HERKESE GBT!

İç hatlardaki yeni tedbirler tartışmalara yol açtı