KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

MEB

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi düşüncesi ilk kez II. Mahmut döneminde gündeme gelmiştir. Bu döneme kadar vakıflar tarafından yürütülmüş olan eğitim ve öğretim hizmetleri, 17 Mart 1857 tarihinde Maarif-i Umumiye Nezareti uhdesine verilmiştir. Böylelikle eğitim ve öğretim hizmetlerinden sorumlu bir nazır (bakan) meclis-i vükela içinde yer almıştır. Nezaretin kuruluşuyla okullar sıbyan, rüştiye ve mekâtib-i fünün-i mütenevvia olarak üç dereceye ayrılmıştır.

Eğitim sistemimize ilişkin ilk yasal düzenleme 1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesidir (Genel Eğitim Tüzüğü). Bu tüzük ile eğitim hakkı, eğitim yönetimi, eğitim sisteminin belirlenmesi, eğitim ödenekleri, öğretmen yetiştirme ve istihdamı, taşra teşkilatı ve sınav sistemleri gibi hususlar düzenlenmiştir. Aynı zamanda merkez örgütünde ilmi ve idari olmak üzere iki daireden oluşan Meclis-i Kebir-i Maarif (Büyük Eğitim Meclisi) ile il düzeyinde Maarif Meclisleri kurulmuştur. 1872 yılında Büyük Eğitim Meclisi tek meclis haline getirilerek daireler öğretim basamaklarına göre düzenlenmiştir. Bu daireler; Mekatib-i Sıbyan (İlkokul), Mekatib-i Rüştiye (Ortaokul), Makatib-i Aliye (Yüksek Okul), Telif ve Tercüme ile Matbaalar (Yayın) daireleridir.

1911 tarihli Maarif-i Umumiye ve Teşkilatı Nizamnamesi (Eğitim Teşkilat Tüzüğü) ile bütünsel bir yapı oluşturulmuştur. II. Meşrutiyet Dönemi sonunda Maarif Nezareti merkez teşkilatı şu dairelerden oluşmaktadır:

Tedrisat-ı İptidaiye Dairesi (İlköğretim Dairesi)
Tedrisat-ı Taliye Dairesi (Orta Öğretim Dairesi)
Tedrisat-ı Aliye Dairesi (Yüksek Öğretim Dairesi)
Mekatib-i Hususiye Dairesi (Özel Okullar Dairesi)
Tahrirat Dairesi (Yazı İşleri Dairesi)
Muhasebat Dairesi (Saymanlık Dairesi)
Sicil İşleri Dairesi
İstatistik Dairesi
Levazım Dairesi (Ders Araçları Dairesi)
Evrak Dairesi

Kurtuluş Savaşı yıllarında, İstanbul’ da Osmanlı Hükümetinin Maarif Nezareti, Ankara’da ise TBMM Hükümetinin Maarif Vekâleti olmak üzere iki eğitim bakanlığı bulunmaktaydı.

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasını müteakip, 2 Mayıs 1920 ve 3 sayılı Kanun’la kurulan ve on bir vekâletten oluşan İcra Vekilleri Heyeti’nde (Bakanlar Kurulu) Maarif Vekâleti de bulunmaktaydı.

1923 yılında İstanbul’da bulunan Maarif Nezareti kaldırılmış, Ankara’da bulunan Maarif Vekâleti teşkilatının İlk Tedrisat Müdürlüğü, Orta Tedrisat Müdürlüğü, Hars (Kültür) Müdürlüğü, Sicil ve İstatistik Müdürlüğü birimlerine Müsteşarlık, Yüksek Öğretim Dairesi, Teftiş Heyeti, Telif ve Tercüme Dairesi, Özel Kalem ve Evrak Dairesi birimleri eklenmiştir. Taşra teşkilatı da Maarif Müdürlükleri ve Maarif Memurlukları olarak düzenlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aşağıda belirtilen isimler altında çalışmalarını sürdürmüştür.

1923-1935 yılları arasında “Maarif Vekâleti”
1935-1941 yılları arasında “Kültür Bakanlığı”
1941-1946 yılları arasında “Maarif Vekilliği”
1946-1950 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”
1950-1960 yılları arasında “Maarif Vekâleti”
1960-1983 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”
1983-1989 yılları arasında “Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı”
1989 yılından günümüze kadar da “Millî Eğitim Bakanlığı”

adıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı çeşitli yasal düzenlemelerle değişikliklere uğramış olup günümüzdeki yapısı 14.9.2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Bilgileri

Adres: Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0312 4132680 - 0312 4132681 - 0312 4131838

Milli Eğitim Bakanlığı Haberleri

 • Yılda birkaç üniversite sınavı mı geliyor?

  Gündem, 21 Eylül 2017

  Yılda birkaç üniversite sınavı mı geliyor?

  Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili değişiklik olacağı açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın da “Programımızda birden fazla sınav yapın yazıyor” demesi, üniversiteye geçişte yeni sistem mi geliyor tartışmasını başlattı

 • "TEOG öncekilerden iyiydi, yeni sistem de TEOG'dan iyi olacak"

  Gündem, 20 Eylül 2017

  "TEOG öncekilerden iyiydi, yeni sistem de TEOG'dan iyi olacak"

  Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG sonrası yeni sisteme ilişkin, "Bir ay içerisinde Bakanlar Kurulu'na sunarız, "tamamdır" denildikten sonra hemen açıklarız" dedi. Bakan Yılmaz, üniversiteye giriş sınavında değişiklik olup olmayacağına ilişkin olarak, "Üniversiteye girişi de birden fazla yapın diye programımızda var" açıklamasında bulundu

 • TEOG'un yerine adrese dayalı yerleştirme!

