YUMURTALIK KANSERİNE KAN TAKİBİ

Uzmanlar: Yumurtalık kanserinden ölüm oranı beşte bir azaltılabilir. İngiliz araştırmacılar 200 bin kadının kanını 14 yıl boyunca inceledi.