AYNAYA KIZAN BILDIRCIN

Aynadaki yansımasına sinirlenen bıldırcın, aynaya vurmaya başladı.