KÖPEKBALIĞINDAN SUCUK!

Kayserili işletmecinin ilginç fikrine vatandaşın tepkisi ne oldu?