi̇l Di̇n nedir?
    Si̇vi̇l Toplum nedir?
    Si̇yasal Geli̇şme nedir?
    Si̇yasal Güven nedir?
    Si̇yasal İleti̇şi̇m nedir?
    Si̇yasal Kültür nedir?
    Si̇yasal Parti̇ler nedir?
    Si̇yasal Toplumsallaşma nedir?
    Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ / Si̇yasal Bi̇li̇m nedir?
    Si̇yaset Felsefesi̇ nedir?
    Si̇yaset Psi̇koloji̇si̇ nedir?
    Si̇yasi̇ Coğrafya nedir?
    Si̇yasi̇ Davraniş nedir?
    Si̇yasi̇ Eti̇k nedir?
    Si̇yasi̇ Kutuplaşma nedir?
    Si̇yasi̇ Tari̇h nedir?
    Si̇yer nedir?
    Sofi̇stler nedir?
    Soğuk Savaş nedir?
    Sorumluluk nedir?
    Sorumluluk (Hukuk) nedir?
    Sosyal / Toplumsal Deği̇şme nedir?
    Sosyal / Toplumsal Eylem nedir?
    Sosyal / Toplumsal Gruplar (Antropoloji) nedir?
    Sosyal / Toplumsal Gruplar (Sosyoloji) nedir?
    Sosyal / Toplumsal Haklar nedir?
    Sosyal / Toplumsal Hareketler nedir?
    Sosyal / Toplumsal Hareketli̇li̇k nedir?
    Sosyal / Toplumsal İli̇şki̇ nedir?
    Sosyal / Toplumsal Pazarlama nedir?
    Sosyal / Toplumsal Psi̇koloji̇ nedir?
    Sosyal / Toplumsal Refah nedir?
    Sosyal / Toplumsal Rol nedir?
    Sosyal / Toplumsal Sermaye nedir?
    Sosyal / Toplumsal Sorunlar nedir?
    Sosyal / Toplumsal Statü nedir?
    Sosyal / Toplumsal Tabakalaşma nedir?
    Sosyal / Toplumsal Tari̇h nedir?
    Sosyal Bi̇li̇mler nedir?
    Sosyal Darwi̇ni̇zm nedir?
    Sosyal Demokrasi̇ nedir?
    Sosyal Etki̇ nedir?
    Sosyal Geli̇şi̇m nedir?
    Sosyal Medya nedir?
    Sosyal Öğrenme Ve Model Alma nedir?
    Sosyal Si̇yaset nedir?
    Sosyal Teori̇ nedir?
    Sosyali̇zasyon Ve Kültürleme nedir?
    Sosyali̇zm nedir?
    Sosyalleşme/Toplumsallaşma nedir?
    Sosyoloji̇/Toplumbi̇li̇m nedir?
    Soy nedir?
    Soykirim nedir?
    Sömürgeci̇li̇k nedir?
    Sözleşme (Hukuk) nedir?
    Sözlü Tari̇h nedir?
    Sözlükbi̇li̇m nedir?
    Spekülasyon Ve Mani̇pülasyon nedir?
    Stoacilik nedir?
    Stok Yöneti̇mi̇ nedir?
    Strateji̇k Yöneti̇m nedir?
    Stres nedir?
    Stres Yöneti̇mi̇ nedir?
    Suç nedir?
    Sudur nedir?
    Sürdürülebi̇li̇rli̇k nedir?
    Süryani̇ler nedir?
    Sykes-Pi̇cot Anlaşmasi nedir?
    Şamani̇zm nedir?
    Şanghay İşbi̇rli̇ği̇ Örgütü nedir?
    Şark Meselesi̇ nedir?
    Şarki̇yatçilik nedir?
    Şehi̇r Coğrafyasi nedir?
    Şehi̇r Sosyoloji̇si̇ nedir?
    Şehi̇tli̇k Ve Gazi̇li̇k nedir?
    Şemalar nedir?
    Şer'i̇ye Si̇ci̇lleri̇ nedir?
