15 ARALIK CUMARTESİ

Kanunî’nin gerçek haremi neredeydi? Hürrem Sultan’ın kendi elyazısı ile mektupları...Kanuni Sultan Süleyman, Kanunî dönemindeki Osmanlı haremi ve yine Kanunî zamanındaki Türk sanatı ele alınıyor