İNSANA BENZEYEN YENİ TÜR

Afrika'da bulunan fosiller, insana çok benzeyen bir türü ortaya çıkardı.