    Şerh nedir?
    Şeri̇at nedir?
    Şeytan nedir?
    Şeytan (İslam'da) nedir?
    Şi̇ddet nedir?
    Şi̇i̇li̇k nedir?
    Şi̇i̇r nedir?
    Şi̇i̇r (Klasik Edebiyat'ta) nedir?
    Şi̇ntoi̇zm nedir?
    Şi̇rk nedir?
    Şi̇rket (Hukuk) nedir?
    Şi̇zofreni̇ nedir?
    Şura nedir?
    Şükür nedir?
    Taci̇r (Hukuk) nedir?
    Tahki̇m nedir?
    Tahri̇r Defterleri̇ nedir?
    Takas nedir?
    Takva nedir?
    Talep Ve Beli̇rleyi̇ci̇leri̇ nedir?
    Talmud nedir?
    Tamamlayicilik nedir?
    Tanri nedir?
    Tanzi̇mat Fermani nedir?
    Tarim nedir?
    Tarim Ekonomi̇si̇ nedir?
    Tari̇h nedir?
    Tari̇h Felsefesi̇ nedir?
    Tari̇hi̇ Coğrafya nedir?
    Tari̇hsel Sosyoloji̇ nedir?
    Tari̇kat nedir?
    Tasarruf nedir?
    Tasavvuf nedir?
    Tasavvur nedir?
    Tasdi̇k / Yargi (Mantık) nedir?
    Tazmi̇nat (Hukuk) nedir?
    Tehci̇r Kanunu nedir?
    Teknoloji̇ Ve İnovasyon Yöneti̇mi̇ nedir?
    Temel Eği̇ti̇m nedir?
    Temi̇zli̇k (İslam'da) nedir?
    Temyi̇z (Hukuk) nedir?
    Tercüme nedir?
    Teröri̇zm nedir?
    Tesli̇s nedir?
    Teşki̇lat-I Esasi̇ye nedir?
    Tevekkül nedir?
    Tevhi̇d nedir?
    Tevhi̇d-İ Tedri̇sat Kanunu nedir?
    Ti̇ranlik nedir?
    Ti̇yatro (Türk Edebiyatı) nedir?
    Toplu İş İli̇şki̇leri̇ nedir?
    Toplum Sözleşmesi̇ nedir?
    Toplumsal Hafiza nedir?
    Toprak Coğrafyasi nedir?
    Totali̇tari̇zm nedir?
    Totali̇ter Reji̇m nedir?
    Totemi̇zm nedir?
    Töre nedir?
    Tövbe nedir?
    Trafi̇k Ve Ulaşim Psi̇koloji̇si̇ nedir?
    Truman Doktri̇ni̇ Ve Marshall Yardimi nedir?
    Turancilik nedir?
    Turi̇zm Coğrafyasi nedir?
    Tutum nedir?
    Tutundurma nedir?
    Tüba (Türkiye Bilimler Akademisi) nedir?
    Tübi̇tak (Türki̇ye Bi̇li̇msel Ve Teknoloji̇k Araştirma Kurumu) nedir?
    Tüketi̇ci̇ Davranişi nedir?
    Tüketi̇m nedir?
    Tüketi̇m Kültürü nedir?
    Türev / Fi̇nansal Pi̇yasalar nedir?
    Türkçülük nedir?
    Türki̇ye Coğrafyasi nedir?
    Tüzel Ki̇şi̇ nedir?
    Ulaşim Coğrafyasi nedir?
    Ulus-Devlet nedir?
    Uluslararasi Hukuk nedir?
    Uluslararasi İli̇şki̇ler nedir?
    Uluslararasi İnsan Kaynaklari Yöneti̇mi̇ nedir?
    Uluslararasi İşletmeci̇li̇k nedir?
    Uluslararasi Pazarlama nedir?
    Uluslararasi Reji̇mler nedir?
    Uluslararasi Si̇yasal Ekonomi̇ nedir?
    Uluslararasi Toplum nedir?
    Uluslararasilaşma (Eğitim) nedir?
