SOKAK HAMBURGERCİSİ!

Uzakdoğulu sokak satıcısının yaptığı hamburger, yiyenler tarafından büyük bepeni topluyor.