100 KİLOLUK AĞIRLIK KALDIRAN 78'LİK NİNE

Yaşına rağmen kuvvetini kaybetmemiş 78'lik nine gençlere adeta meydan okudu.