Maliye Bakanlığı sadece özel sektöre değil kamu kurumları ve özerk
kuruluşlara da göz açtırmıyor. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın 2009 faaliyet raporuna göre Maliye, borsanın 2004-2008 yılları arasındaki işlemleri
nedeniyle ödenmesi gereken ancak ödenmeyen vergi tespit edip 77 milyon lira ceza kesti. Borsa yöneticilerinden edinilen bilgilere göre Maliye,
İMKB’nin veri yayını, terminal gelirleri, endeks lisans gelirleri ve kitap
satışları gibi faaliyetlerini ‘ticari kazanç’ sayarak bu gelirlerden KDV
kesilmesi gerektiğinden yola çıkarak kuruma ceza kesti. İMKB gelirlerinin
Hazine’ye aktarıldığını belirten yetkililer, konunun uzun süredir tartışmalı olduğunu belirterek, Maliye’nin yine de KDV kesilmediği için ‘özel usülsüzlük cezası’ kestiğini ifade ettiler.

KURUMLAR VERGİSİ DE ÖDEYECEK

İMKB’nin 2009 faaliyet raporunda “Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Bakanlık Makamı görüşüne göre İMKB’nin kota alma ücretleri, kotta kalma ücretleri, her nevi tescil ve borsa payları ve üye aidatları dışındaki isteğe bağlı ve
hizmet karşılığı elde ettiği diğer gelirleri dolayısıyla bir iktisadi işletme oluşmakta ve kurumlar vergisi mükellefiyeti tesisi gerekmektedir” denilerek kurumun bundan sonra kurumlar vergisi ödeyeceği de ifade ediliyor.
Raporda Maliye Bakanlığı’nın görüşüne istinaden İMKB’nin iktisadi işletme
kapsamındaki gelirleri ile ilgili olarak 1 Temmuz 2008 tarihi
itibarıyla İMKB İktisadi İşletmesi adına vergi mükellefiyeti tesis
edildiği belirtilerek vergi cezası ile ilgili şöyle deniliyor: “2004, 2005, 2006,
2007 ve 2008 / Ocak - Eylül dönemleri ile ilgili olarak Gelirler Kontrolörlüğü tarafından vergi incelemesi yapılmış olup İMKB doğabilecek vergi  ükümlülükleri için 2008 finansal tablolarında 77.690.621 TL karşılık ayırmıştır. 2009 yılında T.C. Maliye Bakanlığı ile yapılan uzlaşma neticesinde
anılan döneme ilişkin vergi yükümlülüğü olarak gecikme faizleri ve özel usulsüzlük cezaları ile birlikte toplam 5.199.781 TL ödeme yapılmıştır.”

YATIRIMCI SMS İLE BİLGİLENDİRİLECEK

İMKB artık Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na gelen bildirimleri ceplere SMS atarak borsa yatırımcılarını bilgilendirecek. Faaliyet raporuna göre KAP'a gelen bildirimlerin mümkün olduğu kadar fazla kişiye ulaştırılması hedefi
çerçevesinde, kısa mesaj (SMS) kanalı ile bilginin dağıtılması önerisi benimsendi. Mevcut durumda bildirimlerin bir kısa mesaj ile gönderilemeyecek kadar uzun olabilmesi, tablo, PDF ek dosya içermesi gibi nedenlerle bildirimin tümünün yerine, özet/konu bölümünün kısa mesaj olarak gönderilmesi konusunda ön çalışmalara başlandı.

Borsada anlaşmazlık azaldı

Faaliyet raporuna göre borsada 450’nin üstüne çıkan uyuşmazlık ve 300’ün üstüne çıkan disiplin dosyaları kriz yılı olmasına rağmen azalarak 50’nin altına indi. İMKB açıklamasında “Ekonomik kriz dönemlerinde artan, diğer
zamanlarda azalan uyuşmazlıklar; mevzuat ile piyasa dinamikleri göz önünde bulundurularak, piyasa uygulayıcılarına yol gösterici olacak şekilde çözüme kavuşturulmaktadır. Şikâyetlerin 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren azalmasında, İMKB’nin aldığı uygulamayı aydınlatıcı kararların yanı sıra, gelişen teknoloji ve mevzuattaki ihtilafa neden olan noktalardaki
eksikliklerin giderilmiş olmasının da büyük etkisi olduğu görülmektedir” denildi.

2009 kârını patlattı

İMKB, Maliye’nin kestiği cezayı, 2008’de karşılık olarak ayırdı. Böylece borsanın kârı 19 milyon liraya geriledi. Ancak 2009’da uzlaşma isteyip
masaya oturan yönetim, cezayı 5.2 milyona kadar indirmeyi başardı. Geri kalan 72 milyon lira 2009 kârına eklenince kurumun kârı da 2009’da 6 kat artarak 19 milyon liradan 123.8 milyon liraya fırladı.

GAZETE HABERTÜRK - RAHİM AK


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
Kalan karakter : 2000
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme