YOROS KALESİ KİTABELERİ!

8 ay önce çalınan kitabeler ahıra gömülmüş halde bulundu