"SAĞLI SOLLU" TARTIŞILIYOR

Türkiye'de sağ ve sol yaşananlara nasıl bakıyor?