PAKETLEME KONUSUNDA MASTER YAPMIŞ

Paketleme konusunda master yapmış postacı.