YAZICIDAN KORKTU!

Sevimli yavru kedi, korkudan yere düştü...