Kerevitaş'ın açıklamasında "Gündem çerçevesinde, ilk etapta verimli kullanılamayan Avcılar'da bulunan idari bina ve depolarından oluşan kompleksin satışına ve bu husustaki potansiyellerin değerlendirilmesine, satışa ilişkin işlemlerin takibi için Av.İlhan Öztürk'e yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

ÜRETİM YAPTIĞI KİRALIK TESİSLERİ ALIYOR
Şirketten KAP'a gönderilen bir diğer açıklamada ise anlaşma bildirimi yapıldı. Bu açıklamada da şöyle denildi: "Şirketimiz üretim, satış, dağıtım ve pazarlama operasyonlarının sekteye uğratılmadan devamlılığının sağlanması ve dondurulmuş gıda ürün kategorilerimizin bir kısmının üretimini yaptığımız tesislerin yüksek imkanlarla tarafımıza hizmet etmesini emniyet altına almak adına;
Mersu Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. "Mersu" sermayesine isabet eden hisse senetlerinin %99,99'unun ve Ancoker Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. "Ancoker" sermayesine isabet eden hisse senetlerinin % 45'inin Şirketimiz Kerevitaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. "Kerevitaş" tarafından satın alınması konusunda taraf şirketler anlaşmışlardır.
Hisse devrine konu olan Mersu ve Ancoker Şirketleri yaklaşık 20 yıldır kiralama dışında faaliyet göstermemiş durumda olup bilançolarındaki varlıklarının tamamına yakını Bursa Akçalar kasabasındaki Kerevitaş'a kiralık tesisleridir. Sözkonusu şirketlerin Maddi Duran Varlıklarının Ekspertiz değeri ile yine aynı şirketlerin maddi duran varlık değerlemesi sonrası oluşacak değerlerine alacak ve borç durumunun da dahil olduğu net defter değeri arasında kayda değer bir fark bulunmamaktadır. Alım satıma konu olan tüm gayrimenkul değerlendirmelerinde taraflar ekspertiz şirketince tespit edilen nihai değerlerde mutabık kalmışlardır.
Devralınacak şirketlerin Net defter değerinin hesaplanmasında Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan 30.06.2010 ve 06.07.2010 tarihli Gayrimenkul değerleme raporları verileri kullanılmıştır. Mersu'nun hisse değeri 5,03 TL olarak hesaplanmış, Ancoker'in maddi duran varlıklarının ekspertiz değeri sonrasında hesaplanan şirket net değerinin devralınacak hisselere isabet eden toplam nominal değerin altında olması sebebi ile şirketin hisse senetlerinin nominal bedel üzerinden (0,01 TL) devre konu edilmiştir."


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
Kalan karakter : 2000
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme