Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından yayımlanan 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzunda, bu yıl haziranda düzenlenecek Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) testlerinde adaylara yöneltilecek kısa cevaplı soru sayıları yer aldı.

2017 ÖSYS kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi "http://www.osym.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Bu yıl kılavuzda yapılan değişikliklere göre, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ön lisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, ön lisans programlarına ek puanları ile yerleştirilecek.

-Açıköğretim önlisans veya lisans programlarına da puan türü konuldu.

-Puan türü programın örgün programdaki puan türü ile aynı oldu.

-Öğretmenlik programlarında baraj puan 240 bin olarak belirlendi.

-Öğretmenlik programlarının tamamı ve ilahiyat programı LYS ile öğrenci alacak.

-LYS-1 Matematik Sınavı'nda Matematik Testi yer alacak.

ÖSYS BAŞVURULARI

YGS başvuruları, yarından itibaren 18 Ocak 2017'ye kadar yapılacak. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, 18 Ocak saat 23.59'da sona erecek. Ücret ödeme için son gün 19 Ocak 2017 olacak.

2017-ÖSYS'ye başvuran adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

YGS'de ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacak. Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarından (müfredat) sorumlu olacak.

YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında, her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten aldığı ham puan bulunacak.

Adayların sınava girebilmeleri için 2017-YGS Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya süresi geçerli pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

YGS, 12 Mart 2017 Pazar günü tek oturumda yapılacak. Sınav, saat 10.00'da başlayacak ve 160 dakika sürecek. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında en geç saat 09.00'da hazır bulunmaları gerekiyor. ÖSYM kılavuzunda, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı duyuruldu. Bu kapsamda, adaylar, saat 09.45’ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kılavuzda, cevap kağıdını değerlendiren optik okuyucunun, iyi silinmemiş işareti de okuyabileceğinden, bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerektiği uyarısı yapıldı. Özellikle, verilen bir cevabın silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaretin çok iyi silinmiş olmalı gerektiği vurgulandı.

Hesaplanan standart puanlar ve ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı YGS puanları (AYGS) hesaplanacak. AYGS puanlarının hesaplanabilmesi için adayların YGS testlerinin (Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik, fen bilimleri) en az ikisinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekecek. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için AYGS puanları hesaplanacak. AYGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulacak. AYGS puanları YGS puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden 5 ham puan alan adayların 150 YGS puanı, 8 ham puan alan adayların da 180 YGS puanı almaları sağlanacak.

YGS'de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme hakları bulunmayacak. YGS puanı 150'nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı hesaplanmayacak.

YGS'de 150-179 arası puan alan adaylar, sadece ön lisans programlarını tercih edebilecekler. Bu adayların LYS'lere girme hakları bulunmayacak. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYS'lere girme hakkı kazanacak.

YGS'de 180 ve üzeri puan alanlar, hem ön lisans programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecekler. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de YGS puanlarından en az birinin 150 ve üzeri olması gerekecek. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekecek.

LYS BAŞVURULARI 

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar isterlerse LYS'lere başvurabilecekler. LYS'ler çok oturumlu sınavlar olacak. LYS'lere başvurular 4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak. Sınav ücreti ödeme için son gün 18 Nisan 2017 olarak belirlendi. LYS'ler 81 il merkezi ve LYS'lere girme hakkı kazanan aday sayısına bağlı olarak ÖSYM tarafından belirlenecek ilçeler ile Lefkoşa'da, birden fazla oturumda yapılabilecek.

Adaylar, saat 10.00'da başlayan sınavlarda saat 09.45'ten sonra; saat 14.30'da başlayan sınavlarda saat 14.15'ten sonra sınav binalarına giremeyecek.

LYS'DE KISA CEVAPLI SORU DÖNEMİ 

LYS'lerde kısa cevaplı sorular da yer alacak. Kısa cevaplı sorularda adaylar sorunun cevabını cevap kağıdının ilgili alanında yazacak ve kodlayacaklar. Bu soruların optik cevap alanları cevap kağıtlarının arka yüzünde de yer alabilecek. Kısa cevaplı sorularda cevap kağıdının değerlendirilmesinde kodlanan bilgiler optik okuyucu tarafından okunacak. Doğru olarak yazılan ancak, kodlanmayan veya yanlış kodlanan cevaplar işleme alınmayacak.

Cevaplar, cevap alanına ilk kutucuktan başlanarak yazılacak ve ilk kutucuktan başlanarak kodlanacak.

LYS-1 Matematik testinde 3 soru, LYS-2'de Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin her birinde 1'er soru, LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı testinde 2 soru, Coğrafya-1 testinde 1 soru, LYS-4'te Tarih testi ve Coğrafya-2 testinin her birinde 1'er soru, Felsefe grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru "kısa cevaplı" olacak. Yabancı Dil testinde (LYS-5) ise 3 soru, "kısa cevaplı" sorulardan oluşacak. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak.

LYS TARİHLERİ 

LYS-1 matematik sınavı, 11 Haziran 2017 Pazar günü yapılacak. LYS-1, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecek. LYS-1'de Matematik Testi yer alacak. Testte 80 soru bulunacak. Matematik Testinde 3 soru, kısa cevaplı soru olacak.

LYS-2 fen bilimleri sınavı, 17 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılacak. LYS-2, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecek.

LYS-2'de, Fizik Testi, Kimya Testi ve Biyoloji Testi yer alacak. Testlerde 30'ar soru bulunacak ve 45'er dakika cevaplama süresi verilecek. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kağıdı kullanılacak. Fizik, Kimya, Biyoloji Testinin her birinde 1'er soru, kısa cevaplı soru olacak.

LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavı,18 Haziran 2017 Pazar günü yapılacak. LYS-3, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 120 dakika sürecek. LYS-3'te, Türk Dili ve Edebiyatı Testi ile Coğrafya-1 Testi yer alacak. Türk Dili ve Edebiyatı Testinde 56 soru bulunacak ve 85 dakika cevaplama süresi verilecek. Coğrafya-1 Testinde ise 24 soru bulunacak ve 35 dakika cevaplama süresi verilecek.

Türk Dili ve Edebiyatı Testinde 2 soru, Coğrafya-1 Testinde 1 soru, kısa cevaplı soru olacak.

LYS-4 sosyal bilimler sınavı, 10 Haziran 2017 Cumartesi yapılacak. LYS-4, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecek. LYS-4'te, Tarih Testi, Coğrafya-2 Testi ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi yer alacak. Tarih Testi ve Coğrafya-2 Testinin her birinde 1'er soru, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru, kısa cevaplı soru olacak.

LYS-5 Yabancı Dil Sınavı, 17 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılacak. LYS-5, öğleden sonra saat 14.30'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 120 dakika sürecek. Sınavda adaylara 80 soru sorulacak. Yabancı Dil Sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç dilde yapılacak. Yabancı Dil Testinde 3 soru, kısa cevaplı soru olacak.


Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.