BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

Birsen Başar otistik ama yaşama küskün değil. Tüm dünyada seminerler veriyor