KARINCALAR KERTENKELEYİ BÖYLE YEDİ!

Karıncaların bir kertenkeleyi kaç saatte parçalayıp yuvalarına götüreceklerini gözlemlemek için kamera önüne bir kertentele bırakıldı ve karıncaların onu bulması sağlandı.