''JET FADIL'' MAĞDURLARI

Dolandırıldıklarını ileri sürenler paralarını geri istiyor.