  Gündem, 18 Eylül 2017

  TEOG'un yerine adrese dayalı yerleştirme!

  Milli Eğitim bir süredir, ortaöğretimde okullar arası kalite farkını kaldırarak TEOG’un yerini alacak sistem üzerinde çalışıyordu. Sınav odaklı olmayan ikamete dayalı sistem, 2017 Performans Raporu’nda da var. Gazete Habertürk'ten Pervin Kaplan o raporda yer alan sistemi yazdı

  İlk ders zili yarın çalacak

  Gündem, 17 Eylül 2017

  İlk ders zili yarın çalacak

  Yaz tatilinin ardından 17 milyonun üzerinde öğrenci ve yaklaşık 1 milyon öğretmen, yeni eğitim-öğretim yılına yarın çalacak ilk ders ziliyle başlayacak

  Liselerde 'nüfus' şartı kaldırıldı

  Gündem, 16 Eylül 2017

  Liselerde 'nüfus' şartı kaldırıldı

  MEB’in haziran ayında yönetmelikte yaptığı değişiklikle Anadolu lisesi için nüfusta 10 bin şartı korunurken, imam hatip lisesi için 5 bin düzenlemesi yapılmış, 191 ilçede sadece imam hatip lisesinin açılabileceği basına yansımıştı. Eleştiriler üzerine iki okul türü için de ‘nüfus’ şartı kalktı

 • Milli Eğitim Bakanı: Okul saatleri için valilere yetki verildi
 • Milli Eğitim Bakanı: En çağdaş müfredat

  Gündem, 05 Eylül 2017

  Milli Eğitim Bakanı: En çağdaş müfredat

  Türkiye’nin iyi yolda gittiğini, yoksullukla ve cehaletle mücadelede eğitimin önemli payının olduğunu, daha kaliteli eğitim alınsın diye müfredatı değiştirdiklerini belirten Bakan Yılmaz, “İstiyoruz ki evlatlarımız daha iyi yetişsin” diye konuştu

 • MEB'den öğretmenlere müjde!

  Gündem, 30 Ağustos 2017

  MEB'den öğretmenlere müjde!

  Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın onayıyla, öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi kapsamında, mazerete bağlı ikinci il içi ve il dışı atamaları ile alan değişikliği konularında yeniden hak tanındı

  MEB Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik

  Gündem, 20 Ağustos 2017

  MEB Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik

  Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığına dönüştürüldü

  Kruvasan gitti peynir geldi!

  Gündem, 11 Ağustos 2017

  Kruvasan gitti peynir geldi!

  Milli Eğitim Bakanlığı’nın 30 bin çocuğa uygulanan yerli zekâ testi ASIS’ı hazırlayan Prof. Dr. Uğur Sak, yerli testi yabancıdan ayıran yönlerini anlattı

 • Öğretmen çiftlere yer değiştirme hakkı

  Gündem, 08 Ağustos 2017

  Öğretmen çiftlere yer değiştirme hakkı

  MEB, kadrolu öğretmenlerin istemeleri halinde sözleşmeli öğretmen olarak atanan eşlerinin görev yaptıkları yerlere atanma hakkı tanındığını bildirdi.

 • MEB'den 15 Temmuz mesajı!

  Gündem, 14 Temmuz 2017

  MEB'den 15 Temmuz mesajı!

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi internet sitesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için bir mesaj yayımladı.

 • MEB'den 3 milyon 642 bin lira ceza!

  Gündem, 08 Temmuz 2017

  MEB'den 3 milyon 642 bin lira ceza!

  En çok ceza kesen valilikler arasında 2 milyon 39 bin 962 liralık idari para cezası ile İstanbul Valiliği ilk sırada, Van Valiliği 403 bin 110 liralık idari para cezası ile ikinci sırada yer aldı

  MEB'den öğretmenlere Ramazan Bayramı müjdesi

  Gündem, 15 Haziran 2017

  MEB'den öğretmenlere Ramazan Bayramı müjdesi

  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı sonrası 28, 29 ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacağı bildirildi

  Liselerin ders saatleri değişti!

  Gündem, 14 Haziran 2017

  Liselerin ders saatleri değişti!

  Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre ortaöğretim kurumlarında yani liselerde 2017- 2018 öğretim yılından itibaren haftalık ders saatleri çizelgesinde değişiklik yapıldı

 • Öğretmenlere müjde! Ödül sistemi geliyor

  Gündem, 13 Haziran 2017

  Öğretmenlere müjde! Ödül sistemi geliyor

  Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere yönelik ödül sistemi modeli için çalışma başlattı

 • Enerji Bakanlığı ve MEB'de FETÖ operasyonu

  Gündem, 16 Mayıs 2017

  Enerji Bakanlığı ve MEB'de FETÖ operasyonu

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda 60, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 25 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı çıkarıldı

 • "CHP olumlu yönde gidiyor"

  Gündem, 09 Mart 2017

  "CHP olumlu yönde gidiyor"

  16 Nisan'da yapılacak referandum sürecine de değinen Bakan Yılmaz, halk oylaması ismi henüz kabul edilmeden Cumhuriyet Halk Partisi'ni değiştiğini söyledi

  Okullarda yaz tatili kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı açıkladı

  Gündem, 13 Şubat 2017

  Okullarda yaz tatili kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı açıkladı

  Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz "Yaz tatilini kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir şekilde vermek istiyoruz" dedi