KEDİ YEMEK İÇİN ADETA CAN ÇEKİŞTİ

Yemek esnasında sahibinin kucağında oturan kedi yemeği kapmak için adeta can çekişti.