ANKARA'DA GERGİN GECE

Ankara'da caddeyi trafiğe kapatıp slogan atan gruba polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.