19 EYLÜL ÇARŞAMBA

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Berktay, Türkiye’de aydın olmanın getirdiği sorumlulukları, aydın ve entelektüel kesimin şiddete yönelik tutumunu, Kürt sorunu ve 1915 olayları çerçevesinde yaşanan tartışmaları Balçiçek İlter’e değerlendiriyor