    Uygarlik Tari̇hi̇ nedir?
    Uyku Ve Rüya nedir?
    Uzun Süreli̇ Bellek nedir?
    Ücret nedir?
    Ücret Si̇stemleri̇ nedir?
    Ücret Yöneti̇mi̇ nedir?
    Ümmet nedir?
    Üni̇versi̇te nedir?
    Üreti̇m Planlama Ve Kontrolü nedir?
    Üreti̇m Si̇stemleri̇ nedir?
    Üreti̇m Tarzi (Antropoloji) nedir?
    Üreti̇m Ve Operasyon Yöneti̇mi̇ nedir?
    Üstkurmaca nedir?
    Vaaz nedir?
    Vahdet-İ Vücud nedir?
    Vahi̇y nedir?
    Vak'a-İ Hayri̇ye nedir?
    Vakif nedir?
    Vakif (İslam'da) nedir?
    Varoluşçuluk nedir?
    Varoluşçuluk (Psikoloji) nedir?
    Vatandaş Ve Vatandaşlik nedir?
    Vatandaşlik (Hukuk) nedir?
    Vatanseverli̇k nedir?
    Vergi̇ nedir?
    Vergi̇ (Hukuk) nedir?
    Veri̇ / Data nedir?
    Veri̇mli̇li̇k nedir?
    Vezi̇n nedir?
    Yabanci nedir?
    Yabanci Düşmanliği (Zenofobi̇) nedir?
    Yabanci Para İşlemleri̇ nedir?
    Yabanci Sermaye nedir?
    Yabancilaşma nedir?
    Yahudi̇li̇k nedir?
    Yaki̇n nedir?
    Yalan nedir?
    Yapay Zeka Ve Maki̇ne Öğrenmesi̇ nedir?
    Yapilaşma Teori̇si̇ nedir?
    Yapisal İşlevselci̇li̇k nedir?
    Yapisalcilik nedir?
    Yapisöküm nedir?
    Yaptirim (Hukuk) nedir?
    Yardimlaşma nedir?
    Yargi nedir?
    Yargitay nedir?
    Yasama nedir?
    Yaş Gruplari nedir?
    Yaşam Felsefesi̇ nedir?
    Yaşlanma nedir?
    Yaşlilik nedir?
    Yatirim nedir?
    Yatirim Projeleri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ nedir?
    Yayin nedir?
    Yeni̇ Di̇ni̇ Hareketler nedir?
    Yeni̇ Sağ nedir?
    Yerel Yöneti̇mler nedir?
    Yesevi̇li̇k nedir?
    Yeşi̇l Teori̇ (Uluslararası İlişkiler) nedir?
    Yeşi̇lay nedir?
    Yetenek nedir?
    Yeti̇şki̇nli̇k nedir?
    Yezi̇di̇li̇k (Ezi̇di̇li̇k) nedir?
    Yorum (Hukuk) nedir?
    Yorumsamaci Antropoloji̇ nedir?
    Yök (Yükseköğreti̇m Kurulu) nedir?
    Yöneti̇m nedir?
    Yöneti̇m Bi̇li̇şi̇m Si̇stemleri̇ nedir?
    Yöneti̇m Muhasebesi̇ nedir?
    Yöneti̇m Yaklaşimlari nedir?
    Yöneti̇şi̇m nedir?
    Yöneylem Araştirmasi nedir?
    Yumuşak Güç nedir?
    Yükleme Kurami nedir?
    Yüklenti̇ nedir?
    Yürütme nedir?
    Zarar (Hukuk) nedir?
    Zeka (Eğitim) nedir?
    Zeka (Psikoloji) nedir?
    Zeka Testleri̇ nedir?
    Zekat nedir?
    Zi̇hi̇n Felsefesi̇ nedir?
    Zi̇hi̇nsel Geli̇şi̇m Bozukluklari nedir?
    Zi̇raat Coğrafyasi nedir?
    Zorunlu Eği̇ti̇m nedir?
    Zulüm nedir?
    Zühd nedir?